Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsammans fördubblar vi kollektivtrafiken. 2 09-01-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsammans fördubblar vi kollektivtrafiken. 2 09-01-22."— Presentationens avskrift:

1 Tillsammans fördubblar vi kollektivtrafiken

2 2 09-01-22

3 Varför Fördubbling? Kollektivtrafiken är ett strategiskt verktyg för att klara angelägna samhällsmål Minskade koldioxidutsläpp med 23 % Samhällsekonomisk vinst 4 miljarder kronor Färre döda och skadade i trafiken Regional utveckling Sysselsättning, 1:4 Ett jämställt transportsystem

4 Varför Fördubbling? Utvecklingen har vänt åt rätt håll Trafikökningar på 20% är inte ovanliga Positivt stämningsläge i branschen Samhällsplaneringen prioriterar inte kollektivtrafiken Framkomlighetsproblem – investeringar och underhåll Stuprörsstrukturer hämmar utvecklingen Fragmentiserad verksamhet Rationaliseringspotential på minst 20%, minst 10 miljarder kronor. Nuvarande modell styr inte mot kundorientering och affärsmässighet 4 09-01-22

5 5 Kundens syn Tillförlitlighet Restid och turtäthet Enkelhet Lyhördhet Trygghet Prisvärd Brister i fysisk infrastruktur Brister i funktionell kvalitet Fordons- problem Splittrad infrastruktur-, trafik- och bebyggelseplanering Produktions- inriktad Samordning trafik och system Avsaknad av incitament för utveckling Bristande ägarstyrning Dålig image Brist på fokusering – passar alla Detaljstyrda operatörer Otydliga roller

6 Vår gemensamma vision ”Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle.” 6 09-01-22

7 Vår värdegrund 7 09-01-22 Alla drivs av att skapa värde för resenärerna och av att få vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. alla är lyhörda för resenärernas varierande och föränderliga behov alla har tillit till och förtroende för varandras vilja och förmåga att arbeta tillsammans och bidra till bra helhetslösningar alla är öppna inför nya idéer som bidrar till värdeskapande och hållbarhet

8 Vår spelplan Branschens åtagande Engagera och entusiasmera alla aktörer att samverka för att utveckla ”nästa generations kollektivtrafik” med utgångspunkt från kundbehoven. Statens åtagande Skapa förutsättningar för fördubblingen i form av infrastruktur, beskattning, lagstiftning m.m. Vårt gemensamma åtagande Alla åtgärder förstärker varandra.

9 Övergripande mål Fördubblad marknadsandel Resandet ska öka med 20 % till 2010, med 40 % till 2015 och fördubblas till 2020. Allt jämfört med 2006.

10 Nuläge 2010 20 % 2015 40 % 2020 För- dubblat resande Fördubblad marknads- andel Mål Vision

11 11 09-01-22 Kollektivtrafiken idag Nästa generations kollektivtrafik Vision

12 12 09-01-22 Resenär- ernas behov Tillgodo- sedda behov Ett perspektivskifte med gränslös samverkan

13 Delprojekt Avtalsformer Miljöprogram Kollektivtrafiken i den kommunala planeringen Skatteregler Infrastrukturinvesteringar Attraktiva bytespunkter Enkelt informations-, boknings- och betalsystem Kollektivtrafikforskning Piloter som visar vägen Kunskapslyftet Uppföljning Kommunikation och lobbying

14 Ny affärsmodell med fokus på: Förankra visionen och värdegrunden. Tydlig målstyrning. Helhetssyn på resenärernas behov. Ökad mångfald och valfrihet för resenärerna. Systemeffektivitet i naturliga arbetsmarknadsregioner. Tydlig rollfördelning mellan beställare och utförare. Utvecklade former för beställning av trafik. Ökad affärsmässig frihet för trafikföretagen Bättre förutsättningar för kommersiell trafik. Utvecklade former för gränslös samverkan.

15 www.fördubbling.se


Ladda ner ppt "Tillsammans fördubblar vi kollektivtrafiken. 2 09-01-22."

Liknande presentationer


Google-annonser