Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsplan för förtroendevalda Material för ordförandekonferens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsplan för förtroendevalda Material för ordförandekonferens."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsplan för förtroendevalda Material för ordförandekonferens

2 2 Program ordförandekonferens 29 nov Bakgrund, mål och syfte11.30-11.50 Beskrivning av process och observationer11.50-12.30  Källor  Behov  Preliminära lösningsförslag Lunch12.30-13.30 Diskussion i 10-12 grupper  Presentation i gruppen13.30-13.45  Är behoven rätt beskrivna?13.45-14.05  Svarar de preliminära lösningsförslagen 14.05-14.25 mot behoven?  Vilka anser ni vara de fem viktigaste 14.25-15.00 områdena att börja med och vad blir er roll i genomförandet?  Kaffepaus15.00-15.30  Medskick till det fortsatta arbetet15.30-16.00

3 3 Dag 2 – 30 november Sammanställning av gruppdiskussion (15 min)

4 4 Nyckelfrågor 1. Hur väcker vi intresse för fackligt arbete och lyckas med att rekrytera nya förtroendevalda? 2. Hur sörjer vi för kompetensutvecklingen av förtroendevalda så att de stärks i rollen som fackliga företrädare? 3. Hur kan villkoren för det fackliga arbetet förändras så att det värdesätts högre hos både arbetsgivare och medlemmar?

5 5 Struktur på genomfört arbete Källor Behov Preliminära lösnings- förslag FokusgrupperEnkät Rapporter och andra källor Medlemmar Förtroende- valda Organisationen Före uppdragUnder uppdragEfter uppdrag

6 6 Källor FokusgrupperEnkät Rapporter och andra källor 19 fokusgrupper genomförda  1 presumtiva medlemmar  1 medlemmar  6 arbetsplatsombud  1 skyddsombud  6 sektionsstyrelser  3 AS-ledamöter  1 personal i ST Direkt Totalt har ca 140 personer deltagit i fokusgrupperna Geografisk spridning  Norrköping  Malmö  Göteborg  Örebro  Sundsvall  Umeå  Stockholm 4499 personer har svarat på enkäten  2902 medlemmar utan förtroendeuppdrag  1485 förtroendevalda  112 anställda Mer än 12% av de aktiva medlemmar som ST har mailadress till har deltagit i enkäten  Målsättning vid start 10% Ca 17% av alla förtroendevalda har besvarat enkäten Alla som vill har haft möjlighet att påverka ”Hjälp oss göra ST bättre” “Medlemmar om ST – Våren 2003” Olivia STs Chefs- och ledarskapsundersökning Utvecklingsrådet – lokalt fackligt arbete Partssamverkan i offentlig verksamhet – ALI SIS – Om medlemsutbildning

7 7 Medlemmarnas behov på arbetsplatsen Hjälp när problem uppstår Stöd och rådgivning Att bli företrädda Information Kommunikation Lokal närvaro och engagemang Källa: Enkät och fokusgrupper Medlemmar

8 8 Viktigaste frågorna på arbetsplatsen Idag Löner och anställningsvillkor Anställningstrygghet Psykosocial arbetsmiljö Om 5 år Löner och anställningsvillkor Psykosocial arbetsmiljö Anställningstrygghet Källa: Enkät Medlemmar

9 9 Behov för förtroendevalda Meningsfullt att engagera sig – påverkan, resultat och personlig utveckling Tydlighet i uppdraget Stöd i uppdraget Villkor för att klara uppdraget Utveckling anpassad till individen Stöd när uppdraget är över Källa: Fokusgrupper och enkät Förtroende- valda

10 10 Vilken kompetens är viktigast för arbetsplatsombud? Kunskap om uppdraget Kunna informera Bra på kommunikation Kontaktvägar inom ST Ideologi och värderingar Källa: Enkät Förtroende- valda

11 11 Vilken kompetens är viktigast för styrelseledamöter? Kunskap om uppdraget Bra på kommunikation Kunna informera Förhandlarkompetens Ideologi och värderingar Lagar och avtal Källa: Enkät Förtroende- valda

12 12 Behov för organisationen Övergripande mål: Starkt arbetsplatsfack Kompetensförsörjning  Tydlighet i uppdraget  Bra villkor för att utöva uppdraget  Rekrytera förtroendevalda  Behålla och utveckla förtroendevalda  Kvalitetssäkring  Kompetensöverföring och avvecklingsstöd Välfungerande samspel inom organisationen Tillvarata engagemanget hos alla förtroendevalda Göra tydligt vad ST är och står för (varumärke)  internt  mot omvärlden Källa: Fokusgrupper, projektgrupp Organisation

13 13 Utvecklingsplan för förtroendevalda - preliminära förslag till lösningar (I/V) Systematisk rekrytering av förtroende- valda Före uppdragetUnder uppdragetEfter uppdraget Tydliggöra roll/uppdrag som förtroendevald Utbildning och utveckling (utöver steg- utbildning) Stöd till förtroendevalda i uppdraget Tydliggöra samspelet i organisationen Stöd i avslutningen av uppdraget

14 14 Utvecklingsplan för förtroendevalda - preliminära förslag till lösningar (II/V) Systematisk rekrytering av förtroende- valda Före uppdraget Motivera till engagemang – påverkan, utveckling, gemenskap och förtroende från kollegor Medlemsutbildning

15 15 Utvecklingsplan för förtroendevalda - preliminära förslag till lösningar (III/V) Under uppdraget Tydliggöra roll/uppdrag som förtroendevald Stöd till förtroendevalda i uppdraget Tydliggöra roll/uppdrag som förtroendevald Mallar för att göra uppdragsbeskrivningar Arbetssätt för att göra uppdragsbeskrivningar Stöd till förtroendevalda i uppdraget Handledare för nya förtroendevalda Lanseringssamtal Individuella samtal för utveckling i uppdraget  individuell utvecklingsplan Nätverk för unga Avvecklingssamtal/stöd

16 16 Utvecklingsplan för förtroendevalda - preliminära förslag till lösningar (IV/V) Under uppdraget Utbildning och utveckling (utöver steg- utbildning) Tydliggöra samspelet i organisationen Utbildning och utveckling (utöver stegutbildning) Sammanhållen plan för utveckling och utbildning Rätt kurs till rätt person Kommunikation - t ex information, argumentationsteknik, krishantering, coachning, retorik Organisationsutveckling – hur deltar jag i förändringsarbete på min arbetsplats t ex budget och verksamhetsplanering Arbetsrätt och förhandling Certifiering och validering av kunskaper Arbetsmiljö på arbetsplatsen – tyngdpunkt på psykosocial arbetsmiljö Effektivare styrelser – t ex effektivare lagarbete, föreningskunskap, mötesteknik, funktionsutbildningar och personalföreträdarrollen Tydliggöra samspelet i organisationen Fokusera på arbetsplatsnivån Målstyrning istället för uppdragsstyrning Tydlig delegationsordning Styrelsesamtal - dialog mellan styrelser på olika nivåer samt med kansli

17 17 Utvecklingsplan för förtroendevalda - preliminära förslag till lösningar Efter uppdraget Stöd i avslutningen av uppdraget Stöd till förtroendevalda i avslutningen av uppdraget Avvecklingssamtal/stöd Validering av kunskaper


Ladda ner ppt "Utvecklingsplan för förtroendevalda Material för ordförandekonferens."

Liknande presentationer


Google-annonser