Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför finns Ansvarskommittén? Demografiska och ekonomiska utmaningar Göteborg den 15 april 2005 Av Björn Sundström Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför finns Ansvarskommittén? Demografiska och ekonomiska utmaningar Göteborg den 15 april 2005 Av Björn Sundström Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1 Varför finns Ansvarskommittén? Demografiska och ekonomiska utmaningar Göteborg den 15 april 2005 Av Björn Sundström Sveriges Kommuner och Landsting

2

3

4 Tilläggsdirektiven Fyra utpekade områden: Det samlade kommunala uppdraget Hälso- och sjukvårdens struktur och uppgiftsfördelning Regional utveckling och den regionala samhällsorganisationen Den statliga styrningen av samhällsorganisationen –Definiera likvärdigheten Åtagandet prövas ständigt av alla nivåer Strukturella problem och andra problem Slutbetänkande 28 februari 2007

5 Den demografiska utmaningen

6 Andelen unga och gamla i förhållande till andelen 19-64 åringar

7 Förändring av antalet personer i olika åldrar

8 Kommunal styckkostnad, 2003

9 Genomsnittlig kostnad per person inom äldreomsorgen ÅlderKvinnorMän 65-7410 70010 200 75-7936 70027 900 80-8481 40056 000 85-89165 400115 700 90+304 200228 000 Källa: Kommunförbundet

10 Födda Kris i befolknings- frågan Dagens 80-åringar 40-talisterna Baby-boom

11 Den demografiska utmaningen Befolkningsutveckling i lokala arbetsmarknader Andel sysselsatta inom äldreomsorgen Källa: SCB samt Svenska Kommunförbundets långtidsutredning

12 Befolkningsförändringar i riket 1960–1999 samt prognos 2000–2050

13 Kostnader per capita - sista levnadsåret

14 Äldreomsorg - beräknad behovsutveckling

15 Ökad återstående medellivslängd mellan 1980 och 2003 vid olika åldrar

16 Den ekonomiska utmaningen

17 Bruttonationalprodukten (BNP) 1950- Miljoner kr, 2000 års priser

18 Offentlig konsumtion 1950–2000 Källa: Långtidsutredningen

19 Är skattetaket nått?

20

21 Resultat före e.o. poster i kommuner och landsting åren 1997–2008, miljarder kronor

22 Det långsiktiga behovet av kommunalskatt Källa: Svenska Kommunförbundets långtidsutredning Kommunala framtider (år 2002)

23 Omfördelning av konsumtionsutrymmet

24 Offentlig och privat konsumtion per invånare 1950–2020 Källa: Långtidsutredningen

25 Prisutvecklingen på frisörstjänster jämfört med utvecklingen av konsumentprisindex

26 LU:s slutsatser Efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka snabbare än de offentliga resurserna På sikt krävs därför nya lösningar för finansiering av välfärdstjänster Fördelningseffekter uppkommer – inga enkla lösningar står till buds Välfärdsreformer tar tid – inled reformarbetet

27 Hur klara det framtida välfärduppdraget? Fler i arbete Begränsad skattehöjning Alternativ finansiering En effektivare verksamhet (strukturförändringar) Se upp med reformer och rättigheter! (skolsatsningen, LSS, friskoleproblematiken på vikande marknader, maxtaxor) Ett minskat välfärdsåtagande (ransonering, prioritering, ansvarsfördelning)

28 Sysselsättningsutvecklingen

29 Krympande real resursram Arbetade timmar per person i befolkningen 600 650 700 750 800 850 900 1970198019902000201020202030 Oförändrad arbetstid Trendmässigt fallande arbetstid

30 Arbetskraftsdeltagande 20-24 år

31 Personer i arbete som andel av befolkningen i olika åldrar 1994-2004 Relativ förändring i procent mellan 1994 och 2004 Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU)

32 Antal sjukskrivna vid månadens slut

33 Sjuk- aktivitetsersättning(förtidspension) 1999 - 2003

34 Kostnader för ersättningar i sjukförsäkringen 2001 - 2003

35 Orsaker till sjukfrånvaro  Arbetsplatser  Samhälle  Anställda  Regelverk  Grindvakt  Om varken strukturförändringar, eller förändringar i anställdas hälsa kan förklara den höga nivån och väldiga variationerna i sjukfrånvaron i Sverige måste förklaringarna sökas någon annan stans (Ds 2003:63)  Ett arbetsmarknadsproblem!!!! Attityder

36 Sjukfrånvarande och förtidspensionerade som andel av befolkningen ( relativ förändring mellan 1994 och 2004 ) Källa: SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU)

37 Arbetslösa, förtidspensionärer och sjukpenningmottagare 1993-2002 (Båda könen. Procent av antal sysselsatta personer ) Källor: Riksförsäkringsverket (RFV) och SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU), bearbetningar.

38 Totala ersättningar från socialförsäkringar (inklusive pensioner) i procent av total lönesumma. 2002

39 Utjämningssystemet – förtidspension och sjukfrånvaro

40 Huspriserna – förtidspensionen och sjukfrånvaron

41 Rättighetslagstiftning bidrar till att kostnaderna drar iväg

42 Statens styrningsproblematik Riksdagen: Lagar Den politiska arenan Förordningar Föreskrifter Tillsyn Verksamheten

43 Kommunerna klämda! Statlig reglering och önskan om likformighet Otillräcklig finansiell bas Behov av personal Medborgarnas krav på individuell service KOMMUNEN

44 Vad skall man grunda en ny regional indelning på? 1.Kommunala samverkansmönster 2.Pendlingsmönster (LA-regioner)? 3.Infrastrukturella stråk? 4.Regionstorlek (m.a.p. folkmängd)? 5.Regionstorlek (m.a.p. geografi) 6.Tillväxtcentrum (”lokomotiv”) 7.Sjukvård 8.Universitet/högskola? 9.Känsla av samhörighet (politisk och människor emellan)? 10.Befintlig administrativ indelning (kommun, län och landsting, vägverk, banverk, nutsområden, sjukvårdsregioner etc.)


Ladda ner ppt "Varför finns Ansvarskommittén? Demografiska och ekonomiska utmaningar Göteborg den 15 april 2005 Av Björn Sundström Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser