Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luleå tekniska universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luleå tekniska universitet"— Presentationens avskrift:

1 Luleå tekniska universitet
Sparringpartner i strategiska utvecklingsprojekt Lars Stehn & Sofia Lidelöw Syfte med besöket Konsekvenser av fo.prop Kompensation för felaktigt utfall LTUs historia Vårt uppdrag Reg. Beslutade professurer. Tillämpad profil Aktiva val och prioritering. Ej grundvetenskaper LTU idag Hög Q. Mervärde. Starkt erkännande från industrin Profilerad Definition av Q, vad värderas Fo.prop utfall. LTU missgynnas, trots Q Vad vill vi? 1

2 Industriellt byggande leder till produktivitetsökning och för kraven på klimatneutralt/hållbart byggande är trä speciellt intressant Med denna utgångspunkt kommer vi att presentera tre exempel på projekt som hjälper kommuner och företag i deras eget utvecklingsarbete

3 Fakta LTU 564 MSEK 636 MSEK Grundat 1971 5:e tekniska
Omsättning 1,2 miljarder kr studenter 1 500 anställda, cirka 150 professorer 500 lärare & forskare 640 doktorander* 70 forskningsämnen 47 % Utbildning 564 MSEK 636 MSEK 53 % Forskning Kiruna Luleå Piteå Skellefteå 3

4 LTUs uppdrag Grundutbildning Forskarutbildning och Forskning Samverkan
prop. 1971:59 - ”den tekniska forskningen i övre Norrland bör ha en tillämpad inriktning”

5 Hur projekt skapas för forskning och samverkan
Ca 50% av verksamheten måste finansieras inom ramen för FoU-projekt. LTU (vi) har en bra förmåga och nätverk för att söka och få finansiering. Korta projekt (1-2 år): Examensarbeten eller nya strategiska områden. Medellånga projekt (2-3 år): Produkt- eller arbetsmetodutveckling. Viss forskning med seniorforskare eller doktorand. Långa projekt (4-5 år): Långsiktig kunskapsuppbyggnad och verifiering av teknik eller arbetsmetoder. Doktorander.

6 Med företagande och forskning i samverkan kan vi gemensamt nå våra mål

7 Kompetenser om samhällsbyggande
Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser Arkitektur och vatten Industriell miljö- och processteknik Drift, underhåll och akustik Geovetenskap och miljöteknik Geoteknologi Byggkonstruktion och -produktion

8 LTU - Träbyggnad > 35 företag och organisationer
20 entreprenörer och sågverksföretag 5 byggkonsulter 5 privata och kommunala fastighetsbolag 5 Kommuner Kundprocessen Leverantörs- processen och konstruktions Produktions- processen

9 Trästad 2012 Region norr Kalix Piteå
Kommunika-tionslänk LTU-kommuner LTU – en sammanhållande länk i regionen Piteå Skellefteå Riktlinjer för hållbart byggande i Skellefteå Examensarbete: Kommunala strategier för hållbart byggande Lycksele Umeå

10 Energikuben ! ? ”Energikuben” etableras vid LTU.
Katalog av mätningar på kända fel gjorda under kända förhållanden Metoder som visar hur mätningar kan tolkas och kopplas till ”fel” i tillverkningen behövs ! Hur ska vi förhålla oss till resultat från mätningar av värme- och luftläckage ? Byggkomponenter och anslutningar testas för värmeläckage och lufttäthet 2010 2011 2012 2013

11 Innovationer i byggandet
”Hård” ekonomisk information finns tillgänglig För beställare och fastighetsägare är det i alla fall nytt och annorlunda en innovation Går utanför den kända referensramen Positiv upplevelse Ingen skillnad i skötsel, reparationer eller underhållsinsatser Ingen kostnadsskillnad

12 Innovationer i byggandet
Två doktorander (Erika Levander och Susanne Engström) arbetar med den långsiktiga frågan: Hur kan beställare och fastighetsägare av flerbostadshus beställa av industriell byggaktör? dra nytta av utveckling och innovation?

13 Resultat - vad får man ut?
Korta projekt: Kommunikationslänk mellan LTU – kommun/företag Medellånga: Stöd till företagens egna produktförfining och produktutveckling (implementering i egna processer sker genom deltagande) Långa: Kunskapsuppbyggnad i medverkande företag och organisationer, en anställningsbar expert + handbok


Ladda ner ppt "Luleå tekniska universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser