Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Relativ 5-årsöverlevnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Relativ 5-årsöverlevnad."— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund Relativ 5-årsöverlevnad

2 Bakgrund Väntetid ifrån 1:a besök hos specialist till operation

3 Bakgrund Multidisciplinär konferens före operation

4 Bakgrund Multidisciplinär konferens efter operation

5 Bakgrund Tid mellan operation och PAD besked till patient

6 De tre aspekterna på resultatmätning
Förbättring Bedömning Forskning Syfte Förbättra vård Jämförelse, drivkraft för förändring, ägare , politiker, patienter Ny kunskap Antal Mätpunkter Tillräckligt många, “Just enough”. Sekventiella data 100% av tillgängliga data, pålitliga ”just in case” data. Specifikt urval Hypotes Flexibel – lärande. Ingen hypotes Fix Hypotes Testa strategi Sekventiella test Inga test Ett stort test Är förändringen en förbättring? Tidseriediagram, styrdiagram Inget förbättringsfokus Statistiska test (t-test. F-test, Chi square, P-värde, konfidenti) Typ av test “öppet” försök Inget test - värdera aktuell förmåga Blint, randomiserat test Bias En konstant bias accepterad Mäter och justerar för att minska bias Test utformat för att utesluta bias Källa: Robert Lloyd, IHI

7 Knöl i brösten processen
Vilka steg ska finnas och var och hur lång tid får de ta? Hur ser processen ut idag? Projektledare sökes Projektet startar Nulägesanalys Framtida läge Lösningsspår Processledare utses Nov Mars Våren Hösten Hösten 2009 2010 2011

8 Årsflöde för Bröstcancer – hela länet
95% av = 36854 BM i Linköping: 4 av 22 BRUS maligna = 18% Til BM i Linköping: 907 remisser (249 från VC = 27% och 658 från screen = 73%) 38600 822 Screenings- flöde Screenings- besök ? 1878 15-20/1000= 2% 661 Mammogrf och UL Punktion Läkarbesök Bröstmott 369 2635 530 Vårdcentral- besök Remiss- flöde 8

9 Värdeflöde Målet är inte att arbeta fortare utan på ett smartare sätt.
Processtart Processlut Värde Slöseri Samma värde men kortare ledtid Målet är inte att arbeta fortare utan på ett ’smartare’ sätt. Processtart Processlut

10 Traditionellt vs. lean Lean Traditionell massproduktion
Resurseffektivitet (att fokusera på en enskild resurs) Lean Maximera resursens värdeadderande tid Flödeseffektivitet (att fokusera på en enskild patient) Resursoptimering= Flödesoptimering= att utnyttja resurser att tillgodose behov Fokus på resurser/funktioner Fokus på att tillgodose patientens behov så hon kan Målet är hög beläggning ”flöda” vidare Organiserar sig i delar Arbetar för att underlätta nästa aktivitet Patienten väntar på att resursen har tid Organiserat utifrån helheten Bygger kö Inga stopp i aktiviteterna vilket kräver lediga resurser Kö endast till för att få att bra flyt mellan delarna i kedjan Fördelar: Fördelar: Hög kompetens/djup kunskap Sätter kunden i fokus Om unika resurs/knappa resurs finns Tillfredställer behovet för patienten Om resursen är dyr Enkelt att organisera de olika när det uppdagas delarna för sig Enklare att planera/mindre administration Om det är komplexa behov Merarbete och falska behov är eliminerade Mindre resurser används totalt Nackdelar: Nackdelar: Patienten får vänta Resurserna används inte till 100% Hårt arbetande resurser Mer sårbart och känsligare för störningar Suboptimering svårt att planera Klarar inte av lika stora variationer i behov helheten (många småprocesser) Behoven förvärras > merarbete, flaskhalsar, kvalitetsbrist Mer resurser går åt totalt i hela kedjan Maximera patientens värdemottagande tid Traditionell massproduktion

11 Lösningsspår Process Patientinformation Planeringsprinciper
Roller och ansvariga Målstyrning och ständiga förbättringar Incitamentsstruktur Struktur och Geografi: Vad finns var? Vi måste därför jobba med allt detta, om vi vill lyckas att förbättra förhållandena för bröstcancerpatienterna

12

13 Knöl i brösten processen
Processledare utses Alla patienter i väster kontaktar BM Rtg läkare punkterar direkt BM flyttar till O-Huset Hösten Våren Hösten 2011 2012

14 Nej tack ! Vi har inte tid Vi tycker inte att vi har tid att tänka att göra nytt, men vi tar oss tid att åtgärda när saker har gått fel. Brandkårsutryckningar. Det krävs engagemang, beslut och uthållighet för att förändra, något man måste ta tag i.


Ladda ner ppt "Bakgrund Relativ 5-årsöverlevnad."

Liknande presentationer


Google-annonser