Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Lycksele! Foto: Marino Karlsson. Om Språkverksamheten i Lycksele utifrån ett kommunperspektiv. 28-29 augusti 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Lycksele! Foto: Marino Karlsson. Om Språkverksamheten i Lycksele utifrån ett kommunperspektiv. 28-29 augusti 2014."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Lycksele! Foto: Marino Karlsson

2 Om Språkverksamheten i Lycksele utifrån ett kommunperspektiv. 28-29 augusti 2014

3 Språkoteket 2002/2003 Furuviksskolan 2004/2005 Språkklass BOBO Språkförskolan Pippi

4 Språkprojekt- SIS/Spsm Helhetsperspektiv Kunskapsspridning – Språkstörning – Tal- och språkförsening – Dyslexi – Läs- och skrivsvårigheter Handlingsplan-Språket dörren till världen Kompenserande läromedel/Skoldatatek AKK

5 Likvärdighet Ett språkpedagogiskt förhållningssättgynnar alla barn, framförallt: – De yngsta barnen i förskolan – Barn med försenad språkutveckling – Flerspråkiga barn- Handlingsplan Det är inte alla föräldrar som väljer att tacka ja till en plats i språkförskolan.

6 Internutbildning Bornholm i förskolan Akk Work-shops – Kollegialt lärande Relationskompetens – Helle Jensen – Kollegial handledning – Professionellt föräldrasamarbete

7 Språkverksamhet i Lyckseles förskolor

8 Lycksele Kommuns handlingsplan Språket- dörren till världen

9 Syfte med handlingsplanen  skapa gemensamma rutiner i Lycksele Kommun för kartläggning och uppföljning av barn/elevers språk-, läs- och skrivutveckling  tidigt upptäcka och följa de barn/elever som behöver stöd för att utveckla sin språk-, läs- och skrivförmåga  synliggöra den ”röda tråden” i barns språk-, läs- och skrivutveckling

10 Dokument för språkutveckling

11 Påklädningsschema

12 Samling och genomgång av dagen

13

14

15

16 Språkförskolan Pippi på Lycksele djurpark

17

18 Språkoteket

19

20

21 Arbetslag i arbete med ”Före Bornholmsmodellen”

22

23

24


Ladda ner ppt "Välkommen till Lycksele! Foto: Marino Karlsson. Om Språkverksamheten i Lycksele utifrån ett kommunperspektiv. 28-29 augusti 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser