Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- ekonomisk och politisk utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- ekonomisk och politisk utveckling"— Presentationens avskrift:

1 - ekonomisk och politisk utveckling
Sverige - ekonomisk och politisk utveckling

2 Freden 1809 Norden före Napoleonkrigen – Sverige (inkl Finland) och Danmark (Norge och Island). 1807 gick Napoleon och Ryssland samman och angrep Ryssland Sverige. I freden 1809 blev det svenska Finland ryskt. Sverige erövrade Norge från Danmark.

3 Jordbrukarland Skattebönder, frälsebönder och kronobönder
Stabila skatter och … … ökade möjligheter att friköpa jorden … … ledde till förbättrad produktion

4 Effektivisering av jordbruket
Ny teknik: järnredskap etc. Nya foderväxter för djuren Potatis Laga skifte 1827 – från by till ensamgårdar. Lättare för bönderna att odla ny mark

5 Konsekvenser av effektivisering
Ökad folkmängd 2,3 milj år 1800; 4,2 milj år 1870 Behov av arbetskraft inom jordbruket. Fler gifte sig och skaffade barn Bättre näring, färre krig ledde till ökad livslängd. Sociala skillnader växte: torpare, statare och backstugusittarna.

6 Handel och industri Böndernas överskott skapade marknad för hemslöjd
Handelsmän bland bönderna skötte försäljningen Förlagssystem för textilier Förläggarna anlade fabriker – textilindustri Järn- och träindustrin exporterade varor Sågverk utmed kusten i Norrland

7 Transporter Ökad export blev möjlig genom förbättrade transporter
Ångbåtar Staten byggde järnvägsstambanor. Göteborg- Stockholm klar 1862

8 Sverige Industrialiseras
1890-talet förbättrades de gamla industrierna (skog och malm) Nya industrier växte fram Thomasprocessen möjliggjorde framställning av smidbart stål i Sverige Pappersmassaindustrin växte fram

9 De Nya Storföretagen (snilleindustrier)
L M Ericsson 1876 (offentligt nät höjde efterfrågan) ASEA (trefas växelström) (statens investeringar i kraftverk m.m. ) SKF (kullager) Storföretagen viktiga i Sverige även i nutid

10 Kapitalets betydelse för industrialiseringen
Affärsbankerna kunde ge lån till industrierna (t.ex. Wallenbergs Stockholms Enskilda Bank 1856) Statens satsningar som stödde ekonomin Högkonjunkturen i Europa skapade stor efterfrågan

11 Folkrörelserna & Fackföreningar
Böne- och missionshus (reaktion mot religiöst förtryck) Nykterhetslogerna (bort med social misär och skapa förutsättningar för demokratisering) Folkets Hus (öppet politisk arbetarrörelse) Muraravtalet 1869 är Sveriges första kollektivavtal Yrkes- och branschförbund LO (Landsorganisation)bildades 1898

12 Sveriges Politiska Utveckling
1809 Ny författning: Ståndsriksdag och kung delade makten. Riksdagsreformen 1865: Två kamrar Första kammaren – röster efter inkomst och förmögenhet Andra kammaren – en man, en röst Minst inkomst på 800 riksdaler/året eller äga fastighet (gynnade bönderna) Dvs. 25 % av alla vuxna män Kvinnor fick inte rösta

13 Liberala idéer & Nationalism
Full näringsfrihet 1864 Folkskola 1842 – bl.a. fosterlandskärlek

14 Demokratiskt genombrott
Sekelskifte: ökade krav på allmän rösträtt Politiska partier Socialdemokratiska arbetarpartiet 1889, Hjalmar Branting: kortsiktiga krav: allmän rösträtt och åtta timmars arbetsdag. Liberalerna: krav på allmän rösträtt Konservativa: Högerpartiet satte försvarsfrågan i fokus (nationalism som enande kraft) Reform 1907: alla män som betalat skatt får rösta i andra kammaren (ca 80%) Kraven på kvinnlig rösträtt växte bland liberala

15 Maktskifte i riksdagen
Reformens konsekvenser år 1911: liberalerna största partiet, Karl Staaf Ville genomföra sociala reformer Försvarsstriden och bondetåget Ny konservativ regering

16 Sverige under 1:a världskriget
Kraftigt höjd försvarsbudget Sverige neutralt Livsmedelsexport till Tyskland ledde till blockad av Sverige Följden var stigande priser och brist på livsmedel Industrierna i Sverige blomstrade Dålig skörd 1916: stora konsekvenser Nederlag för högern 1917 Ny regering, liberalernas Nils Edén, Hjalmar Branting finansminister

17 Allmän och lika rösträtt
Viktigaste frågan för liberaler och socialdemokrater Hårt motstånd från kung och högern 1:a VK bidrog till oroligheter, bl.a. den ryska revolutionen. Oroligheter i omvärlden bidrog till att Gustav V gav efter. Vissa storföretagare medverkade i syfte att stabilisera arbetsmarknaden 1921 allmän rösträtt (även för kvinnor)


Ladda ner ppt "- ekonomisk och politisk utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser