Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Primärvården Södra Älvsborg Utbildningsdag HSN 6 & 8 -Primärvård Dec 2011 Mats Elm Katarina Olsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Primärvården Södra Älvsborg Utbildningsdag HSN 6 & 8 -Primärvård Dec 2011 Mats Elm Katarina Olsson."— Presentationens avskrift:

1 Primärvården Södra Älvsborg Utbildningsdag HSN 6 & 8 -Primärvård Dec 2011 Mats Elm Katarina Olsson

2 Primärvården Södra Älvsborg 1:a linjens sjukvård! möjligheter-svårigheter-utmaningar Primärvård ”Hälso- och sjukvårdsverksamhet utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser Primärvårdens uppdrag omfattar alla åldrar och alla sjukdomstillstånd som inte kräver slutenvårdens insatser”.

3 Primärvården Södra Älvsborg Primärvården 126 – 205 – 198 vårdcentraler Krav- och kvalitetsbok ”Öppen upphandling” Fördelning

4 Primärvården Södra Älvsborg Primärvården - ersättningsmodell Ålder / kön ACG – vårdtyngd Målrelaterad ersättning Geografi avstånd till närmsta sjukhus Målrelaterad ersättning Socioekonomi Täckningsgrad Tolk Särskilda ersättningar

5 Primärvården Södra Älvsborg Primärvården Södra Älvsborg Antal verksamheter/ mottagningar: Ett 60-tal, varav 26 vårdcentraler Dessutom förvaltningsledning, kansli, studierektorer och FoU-enhet. Antal patientbesök 2010: ca 869 000 Antal anställda: ca 1250 (86 % kvinnor, 14 % män) Budget 2011: VG Primärvård: 833 mkr Producentneutral verksamhet: 288 mkr

6 Primärvården Södra Älvsborg Vårdcentraler Familjecentraler (medverkar) Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar Ätstörningsenhet Utväg Verksamheter inom Primärvården Södra Älvsborg

7 Primärvården Södra Älvsborg SVR 1177 Spädbarnsenheten Flyktingmottagning FoU-enhet Verksamheter inom Primärvården Södra Älvsborg

8 Primärvården Södra Älvsborg Barnmorskemottagningar Ungdomsmottagningar Gynmottagningar Barnhälsovården Mödra Barnhälsovårds psykologer

9 Primärvården Södra Älvsborg Rehabmottagningar Bedömningsteam Dietistmottagningar Logopedmottagning

10 Primärvården Södra Älvsborg En vanlig dag på vårdcentralen

11 Primärvården Södra Älvsborg Vårdcentralen har 10 000 listade patienter Vårdcentralen har samordningsansvar för ett äldreboende med 80 platser samt 2 LSS-boenden med 10 platser vardera. Idag kommer vi att ha 325 patientärenden.

12 Primärvården Södra Älvsborg De här yrkeskategorierna finns på vårdcentralen: Distriktsläkare Distriktssköterskor Psykolog/psykoterapeut Undersköterskor Läkarsekreterare BMA Fotvårdsterapeut

13 Primärvården Södra Älvsborg Distriktsläkarens arbetsdag kan innehålla: Läkarmottagning Hemsjukvård Läkarmottagning på BVC Läkarmottagning på MVC Handledning till utbildningsläkare Multimodala team Kontakt med FK, AF, socialtjänst, länssjukvård, m fl Patientadministration

14 Primärvården Södra Älvsborg Distriktssköterskans arbetsdag kan innehålla: Telefonrådgivning Distriktssköterskemottagning Triage BVC Astma/KOL mottagning Diabetesmottagning Hjärt-kärlmottagning Psykisk ohälsa Projekt äldre

15 Primärvården Södra Älvsborg Psykoterapeutens arbetsdag innehåller: Bedömningar Korttidsterapi Samverkan

16 Primärvården Södra Älvsborg ”Från vaggan till graven”. Vilka hälsoproblem handläggs hos oss? De vanligaste diagnosområdena är: Sjukdomar i leder och muskler Sjukdomar i luftvägarna Hjärtsjukdomar och hypertoni Ämnesomsättningssjukdomar och diabetes Psykiska sjukdomar Infektionssjukdomar Symtomdiagnoser Intyg mm

17 Primärvården Södra Älvsborg Kvalitetsindikatorer

18 Primärvården Södra Älvsborg

19 Möjligheter…. Ex vidareutveckling av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet vidareutveckling av omhändertagande av äldre, multisjuka patienter vidareutveckla insatser inom området psykisk ohälsa Vidareutvecka multidisciplinära arbetssätt

20 Primärvården Södra Älvsborg

21 Ansvar - Dokumentation - Informationsöverföring Trygghet Arbetsterapeut, Bist å ndshandl ä ggare, L ä kare, Sjuksk ö terska, Sjukgymnast L ä kemedel Psykisk h ä lsa Nutrition Rehabili- tering Prevention HAD AUDIT MMT Läkemedels- berättelse Läkemedels- genomgång Olämpliga läkemedel Läkemedels- avstämning Symtom- skattning Veta vart man ska vända sig? Social situation Aktivitet- och funktions- bedömingar MNA RBT Fallrisk ADL-taxonomin Sunnaas GMF Bergs balanstest TUG Chair Stand test VAS

22 Primärvården Södra Älvsborg Olika grader Multisjuk Multisjukare Multi- sjukast

23 Primärvården Södra Älvsborg …svårigheter och utmaningar bristen på distriktsläkare tillgänglighet - hitta balans mellan efterfrågan och tillgång hitta bra kvalitetsindikatorer som styr vården i rätt riktning målstyrning Gränssnitt mellan primärvård och länssjukvård

24 Primärvården Södra Älvsborg Tack för oss! Frågor?


Ladda ner ppt "Primärvården Södra Älvsborg Utbildningsdag HSN 6 & 8 -Primärvård Dec 2011 Mats Elm Katarina Olsson."

Liknande presentationer


Google-annonser