Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Underlag för infrastruktur- och kommunikationsplanering -om befolkningsutveckling samt om trafik- och godsflöden över riksgränsen Föredrag den 13 september.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Underlag för infrastruktur- och kommunikationsplanering -om befolkningsutveckling samt om trafik- och godsflöden över riksgränsen Föredrag den 13 september."— Presentationens avskrift:

1 Underlag för infrastruktur- och kommunikationsplanering -om befolkningsutveckling samt om trafik- och godsflöden över riksgränsen Föredrag den 13 september 2012 Arbetsgruppen har bestått av: Mårten Andersson, Business Region Göteborg Lars Rudström, Vänersborg Christian Nilsson, Dals-Ed Espen Sørås, Halden Terje Pettersen, Moss Per Vallner, Fylkesmannen i Østfold Handledare: Tobias Arvemo, Högskolan Väst

2 Bakgrund Mer gemensam arbetsmarknad i gränsregionen Sverige-Norge Varutransporter till och från Norge Även resor till köpcentrum, sommarstugan, fritidsaktiviteter, osv Stort behov av fungerande transporter och kommunikationer Krav på mer miljövänliga alternativ Flera stora utredningar om framtidens väg- och järnvägstrafik

3 Syfte och frågeställningar Syftet med projektet är att bidra till ökat kunskapsunderlag kring person- och godstransporter i gränsregionen Sverige- Norge och dess utveckling. Våra frågeställningar är: Hur har befolkningsutvecklingen i regionen sett ut under 2000-talet? Hur ser befolkningsprognoserna ut för tiden fram till år 2020? Hur har utrikeshandeln i regionen utvecklats under 2000- talet? Hur har trafiksituationen i regionen utvecklats under 2000-talet?

4 Metod och material Statistik från flera olika källor, till exempel: Statistiska centralbyrån (SCB) och Statistisk sentralbyrå (SSB) Västra Götalandsregionen och Østfold fylkeskommune Diverse publikationer Historiska data samt en befolkningsprognos I flera fall har statistiken visualiserats med hjälp av Statistics Explorer Vid en del tillfällen har vi stött på statistik som skiljer sig något åt mellan olika källor Vi har också sett hur man ibland använder olika definitioner i Sverige och Norge

5 Historisk befolkningstillväxt - kommuner Källa: SCB/SSB Kartan visar den procentuella förändringen i folkmängd mellan 2000 och 2010

6 Historisk befolkningstillväxt - kommungrupper Källa: SCB/SSB Kartan visar den procentuella förändringen i folkmängd mellan 2000 och 2010

7 Framtida befolkningstillväxt - kommuner Källa: Västra Götalandsregionen/SSB Kartan visar den procentuella förändringen i folkmängd mellan 2010 och 2020

8 Framtida befolkningstillväxt - kommungrupper Källa: Västra Götalandsregionen/SSB Kartan visar den procentuella förändringen i folkmängd mellan 2010 och 2020

9 Varuexporten 2000-2011 Källa: SCB/SSB

10 Import och export med lastbil över gränsen Källa: SSB

11 Årsdygnstrafik för lastbilar över gränsen Källa: Vegvesenet

12 Årsdygnstrafik vid E6 Källa: Vegvesenet/SSB/Østfold fylkeskommune

13 Årsdygnstrafik vid E18 Källa: Vegvesenet/SSB/Østfold fylkeskommune

14 Passagerare med gränspendeln Källa: Västtrafik

15 Slutsatser Gränsregionen är en tillväxtregion Befolkningen ökar starkt, främst i Norge, vid gränsen samt runt Göteborg Varuflöden och årsdygnstrafiken ökar också starkt Viss ökning av resande med gränspendeln Ökad påfrestning på infrastrukturen En utmaning är att ställa om mer av trafiken från väg till järnväg och att få fler att resa kollektivt Viktigt med ökat samarbete och samordning mellan de berörda kommunerna, regionerna och länderna Exempel: Gränsöverskridande samarbete inom biljetthantering, tidtabellplanering och resandeinformation

16 Avslutande diskussion och fortsatt arbete En av få gränsregionala arbetsmarknadsregioner i Norden Viktigt att den här gränsregionen lyfts fram som en betydelsefull nordisk tillväxtregion Att det finns en landgräns som går igenom området får inte utgöra hinder för satsningar på infrastrukturen Brister i statistiken, mycket av det vi var intresserade av var inte tillgängligt Ökad harmonisering leder till bättre gränsregionala analyser Djupare kartläggning av flöden av människor och varor behövs


Ladda ner ppt "Underlag för infrastruktur- och kommunikationsplanering -om befolkningsutveckling samt om trafik- och godsflöden över riksgränsen Föredrag den 13 september."

Liknande presentationer


Google-annonser