Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uthållig kommun Klustermöte 09-02-12 Kalmar län. På dagordningen Årsrapporten Extranätet Temaområden och aktiviteter Goda exempel är centralt i arbetet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uthållig kommun Klustermöte 09-02-12 Kalmar län. På dagordningen Årsrapporten Extranätet Temaområden och aktiviteter Goda exempel är centralt i arbetet."— Presentationens avskrift:

1 Uthållig kommun Klustermöte 09-02-12 Kalmar län

2 På dagordningen Årsrapporten Extranätet Temaområden och aktiviteter Goda exempel är centralt i arbetet med Uthållig kommun I kalendern 2009

3 Årsrapporten Majoriteten av årsrapporterna har nu kommit in Energimyndigheten följer upp arbetet och återrapporterar sedan till Regeringskansliet Anlitar WSP för sammanställning och analys Mer information finns i Uthållig kommuns handbok

4 Extranätet – en ny kommunikationskanal på gång! Extranätet är en webbplats som kräver inloggning Det primära verktyget för kommunikation i Uthållig kommun Alla deltagare i Uthållig kommun får tillgång Lansering mars/april 2009

5 Exempel på funktioner i extranätet Nyhetsförmedling – med möjlighet att diskutera innehållet med andra Diskussionsforum – starta och delta i diskussioner kring strategi, sakområden, problem, lyckade insatser med mera Gemensamt kalendarium Virtuell mötesplats för kluster och temaområden Lämna in och sök goda exempel

6 På gång: Temaområde Energieffektivisering i fastigheter Stöd kring strategiskt energieffektiviseringsarbete och de mål och aktiviteter som är kopplade till energiförbrukning i det egna fastighetsbeståndet. I början av 2009 anordnas workshops som ska ge stöd vad gäller vilka mål för energieffektivisering som kan sättas och vilka aktiviteter som är lönsamma att genomföra. Inbjudan med datum och plats går ut inom kort, redan nu kan intresseanmälan göras på uthalligkommun@energimyndigheten.se uthalligkommun@energimyndigheten.se 7 stycken kommuner är anmälda hittills Kristina Landfors, K-konsult, har handlats upp som extern samordnare för temaområdet

7 På gång: Temaområde Energieffektivisering i fastigheter Ett studiebesök på Passivhuscentrum i Alingsås arrangerades den 23 januari Intresseanmälan sker till carolina.dolff@energimyndigheten.se carolina.dolff@energimyndigheten.se Passivhus Nordens konferens i Göteborg 27-29 april

8 På gång: Effektiv energianvändning i bygg- och förvaltningsprocessen Bygga-bo-dialogen är ett samarbete mellan kommuner, företag, regering och myndigheter, bl.a. Energimyndigheten. Ansvarig myndighet är Boverket. Utbildningstillfällen hålls regelbundet under året runt om i landet och annonseras på http://www.byggabodialogen.se/ under fliken utbildningar. Tjänstemän från din kommun kan anmäla sig direkt till dessa utbildningar. http://www.byggabodialogen.se/

9 På gång: Seminarium om energikrav i offentlig upphandling och belysning Ett seminarium arrangerades i oktober, tio kommuner deltog Innehåll: att ställa miljökrav vid upphandling, Miljöstyrningsrådets energikriterier, fokus på belysning och vad som ligger i framkant på marknaden gällande utomhusbelysning, hissbelysning och trapphusbelysning Seminarium Göteborg 2 mars, Ekocentrum Målgrupp är upphandlare, miljöstrateger, driftstekniker

10 På gång: Temaområde biogas Ulf Nordberg, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, har handlats upp som extern samordnare för temaområdet Stöd inom området kommer att erbjudas from början av 2009 Bl.a. ”Hur man får ekonomi i en anläggning”, önskemål från Nationella arbetsmötet Sammanställt kommunenkäter – erbjudande kommer!

11 På gång: Temaområde Näringslivsutveckling Energy Spin-off Contest – tävla tom 27 mars 2009 Vi söker framtidens idéer för energieffektiva och uthålliga energilösningar. Kommunen driver och marknadsför tävlingen lokalt med hjälp av material från Energimyndigheten Seminarier med Linköpings universitet Seminarier våren 2009 Energi- och klimatrådgivning Rådgivning till SMF

12 På gång: Temaområde trygg värmeförsörjning Kunskap som gör att kommuner kan utveckla krisorganisations möjlighet att lindra effekterna i kommunen om en stor störning i värmeförsörjningen inträffar Intresserad av att delta i temaområdet? Skicka i så fall ett e-postbrev till uthalligkommun@energimyndigheten.se med namn på kontaktperson och de frågor som din kommun vill utveckla nästa år. Intresse anmält från Norrköping, Helsingborg, Lycksele och Olofström Kontaktperson är Åke Axenbom

13 På gång: Information Myndigheten har tagit fram ett informationspaket som innehåller verktyg för att underlätta arbetet. Bl.a. grundtexter om programmet och ppt-material Tydliggöra hantering av grafiskt maner, logotyp med mera. Vinrankan kan användas inom kommunerna Inspirerar och lyfta fram hur interna förankringsarbeten kan gå till

14 På gång: Temaområde Fysisk planering Utvecklingsprogram för programperioden 2008-2011 Ge möjligheter att med forsknings- och expertstöd kunna arbeta med konkreta planeringsprojekt, med koppling till bl.a. områden som transporter, värmeförsörjning och förnyelsebar energi

15 På gång: Temaområde Fysisk planering Ca 40 stycken kommuner har anmält sig Regionala workshops, startar i maj 2009 Bred lokalt aktiv grupp, kärngrupp på 3-4 st medverkar på sammankomster Planeringsuppgift som genomgående fallstudie

16 Goda exempel är centralt för arbetet med Uthållig kommun Flera exempel har kommit in och publicering pågår I Uthållig kommuns handbok finns det information om hur du kan identifiera goda exempel och hur dessa hanteras Skicka in fler exempel – erfarenhetsutbytet är centralt i arbetet med Uthållig kommun!

17 I kalendern 2009 Etablera direkta relationer med deltagande kommuner genom org. telefonsamtal och besök Klustermöten 2009 sker under perioden: –vecka 9, 10 & 12 –vecka 22-24 –vecka 36-38 –vecka 46 - i samband med Nationella arbetsmötet, prel. i Linköping 10-11 nov

18 (forts) Referensgruppsmöten –tisdag 17/2 (v.8) samt tisdag 15/9 (v.38) Nestorsmöten –(Tis-ons, 2-3 februari, workshop tillsammans med klustersamordnarna) –Tis 2 juni –Tis 6 oktober, tillsammans med klustersamordnarna Klustersamordnarmöte måndag 20 april Nationellt arbetsmöte prel. vecka 46

19 Energitinget 2009, 11-12 mars Stockholmsmässan i Älvsjö Utmärkt tillfälle att möta hela Energisverige Möjlighet att ta del av det breda innehållet på sju arenor Uthållig kommun finns på: Session 16: Regional utveckling och tillväxt genom energiomställning – lokal förankring genom Uthållig kommun Session 54: Uthållig kommun – samverkan för lokala lösningar på globala utmaningar


Ladda ner ppt "Uthållig kommun Klustermöte 09-02-12 Kalmar län. På dagordningen Årsrapporten Extranätet Temaområden och aktiviteter Goda exempel är centralt i arbetet."

Liknande presentationer


Google-annonser