Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning i planeringsprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning i planeringsprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning i planeringsprocessen
Täby November 2010

2

3 STRATEGISKA UTGÅNGSPUNKTER
Vi styr med mål mot visionen Vår vision beskriver var vi vill vara på längre sikt. Kommunfullmäktige beslutar med medborgarnas nytta i fokus. VISION De strategiska utgångspunkterna är övergripande mål för Täby beslutade av kommunfullmäktige. STRATEGISKA UTGÅNGSPUNKTER Inriktningsmålen beskriver vad inom nämndens område som behöver utvecklas för att nå de övergripande målen INRIKTNINGSMÅL Effektmålen är konkreta resultat som nämnden vill se EFFEKTMÅL Täbys styrning utgår från lagstiftning, övriga statliga bestämmelser och lokalt politiskt satta mål För områden som behöver utvecklas formulerar kommunfullmäktige och nämnd inriktningsmål och effektmål Operativa mål som behövs för styrning av den löpande förvaltningen sätts av verksamheten Målen omsätts i aktiviteter i verksamheten Måluppfyllelsen mäts med hjälp av mått och analyseras Resultaten från våra analyser och utvärderingar används i den fortsatta styrningen Indikatorer ger oss möjlighet att följa att verksamheten är på rätt väg även på de områden där vi inte behöver sätta mål De operativa målen krävs för styrning av den löpande verksamheten OPERATIVA MÅL Aktiviteterna genomförs i verksamheterna för att uppnå önskade resultat och nå vår vision. AKTIVITETER

4 Målstyrning

5 Agenda Planeringsprocessen: Överblick → rapporteringsflödet Övningar
Lägga till operativa mål Lägga till aktiviteter Kommentera sina aktiviteter Överblick → rapporteringsflödet Övningar Sammanfattning

6 Utbildningens mål Versionshantering
Att ha förståelse för målstyrningen i Täby kommun. Att kunna planera sin verksamhet.

7 DEMO

8 Övningsdatabaser Skarpa databasen: Övningsdatabas: → Användarnamn och lösenord: samma som för er skarpa databas

9 Övning Logga in övningsdatabasen Lägg till ett operativt mål.
Synliggör det till två underliggande enheter Se att målet finns på dessa enheter och inte på de andra. Skapa en aktivitet Sätt start och slutdatum och dig själv som ansvarig. Gå in i menyfliken: Aktivitetslistan: Ändra status och kommentera aktiviteten. Filter: Gå tillbaka till Verksamhetsplan. Filtrera så att du endast ser de strategiska utgångspunkterna och aktiviteterna. Återställ Öppna filtret och filter och filtrera fram endast strategiska utgångspunkten: Medborgarfokus Upprepa övningar du fann svårare alternativt klicka runt och känn på verktyget. Passa på att ställa frågor!

10

11


Ladda ner ppt "Utbildning i planeringsprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser