Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luleå tekniska universitet Sparringpartner i strategiska utvecklingsprojekt Lars Stehn & Sofia Lidelöw.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luleå tekniska universitet Sparringpartner i strategiska utvecklingsprojekt Lars Stehn & Sofia Lidelöw."— Presentationens avskrift:

1 Luleå tekniska universitet Sparringpartner i strategiska utvecklingsprojekt Lars Stehn & Sofia Lidelöw

2 Industriellt byggande leder till produktivitetsökning och för kraven på klimatneutralt/hållbart byggande är trä speciellt intressant Med denna utgångspunkt kommer vi att presentera tre exempel på projekt som hjälper kommuner och företag i deras eget utvecklingsarbete

3 47 % Utbildning Fakta LTU  Grundat 1971 5:e tekniska  Omsättning 1,2 miljarder kr  12 000 studenter  1 500 anställda, cirka 150 professorer 500 lärare & forskare 640 doktorander*  70 forskningsämnen 564 MSEK 53 % Forskning 636 MSEK Kiruna Piteå Skellefteå Luleå

4 LTUs uppdrag Grundutbildning Forskarutbildning och Forskning Samverkan –prop. 1971:59 - ”den tekniska forskningen i övre Norrland bör ha en tillämpad inriktning”

5 Hur projekt skapas för forskning och samverkan Ca 50% av verksamheten måste finansieras inom ramen för FoU-projekt. LTU (vi) har en bra förmåga och nätverk för att söka och få finansiering. –Korta projekt (1-2 år): Examensarbeten eller nya strategiska områden. –Medellånga projekt (2-3 år): Produkt- eller arbetsmetodutveckling. Viss forskning med seniorforskare eller doktorand. –Långa projekt (4-5 år): Långsiktig kunskapsuppbyggnad och verifiering av teknik eller arbetsmetoder. Doktorander.

6 Med företagande och forskning i samverkan kan vi gemensamt nå våra mål

7 Kompetenser om samhällsbyggande Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser Arkitektur och vatten Byggkonstruktion och -produktion Drift, underhåll och akustik Geoteknologi Geovetenskap och miljöteknik Industriell miljö- och processteknik

8 LTU - Träbyggnad > 35 företag och organisationer 20 entreprenörer och sågverksföretag 5 byggkonsulter 5 privata och kommunala fastighetsbolag 5 Kommuner Produktions- och konstruktions processen Leverantörs- processen Kundprocessen

9 Trästad 2012 Region norr LTU – en sammanhållande länk i regionen Kalix Umeå Piteå Skellefteå Lycksele Kommunika- tionslänk LTU- kommuner Examensarbete: Kommunala strategier för hållbart byggande Riktlinjer för hållbart byggande i Skellefteå

10 Energikuben Hur ska vi förhålla oss till resultat från mätningar av värme- och luftläckage ? ”Energikuben” etableras vid LTU. Byggkomponenter och anslutningar testas för värmeläckage och lufttäthet 2012201120102013 Katalog av mätningar på kända fel gjorda under kända förhållanden Metoder som visar hur mätningar kan tolkas och kopplas till ”fel” i tillverkningen behövs !

11 Innovationer i byggandet ”Hård” ekonomisk information finns tillgänglig För beställare och fastighetsägare är det i alla fall nytt och annorlunda - en innovation Går utanför den kända referensramen Positiv upplevelse Ingen skillnad i skötsel, reparationer eller underhållsinsatser Ingen kostnadsskillnad

12 Innovationer i byggandet Två doktorander (Erika Levander och Susanne Engström) arbetar med den långsiktiga frågan: Hur kan beställare och fastighetsägare av flerbostadshus –beställa av industriell byggaktör? –dra nytta av utveckling och innovation?

13 Resultat - vad får man ut? Korta projekt: Kommunikationslänk mellan LTU – kommun/företag Medellånga: Stöd till företagens egna produktförfining och produktutveckling (implementering i egna processer sker genom deltagande) Långa: Kunskapsuppbyggnad i medverkande företag och organisationer, en anställningsbar expert + handbok


Ladda ner ppt "Luleå tekniska universitet Sparringpartner i strategiska utvecklingsprojekt Lars Stehn & Sofia Lidelöw."

Liknande presentationer


Google-annonser