Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-021.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-021."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-021 Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

2 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-022 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandetSatsningar på det livslånga lärandet – en regional framgångsfaktor Regional samverkan bidrar till kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitetRegional samverkan bidrar till kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet Kvalitativa målKvalitativa mål Kvantitativa målKvantitativa mål

3 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-023 Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv Förändrade villkor för vuxenutbildningenFörändrade villkor för vuxenutbildningen –Statliga uppdrag –Styrdokument Eftergymnasiala yrkesutbildningar allt viktigare i arbetslivetEftergymnasiala yrkesutbildningar allt viktigare i arbetslivet Riksrekryterande utbildningar – eftergymnasiala yrkesutbildningar - läggs nerRiksrekryterande utbildningar – eftergymnasiala yrkesutbildningar - läggs ner Avtalet bygger påAvtalet bygger på ”Idéskiss för det framtida samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen” antagen av Utbildningsgruppen i juni 2003

4 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-024 Regionrekryterande utbildningarRegionrekryterande utbildningar –Strategiska tillväxtskapande utbildningar BarnskötareBarnskötare Hälso- och sjukvårdsdokumentationHälso- och sjukvårdsdokumentation Kock- Restaurang/StorhushållKock- Restaurang/Storhushåll Friskvårdsterapeut-grundutbildningFriskvårdsterapeut-grundutbildning FunktionshinderprogrammetFunktionshinderprogrammet DesignDesign TransportTransport Avtalsområde

5 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-025 Avtalet genomförs i etapperAvtalet genomförs i etapper –Etapp 1a – andra halvåret 2004 –Etapp 1b – första halvåret 2005 FörsöksperiodFörsöksperiod Utbildningar/kurser tas fram genom samråd mellanUtbildningar/kurser tas fram genom samråd mellan kommunerna kommunerna –Inriktning, omfattning, geografisk placering, kostnad per plats kostnad per plats Avtalsområde

6 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-026 Reflex - Utvecklingsprojekt med projektstöd från CFLReflex - Utvecklingsprojekt med projektstöd från CFL (Nationellt centrum för flexibelt lärande) Ledord i projektet är: Regional samverkanRegional samverkan Flexibelt lärandeFlexibelt lärande VuxenutbildningVuxenutbildning Projekttid - Våren 2004 och avtalets Etapp 1a och Etapp 1b (hösten 2004 - våren 2005) (hösten 2004 - våren 2005) Avtalsområde

7 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-027 Avtalet genomförs i etapperAvtalet genomförs i etapper –Etapp 2 – andra halvåret 2005 och första halvåret 2006 Nytt avtal grundat på erfarenheter från Etapp 1a och bNytt avtal grundat på erfarenheter från Etapp 1a och b Utveckling av former förUtveckling av former för –Samrådsförfarande –Planeringsprocess –Genomförande av utbildningar/kurser –Uppföljning –Etapp 3 – andra halvåret 2006 och viss tid därefter Avtalsområde

8 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-028 Ansökan skickas till hemkommunen Hemkommunen –Gör ett urval i enlighet med gällande lag och förordning –Samtliga ansökningar skickas till utbildningskommunen Utbildningskommunen –Gör den slutliga antagningen utifrån för utbildningen fastställda särskilda antagningskrav –Lämnar besked till hemkommunen och sökande Ansökan - Antagning (Etapp 1)

9 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-029 Varje huvudman för regionrekryterande utbildning/ kurs lämnar årligen kvalitetsredovisning till GR Studerandeströmmar redovisas årligen till GR GR kommer fortlöpande att följa upp och utvärdera –de regionalpolitiska utbildningsmålen –arbetet med samverkansavtalet Åtgärder vid kvalitetsbrist Utbildningarnas kvalitet

10 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-0210 Åtagande under Etapp 1a och Etapp 1b Avtalet innebär ett åtagande för kommunerna att betala för de studerande, som antagits till utbildningar enligt de för etappen gemensamt fastställda utbildningsvolymerna Betalning sker efter kommunens andel av regionens folkmängd enligt GRs fördelningsnyckel. Kommunalt åtagande

11 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-0211 2004-02-02Utbildningsgruppen 2004-02-06 Utbildningschefsgruppen 2004-03-04Utbildningsgruppen 2004-04-19Förbundsstyrelsen 2004-03-06Handläggning i kommunerna mars - maj 2004-07-01Avtalet träder i kraft Tidplan – för Etapp 1

12 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-0212 Bilaga 1Regionrekryterande utbildningar i samverkansavtalets Etapp 1 Bilaga 2 Checklista för kvalitetsredovisning av regionrekryterande vuxenutbildningar i Göteborgsregionen i samverkansavtalets Etapp 1 Bilagor

