Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdag HSN 6 & 8 -Primärvård Dec 2011 Mats Elm Katarina Olsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdag HSN 6 & 8 -Primärvård Dec 2011 Mats Elm Katarina Olsson"— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdag HSN 6 & 8 -Primärvård Dec 2011 Mats Elm Katarina Olsson

2 1:a linjens sjukvård! möjligheter-svårigheter-utmaningar
Primärvård ”Hälso- och sjukvårdsverksamhet utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser Primärvårdens uppdrag omfattar alla åldrar och alla sjukdomstillstånd som inte kräver slutenvårdens insatser”.

3 Primärvården 126 – 205 – 198 vårdcentraler Krav- och kvalitetsbok
”Öppen upphandling” Fördelning

4 Primärvården - ersättningsmodell
Ålder / kön ACG – vårdtyngd Målrelaterad ersättning Geografi avstånd till närmsta sjukhus Socioekonomi Täckningsgrad Tolk Särskilda ersättningar

5 Primärvården Södra Älvsborg Antal verksamheter/ mottagningar:
Ett 60-tal, varav 26 vårdcentraler Dessutom förvaltningsledning, kansli, studierektorer och FoU-enhet. Antal patientbesök 2010: ca Antal anställda: ca 1250 (86 % kvinnor, 14 % män) Budget 2011: VG Primärvård: 833 mkr Producentneutral verksamhet: 288 mkr Primärvården Södra Älvsborg

6 Verksamheter inom Primärvården Södra Älvsborg
Vårdcentraler Familjecentraler (medverkar) Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar Ätstörningsenhet Utväg

7 Verksamheter inom Primärvården Södra Älvsborg
SVR 1177 Spädbarnsenheten Flyktingmottagning FoU-enhet

8 Barnmorskemottagningar
Ungdomsmottagningar Gynmottagningar Barnhälsovården Mödra Barnhälsovårds psykologer

9 Rehabmottagningar Bedömningsteam Dietistmottagningar Logopedmottagning

10 En vanlig dag på vårdcentralen

11 Vårdcentralen har 10 000 listade patienter
Vårdcentralen har samordningsansvar för ett äldreboende med 80 platser samt 2 LSS-boenden med 10 platser vardera. Idag kommer vi att ha 325 patientärenden.

12 De här yrkeskategorierna finns på vårdcentralen:
Distriktsläkare Distriktssköterskor Psykolog/psykoterapeut Undersköterskor Läkarsekreterare BMA Fotvårdsterapeut

13 Distriktsläkarens arbetsdag kan innehålla:
Läkarmottagning Hemsjukvård Läkarmottagning på BVC Läkarmottagning på MVC Handledning till utbildningsläkare Multimodala team Kontakt med FK, AF, socialtjänst, länssjukvård, m fl Patientadministration

14 Distriktssköterskans arbetsdag kan innehålla:
Telefonrådgivning Distriktssköterskemottagning Triage BVC Astma/KOL mottagning Diabetesmottagning Hjärt-kärlmottagning Psykisk ohälsa Projekt äldre

15 Psykoterapeutens arbetsdag innehåller:
Bedömningar Korttidsterapi Samverkan

16 ”Från vaggan till graven”. Vilka hälsoproblem handläggs hos oss?
De vanligaste diagnosområdena är: Sjukdomar i leder och muskler Sjukdomar i luftvägarna Hjärtsjukdomar och hypertoni Ämnesomsättningssjukdomar och diabetes Psykiska sjukdomar Infektionssjukdomar Symtomdiagnoser Intyg mm

17 Kvalitetsindikatorer

18

19 Möjligheter…. Ex vidareutveckling av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet vidareutveckling av omhändertagande av äldre, multisjuka patienter vidareutveckla insatser inom området psykisk ohälsa Vidareutvecka multidisciplinära arbetssätt

20

21 Ansvar - Dokumentation - Informationsöverföring
Trygghet Psykisk hälsa Läkemedel Nutrition Rehabili-tering Prevention Veta vart man ska vända sig? Social situation Aktivitet- och funktions- bedömingar Läkemedels- berättelse Läkemedels- genomgång Olämpliga läkemedel Läkemedels- avstämning Symtom- skattning HAD AUDIT MMT MNA RBT Fallrisk ADL-taxonomin Sunnaas GMF Bergs balanstest TUG Chair Stand test VAS Arbetsterapeut, Biståndshandläggare, Läkare, Sjuksköterska, Sjukgymnast

22 Olika grader Multisjuk Multisjukare Multi- sjukast

23 …svårigheter och utmaningar
bristen på distriktsläkare tillgänglighet - hitta balans mellan efterfrågan och tillgång hitta bra kvalitetsindikatorer som styr vården i rätt riktning målstyrning Gränssnitt mellan primärvård och länssjukvård

24 Tack för oss! Frågor?


Ladda ner ppt "Utbildningsdag HSN 6 & 8 -Primärvård Dec 2011 Mats Elm Katarina Olsson"

Liknande presentationer


Google-annonser