Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Falu modellen Strategiskt kvalitetsarbete på alla nivåer; pedagog, förskolchef och huvudman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Falu modellen Strategiskt kvalitetsarbete på alla nivåer; pedagog, förskolchef och huvudman."— Presentationens avskrift:

1 Falu modellen Strategiskt kvalitetsarbete på alla nivåer; pedagog, förskolchef och huvudman

2 Nuläge Genom olika nätverk, tematiska fördjupningar
gemensamma underlag ges, IDAG, pedagoger och förskolechefer möjlighet att planera, följa upp, analysera och utveckla verksamheten.

3 Bakgrund En gång… Förändringen
var Falu kommun organiserat i fem olika skoldistrikt, uppdelat utifrån geografiska förhållanden. Hösten 2009 blev förskolan en egen verksamhetsform inom skolförvaltningen.

4 Visionen Hösten 2011 ”En likvärdig förskola/pedagogisk omsorg där samsyn, kunskap och utveckling ska känneteckna verksamheten”.

5 Organisationen Tillsammans med… 23 förskolechefer,
sju specialpedagoger, en lektor för förskolan, en utvecklingspedagog, en utvecklingsstrateg, samt placeringen utvecklas verksamheten IDAG...

6 Kvalitetsarbetet? på ALLA nivåer Tillsammans började
vi granska vårt systematiska kvalitetsarbete på både huvudmanna-, förskolechefs- samt enhetsnivå.

7 Strukturen Var är vi Vart ska vi Hur gör vi Dagordning
Kort information Pedagogisk diskussion utifrån teori-praktik Dialog utifrån saker som berör Beslut som vi alla är delaktiga i

8 Processen input diskussion planering Lokalt arbete Ny kunskap

9 Litteraturen Läsåret 2012-13 Läsåret 2013-14 Läsåret 2014-15
för Lpfö 98/10 med tyngdpunkt på kapitel 2.6, Uppföljning, utvärdering och utveckling. Läsåret kring dokumentation, barns inflytande i dokumentationen samt pedagogisk dokumentation. kring de processer som har betydelse för verksamhetens måluppfyllelse. kring mångkulturellt arbete och interkulturellt förhållningssätt. Läsåret när det gäller mångkulturellt arbete och interkulturellt förhållningssätt.

10 Falu modellen Falu förskola kännetecknas av god organisation
tydlig struktur utvecklande processer gemensam litteratur förståelse för perspektiv egna kvalitetshjul

11 Tack! verksamhet teori praktik −𝑏± 𝑏 2 −4𝑎𝑐 2𝑎


Ladda ner ppt "Falu modellen Strategiskt kvalitetsarbete på alla nivåer; pedagog, förskolchef och huvudman."

Liknande presentationer


Google-annonser