13 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-0213 Etapp 1

14 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-0214 Uppskattade kostnaderTkr perTkr totalt terminHösten 2004Våren 2005Etapp 1 Etapp 1 AEtapp 1 B Barnskötare20200 400 Barnskötare20200 400 Barnskötare20200 400 Barnskötare20200 400 Hälso- och sjukvårdsdokumentation220264 Kock - Restaurang/Stohushåll48480 960 Friskvårdsterapeut - Grundutbildning **)24240 480 Funktionshinderprogrammet25500 1 000 Design36432 864 Transport **)6401 280 Summa platserSumma (tkr)2 4523 9966 448 Tillkommer kostnad för marknadsföring:100 Summa kostnad för Etapp 1:6 548

15 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-0215 Fördelning av kostnader KommunInvånare 2002-12-31 AntalAndel (%) Ale25 8353,0196 440 Alingsås35 3274,2275 016 Göteborg474 87755,33 621 044 Härryda30 8443,6235 728 Kungsbacka66 5737,7504 196 Kungälv37 9124,4288 112 Lerum35 5584,2275 016 Lilla Edet13 0101,598 220 Mölndal57 0796,6432 168 Partille33 0883,9255 372 Stenungsund21 7552,4157 152 Tjörn14 8261,8117 864 Öckerö11 9811,491 672 Summa858 665100,06 548 000

16 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-0216 Checklista för kvalitetsredovisning av regionrekryterande vuxenutbildningar i Göteborgsregionen i samverkansavtalets Etapp 1 (bilaga 2) 1.Flexibilitet 2.Målgrupp 3.Framtid för den enskilde 4.Studerandeinflytande 5.Personal 6.Ekonomi - resursutnyttjande

17 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-0217 Betalning efter kommunens andel av regionens folkmängd – fast kostnad för kommunen (Föreslagen modell i avtalsutkastet 040119) Betalning efter antalet studerande från hemkommunen – variabel kostnad för kommunen. Betalningsmodell – två alternativ

18 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-0218 Ur de studerandes synvinkel är modellerna likvärdiga Ur regional synvinkel är modellerna likvärdiga Ur utbildningskommunens synvinkel är modellerna likvärdiga Ur hemkommunens synvinkel skiljer sig modellerna –Betalningsgrund är andel av regionens folkmängd –Betalningsgrund är antalet studerande från hemkommunen i regionrekryterande utbildningar Perspektiv på betalningsmodell

19 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-0219 Betalning efter kommunens andel av regionens folkmängd - fast kostnad för kommunen Kostnaden för samtliga utbildningar fördelas på kommunerna enligt gängse GR-nyckel. För varje kommun sätts en gräns för vilken maximal kostnad kommunen ska få för de regionrekryterande utbildningarna. Kommunerna betalar in sina andelar två gånger per år till GR, som betalar ut till utbildningskommunen enligt fastställd utbildningskostnad. Om antalet regionala platser inte fylls eller om utbildningen inte kommer till stånd återförs ej nyttjade medel (krediteras) till resp kommun enligt GRs fördelningsnyckel vid nästa betalningstillfälle. Betalningsmodell – förslag

20 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-0220 Betalning efter kommunens andel av regionens folkmängd - fast kostnad för kommunen Plusfaktorer: Varje kommun känner i förväg till sin maximala kostnad för verksamheten och kan budgetera därefter. Modellen garanterar att ingen regional garanti utbetalas. Förenklar vid studieavbrott, studerandeflytt, etc. Marknadsföringen blir en gemensam angelägenhet. En modell där kommunerna bidrar utifrån sin storlek. Betalningsmodell – förslag

21 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-0221 Betalning efter kommunens andel av regionens folkmängd - fast kostnad för kommunen Minusfaktorer: En obeprövad modell. Det är inte garanterat att varje enskild kommun betalar exakt i proportion till andelen studerande från kommunen. Betalningsmodell – förslag

22 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-0222 Betalning efter antalet studerande från hemkommunen - variabel kostnad för kommunen. -Hemkommunen har inte kontroll över sina egna kostnader beroende på att man inte kan styra antalet studerande från den egna kommunen - Kommunerna har skyldighet att betala, enligt hemkommunbegreppet, för studerande som blir antagna till utbildningarna Alternativ betalningsmodell

23 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-0223 Betalning efter antalet studerande från hemkommunen – variabel kostnad för kommunen Plusfaktorer: - Traditionellt beprövad metod. - En fördel med modellen är att varje kommun endast betalar för sina egna studerande. (Blir inte kursen fylld eller drabbas av stora studerandeavhopp sker debiteringen utifrån faktiskt studerandetal.) Minusfaktor: - Svårt att budgetera - den enskilda kommunen kan inte styra hur stor kostnaden blir. (Vissa kommuner kan ”drabbas” av fler studerande än prognosticerat.) Alternativ betalningsmodell


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö 2004-02-021."

Liknande presentationer


Google-annonser