Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agila arbetsformer Agile, scrum och en gnutta lean.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agila arbetsformer Agile, scrum och en gnutta lean."— Presentationens avskrift:

1 Agila arbetsformer Agile, scrum och en gnutta lean

2 Gemensamma värderingar Värdera individer och interaktion högre än processer och verktyg Värdera fungerande ”mjukvara” högre än omfattande dokumentation Värdera samarbete med kunden högre än att förhandla om kontrakt Värdera att reagera på förändring högre än att följa en uppgjord plan

3 12 principer – fast bara nio 1.Prioritera och fokusera för att maximera Return on Investment – ROI 2.Transparens – för att synliggöra problem och bygga förtroende 3.Iterativ och inkrementell utveckling – för att lära, få feedback och minska risken 4.Samarbete – för att minska missförstånden och klyftorna och säkerställa de affärsmässiga målen

4 5.Uppmuntra och välkomna förändring – eftersom verkligheten ändrar sig hur som helst 6.Enkla verktyg – för att kunna anpassa processen efter verksamheten 7.Målstyrning/ Decentralisering – för att kunna arbeta effektivt 8.Ständig förbättring – för att kunna bli effektivare 9.Hög kvalitet – för att fel är kostsamma

5 LEAN Jobba långsiktigt, minimera risken, var effektiv genom att undvika onödiga saker, synliggör problem, ständig förbättring Kaizen

6 Lean – 8 principer 1.Långsiktighet 2.Ta bort ojämnheter, överbelastning och slöseri 3.Satsa på kvalitet 4.Fokusera på lärande 5.Vänta så länge som möjligt på beslut 6.Respektera andras arbete och kunnande 7.Leverera snabbt 8.Optimera på helheter

7 1. Långsiktighet Basera beslut på långsiktighet även om det sker på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål

8 2. Ta bort ojämnhet, överbelastning och slöseri Eliminera Mura – ojämnt flöde - eliminera inflödet efter flaskhalsar - vidga flaskhalsarna öka inte trycket - Prioritera att bli klar inte att börja nytt - samarbeta Eliminera Muri – överbelastning – tänk långsiktigt Eliminera Muda – slöseri – tidstjuvar, resursätare, slöseri, svinn och spill – allt som inte tillför kunden värde

9 3. Satsa på kvalitet Det börjar alltid med ett trasigt fönster Kvalitet från början Automatiska tester Daglig kontroll av systemets kvalitet Fixa felen med en gång

10 4. Fokusera på lärande Undvik återlärande Sök upp den som har kunskap Ansvar för att sprida kunskapen Jobba tillsammans – överför kunskap Ständig förbättrin Kaizen

11 5. Vänta med beslut Att planera har ett värde – att följa planer har inget värde Vänta med beslut så länge som möjligt – besluta när du vet så mycket som möjligt Jobba med flera spår samtidigt

12 6. Respektera medarbetarnas kunskap Chefen sätter ramar och förväntningar Förutsätter att alla kan sitt jobb Processförändringar görs av dem som kan systemet Eliminera det största problemet först

13 7. Leverera snabbt Inkomsten kommer först när funktionen är levererad Kort tid mellan kostnader och inkomster Kunden hinner inte ändra sig Learning by doing

14 8. Optimera helheten Alla är delaktiga Nya funktioner skapar oreda Experter innebär en risk Testa inte sist i processen utan kontinuerligt

15 HITTA BALANSEN MELLAN PRINCIPERNA

16 10 källor till slöseri 1.Onödiga funktioner – lägg till funktioner först när de efterfrågas 2.Ej färdigt arbete – ej uppdaterad kod, osynkad kod, ej testad kod, odokumenterad kod, ej lanserad kod 3.Återlärande – kunskap skall underhållas och överföras 4.Överlämningar – lär upp den som tar emot – regelbundna överlämningar – inga tydliga brytpunkter- inte BARA en manual

17 5.Växla mellan uppgifter – koncentration på det viktigaste – ökar effektivitet och kundnöjdhet 6.Slöseri – väntetider – personen med svaren finns alltid tillgänglig 7.Defekter – kostar tid och pengar att rätt 8.Frustration – chefen lyssnar intevarje medarbetare skaffar sg den information som behövs

18 9.Onödigt arbete – allt som inte tillför värde för kunden 10.Outnyttjad kreativitet – alla får delta i det kreativa arbetet - inte bara utvecklare och ledning

19 Lean - grundtankar Leverera ett beslut eller en produkt just när den behövs Köer och lager minimeras Just in time Tillåt INGA brister – Stop the line Culture The five if

20 Jag har inte blivit klar – Varför Jag kunde inte koncentrera mig – Varför För att jag löser alla supportärenden – Varför För att vi levererade för många buggar – Varför För att vi inte hann testa ordenligt – Varför För att vi är stressade att leverera

21 AGILA METODER Lean Scrum XP

22 Resursoptimering vs Time to market optimering Produkt A Produkt B Produkt C Produkt D Produkt A Produkt B Produkt CProdukt D

23 Prioritera och fokusera Strikt prioritering - Det finns inte två saker som är lika viktiga Prioriteringen kan ändras men vid ett visst tillfälle är något viktigast Alla påbörjade projekt kostar pengar Avslutade projekt ger inkomster Fokus på kundvärde 80% kundvärde på 20% av arbetstiden

