Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Strategiskt kvalitetsarbete på alla nivåer; pedagog, förskolchef och huvudman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Strategiskt kvalitetsarbete på alla nivåer; pedagog, förskolchef och huvudman."— Presentationens avskrift:

1  Strategiskt kvalitetsarbete på alla nivåer; pedagog, förskolchef och huvudman

2 Genom  olika nätverk,  tematiska fördjupningar  gemensamma underlag ges, IDAG, pedagoger och förskolechefer möjlighet att planera, följa upp, analysera och utveckla verksamheten.

3 En gång…  var Falu kommun organiserat i fem olika skoldistrikt, uppdelat utifrån geografiska förhållanden. Förändringen  Hösten 2009 blev förskolan en egen verksamhetsform inom skolförvaltningen.

4  Hösten 2011 ”En likvärdig förskola/pedagogisk omsorg där samsyn, kunskap och utveckling ska känneteckna verksamheten”.

5  Tillsammans med… 23 förskolechefer, sju specialpedagoger, en lektor för förskolan, en utvecklingspedagog, en utvecklingsstrateg, samt placeringen utvecklas verksamheten IDAG...

6  på ALLA nivåer Tillsammans började vi granska vårt systematiska kvalitetsarbete på både huvudmanna-, förskolechefs- samt enhetsnivå.

7 Dagordning  Kort information  Pedagogisk diskussion utifrån teori-praktik  Dialog utifrån saker som berör  Beslut som vi alla är delaktiga i Var är viVart ska viHur gör vi

8 inputdiskussionplanering Lokalt arbete Ny kunskap

9 Läsåret 2012-13  för Lpfö 98/10 med tyngdpunkt på kapitel 2.6, Uppföljning, utvärdering och utveckling. Läsåret 2013-14  kring dokumentation, barns inflytande i dokumentationen samt pedagogisk dokumentation.  kring de processer som har betydelse för verksamhetens måluppfyllelse.  kring mångkulturellt arbete och interkulturellt förhållningssätt. Läsåret 2014-15  när det gäller mångkulturellt arbete och interkulturellt förhållningssätt.

10 Falu förskola kännetecknas av  god organisation  tydlig struktur  utvecklande processer  gemensam litteratur  förståelse för perspektiv  egna kvalitetshjul

11


Ladda ner ppt " Strategiskt kvalitetsarbete på alla nivåer; pedagog, förskolchef och huvudman."

Liknande presentationer


Google-annonser