Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Utvärdering – vad, vem, varför? Sara Karlsson, kvalitetssamordnare KTH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Utvärdering – vad, vem, varför? Sara Karlsson, kvalitetssamordnare KTH."— Presentationens avskrift:

1 KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Utvärdering – vad, vem, varför? Sara Karlsson, kvalitetssamordnare KTH

2 Varför utvärderas det så mycket?

3 Målstyrning: frihet under ansvar ”Verksamheten skall avpassas så att en hög kvalitet nås, såväl i utbildningen som i forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet. De tillgängliga resurserna skall utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolornas personal och studenterna.” (Högskolelagen SFS 2000:260)

4 Kraven ökar, intressenterna blir fler Interna ambitioner: excellens Näringslivet: kunskap Samhället: stora utmaningar Studenter: anställningsbarhet Regering: Effektivt utnyttjande av skattepengar

5 Vem utvärderar? Både vi själva och andra

6 Vad utvärderar vi? KTH satsar på cykliskt återkommande internt initierade utvärderingar i stor skala Forskningen och utbildningen har utvärderats Research Assessment Exercise (RAE) 2008 och 2012 Education Assessment Exercise (EAE) 2011

7 ...och just nu är det administrationens tur Administrationen ska vara en integrerad del av KTH:s kärnverksamhet. Som ett led i KTH:s kvalitetsutveckling kommer det administrativa stödet att utvärderas under utvecklingsperioden. KTH:s utvecklingsplan för 2013-2016 Administrative Assessment Exercise (AAE) 2014

8 Vad skiljer AAE från ”ännu en utvärdering”?

9 Helhetssyn på kvalitet Förutsättningar Styrdokument Personal Ledning Infrastruktur Processer Stödprocesser Beslutsfattande Kommunikation Resultat Effektivitet Kvalitet i verksamheten KompetensKostnadService

10 Helhetssyn på utvärdering 1.Självvärdering (intern fas) 2.Bedömning (extern fas) 3.Uppföljning (intern fas)

11 Självvärderingsarbete i delprojekt 1.Utbildningsprocessen ur systemstöd- och studentperspektiv/Studie- och karriärvägledning 2.Lokalförsörjning 3.Rekrytering, befordran, anställning av fakultet 4.Arbetsmiljö, komplicerade personalärenden 5.Internationella studenter 6.Avtalshantering 7.Stöd till externfinansiering 8.a. Innovation och b. samverkan 9.Dokumenthantering 10.Controllerfunktion, prognoser, budget, uppföljning 11.Internkommunikation 12.Upphandling 13.Uppföljning av utbildning och forskning 14.Internrevisionens granskningsprocess

12 Utvecklingsfasen Delprojektledare får fortsatt ansvar – har i uppgift att komma med förslag på mångfald av utvecklingsprojekt: små steg, ”lågt hängande frukter”


Ladda ner ppt "KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Utvärdering – vad, vem, varför? Sara Karlsson, kvalitetssamordnare KTH."

Liknande presentationer


Google-annonser