Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rätt fart i staden! Hastighetsnivåer i en attraktiv stad! Hur går det?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rätt fart i staden! Hastighetsnivåer i en attraktiv stad! Hur går det?"— Presentationens avskrift:

1 Rätt fart i staden! Hastighetsnivåer i en attraktiv stad! Hur går det? johan.lindberg@skl.se

2 2 En gemensam skrift från SKL och Vägverket Handbok för analys av hastighetsgränser i tätorter

3 Fem olika stadsbyggnadskvaliteter Stadens karaktär Tillgänglighet (bil, buss och utryckning) Trygghet Trafiksäkerhet Miljö och hälsa (luft och buller)

4 4 12 utbildningar våren 2009 Ca 340 deltagare däribland 130 kommuner Konsulter Vägverket NTF m.fl. Sista chansen 2009! Göteborg 27 - 28 oktober Stockholm 10 - 11 november

5 5 Vad händer nu i kommunerna?

6 6 Resultat av kommunenkät om nya hastighetsgränser Svar från 222 kommuner (77 %) Svar från ansvarig tjänsteman Inga politiska beslut, med några få undantag

7 7 Kommuner som påbörjat/genomfört en analys av nya hastighetsgränser 70 kommuner (32 %) 51 kommuner (73 %) gör analysen enligt Rätt fart i staden – 31 % har anlitat konsult – 69 % gör analysen själva

8 8 Fyra av tio kommuner inför troligtvis nya hastighetsgränser 2009 eller 2010 98 kommuner (44%) inför troligtvis nya hastighetsgränser i hela eller delar av sin huvudort under 2009 eller 2010 –Olika politiska majoriteter 17 blocköverskridande 51 borgerliga 30 vänster –39 % av landets befolkning bor i dessa 98 kommuner

9 9 Stora kommuner som troligtvis inför nya hastighetsgränser 2009/2010 MalmöLinköping Västerås Örebro NorrköpingJönköping Umeå Borås Sundsvall Eskilstuna Huddinge Halmstad Nacka Karlstad

10 10 27 kommuner inför troligtvis nya hastighetsgränser redan hösten 2009 I hela huvudorten Karlstad, Leksand, Nynäshamn, Strängnäs, Strömsund, Ånge och Örebro I delar av huvudorten Arboga, Burlöv, Degerfors, Falun, Halmstad, Håbo, Jönköping, Köping, Lidköping, Ljungby, Lycksele, Malmö, Nacka, Nykvarn, Nyköping, Sala, Staffanstorp, Täby, Vadstena och Älmhult

11 11 Hur många kommuner inför nya hastighetsgränser t.o.m. 2010? 98 kommuner har svarat att de troligtvis inför (39 % av befolkningen) 60 kommuner har svarat på enkäten men vet ej i dagsläget (19 % av befolkningen) 68 kommuner har inte svarat på enkäten (15 % av befolkningen) 64 kommuner har svarat att de troligtvis inte inför nya hastighetsgränser t.o.m. 2010 (27 % av befolkningen)

12 12 Kommuner som troligtvis inför nya hastighetsgränser 2009 eller 2010 Tendens: 50 fasas ut till förmån för 40 och 60 km/tim medan 30 km/tim behålls 51 % ”vanligare” med 30 km/tim 15 % ”mindre vanligt” med 30 km/tim 86 % ”vanligare” med 40 km/tim 70 % ”mindre vanligt” med 50 km/tim 62 % ”vanligare” med 60 km/tim 50 % ”mindre vanligt” med 70 km/tim

13 13 Kommunerna är på rull - men det finns hinder på vägen

14 14 En resa som måste få ta tid De största problemen är kostnaden för omskyltningen och bristande resurser Kostnaden kontra nytta? Många gator måste byggas om för att bli självförklarande Politisk förankring och medborgardialog är viktigt men svårt och tar tid Många gator måste byggas om Utvärdering behövs Det är ett problem att trafikförordningen anger 50 km/tim som tätortshastighet

15 15 Vilka förutsättningar gäller för hastighetsbeslut i tätort? 3 kap 17 § TrF: –Tätortshastigheten är 50 km/tim 3 kap 17 § TrF: –30 eller 40 km/tim inom ett tättbebyggt område eller del av ett sådant område –Motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön 10 kap 1 § p 14 TrF + VVFS 2008:184: –Lokala trafikföreskrifter om 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 110 km/tim –Motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön

16 16 Karlstads beslut om 40 km/tim överprövas av Transportstyrelsen Transportstyrelsens beslut kommer att påverka förutsättningarna Vad kommer att krävas för att en kommun ska få besluta om 30 och 40 i större områden? Räcker det om en kommun tar fram en hastighetsplan enligt Rätt fart i staden?


Ladda ner ppt "Rätt fart i staden! Hastighetsnivåer i en attraktiv stad! Hur går det?"

Liknande presentationer


Google-annonser