Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Relativ 5-årsöverlevnad. Bakgrund Väntetid ifrån 1:a besök hos specialist till operation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Relativ 5-årsöverlevnad. Bakgrund Väntetid ifrån 1:a besök hos specialist till operation."— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund Relativ 5-årsöverlevnad

2 Bakgrund Väntetid ifrån 1:a besök hos specialist till operation

3 Bakgrund Multidisciplinär konferens före operation

4 Bakgrund Multidisciplinär konferens efter operation

5 Bakgrund Tid mellan operation och PAD besked till patient

6 AspektFörbättringBedömningForskning SyfteFörbättra vårdJämförelse, drivkraft för förändring, ägare, politiker, patienter Ny kunskap Antal MätpunkterTillräckligt många, “Just enough”. Sekventiella data 100% av tillgängliga data, pålitliga ”just in case” data. Specifikt urval HypotesFlexibel – lärande.Ingen hypotesFix Hypotes Testa strategiSekventiella testInga testEtt stort test Är förändringen en förbättring? Tidseriediagram, styrdiagram Inget förbättringsfokus Statistiska test (t-test. F-test, Chi square, P- värde, konfidenti) Typ av test“öppet” försökInget test - värdera aktuell förmåga Blint, randomiserat test BiasEn konstant bias accepterad Mäter och justerar för att minska bias Test utformat för att utesluta bias De tre aspekterna på resultatmätning Källa: Robert Lloyd, IHI

7 Knöl i brösten processen Nov Projektledare sökes Processledare utses Hösten Mars Projektet startar Nuläges analys Våren Lösnings spår Hösten 2010 2011 Framtida läge Hur ser processen ut idag? Vilka steg ska finnas och var och hur lång tid får de ta? 2009

8 Årsflöde för Bröstcancer – hela länet Mammogrf och UL Punktion Läkarbesök Bröstmott Screenings- besök Vårdcentral- besök Screenings- flöde Remiss- flöde 15-20/1000= 2% 822 ? 95% av 38600 = 36854 Til BM i Linköping: 907 remisser (249 från VC = 27% och 658 från screen = 73%) BM i Linköping: 4 av 22 BRUS maligna = 18% 38600 1878 2635 661 530 369

9 Värdeflöde Målet är inte att arbeta fortare utan på ett smartare sätt. Processtart Processlut Processtart Värde Slöseri Samma värde men kortare ledtid

10 Resurseffektivitet (att fokusera på en enskild resurs) Flödeseffektivitet (att fokusera på en enskild patient) Maximera patientens värdemottagande tid Maximera resursens värdeadderande tid Lean Traditionell massproduktion Traditionellt vs. lean

11 Lösningsspår A.Process B.Patientinformation C.Planeringsprinciper D.Roller och ansvariga E.Målstyrning och ständiga förbättringar F.Incitamentsstruktur G.Struktur och Geografi: Vad finns var? Vi måste därför jobba med allt detta, om vi vill lyckas att förbättra förhållandena för bröstcancerpatienterna

12

13 Knöl i brösten processen Hösten Processledare utses VårenHösten 2012 2011 Alla patienter i väster kontaktar BM Rtg läkare punkterar direkt BM flyttar till O-Huset

14 Nej tack ! Vi har inte tid


Ladda ner ppt "Bakgrund Relativ 5-årsöverlevnad. Bakgrund Väntetid ifrån 1:a besök hos specialist till operation."

Liknande presentationer


Google-annonser