24 Transparens – hög kvalitet Tala om kundvärde och funktionalitet istället för tekniska lösningar Fungerande mjukvara = fungerande, städad, lättförståelig och väl testad

25 Transparent och inkrementell Tidiga intäkter - Systemet växer fram funktion efter funktion Feedback tidigt – tid att lära och förbättra Lagom mycket förändring – jobba i iterationer där målen ligger fast – inför nästa iteration kan målen ändras…

26 Minimera antalet informationsled Enklaste kommunikationen mellan två personer Möten korta och tidsbegränsade Kunden på plats

27 Dessutom Gemensamt språk – definiera domänen – orden genomsyrar krav, kod, databas Planera när det behövs – grov övergripande plan för framtiden (road map) – detaljerad plan för den närmaste tiden Uppmuntra förändring - ger ökad kundnytta Enkla verktyg – post-it, whiteboard Decentralisera beslutsfattandet

28 Pull – åta sig istället för att bli tilldelad Anpassa åtagandet efter kapacitet Avsluta innan nya projekt påbörjas Fungerande team – gruppen ska föra uppdraget i mål på egen hand Kaizen – nästa vecka blir bättre än denna Ta tag i problemen och lös dem istället för att acceptera att dom finns där

29 Ett agilt projket 1.Walking skeleton – en minimalfungerande prototyp 2.Bygg inkrementellt – kan lanseras med de funktioner som implementerats 3.Koden har alltid högsta kvalitet

30 SCRUM

31 Scrum - kort Produktägaren – bestämmer vad som skall göras – ansvarar för prioriterad backlog Utvecklingsteamet bestämmer hur det skall göras Allt arbete görs i cykler – sprintar om exvis 2 veckor Två processer – utveckling av funktionerna och förbättring av arbetsmodellen

32 Scrum arbetsprocess Första veckanAndra veckan Sprint- planering Dagliga scrum Release Produkt Backlog 1.Sdjlsdkfasöldkf skföadj 2.Sldköalsd öas öd 3.Ölkaös 4.Söldkäaösdk äösd 5.Ldksfäök 6.skdfäalöskdfäas dö Sprint Backlog 1.Sdjlsdkfasöldkf skföadj 2.Sldköalsd öas öd 3.Ölkaös 4.Söldkäaösdk äösd 5.Ldksfäök 6.skdfäalöskdfäas dö Demo Åter- blicks möte

33 Scrum roller Produkt Backlog 1.Sdjlsdkfasöldkf skföadj 2.Sldköalsd öas öd 3.Ölkaös 4.Söldkäaösdk äösd 5.Ldksfäök 6.skdfäalöskdfäas dö Produktägare utvecklingsteam Scrum master Beställare Scrummaster – ansvarar för scrumprocessen och förbättra denna Produktägaren ansvarar för prioriteringen Beställaren är delaktig i hela processen

34 Produktägaren (Product owner) Ansvarar för att det generas så mycket kundnytta som möjligt Prioriterar bland önskade förbättringar Gör produktbackloggen så tydlig som möjligt Har koll på intressenter

35 Utvecklingsteamet Är en roll Gemensamt ansvar Multipla kompetenser 5 – 8 personer 100% i projektet Självorganiserade Jobbar ihop

36 Scrum master Lagkapten, ordningsvakt och vaktmästare Ser till att teamet kan jobba bra Löser problem och förbättrar processen Ser till att rutinerna följs Upptäcker och löser problem Finns i bakgrunden

37 Produkt backlog Att-göra lista Produktutvecklingsplan Prioriterad Backlog items User story Kundperspektiv Nya saker kan läggas till Prioriteringar kan ändras Synlig för alla

38 Backlog Prioriteringsgrunder 1.Vilket färde tillförs 2.Vad är kostnaden 3.Minimeras någon risk 4.Kan vi lära oss något Uppskattning av arbete – relativa mått - storypoints

39 Att starta sprinten Planeringsmöte (2 timmar) tidsbegränsat Produktägaren har grovplanerad och grovprioriterad backlog Beslut om vad gruppen tar på sig Stories bryts ner till arbetsuppgifter Sprint backlog – är vad gruppen åtar sig att göra – denna är låst under sprinten om inte produktägare och utvecklingsteam godkänner

40 Sprint burndown Två veckor Storypoints

41 Dagligt scrum 15 minuter – samma tid varje dag Stående Koordinering Alla välkomna 1.Vad gjordes igår 2.Vad gör vi idag 3.Vilka hinder finns

42 Sprint task board Produkt Backlog 1.Sdjlsdkfasöldkf skföadj 2.Sldköalsd öas öd 3.Ölkaös 4.Söldkäaösdk äösd 5.Ldksfäök 6.skdfäalöskdfäas dö Sprint Backlog 1.Sdjlsdkfasöldkf skföadj 2.Sldköalsd öas öd 3.Ölkaös 4.Söldkäaösdk äösd 5.Ldksfäök 6.skdfäalöskdfäas dö Att göra Pågående Klart Oväntat

43 Deming cycle Sprintavslutning Demonstration Återblicksmöte Lanseringsburndown Sprint plan SprintDemoÅter blick Deming cycle – Plan - do – study/check - act


Ladda ner ppt "Agila arbetsformer Agile, scrum och en gnutta lean."

Liknande presentationer


Google-annonser