Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hastighetsnivåer i en attraktiv stad!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hastighetsnivåer i en attraktiv stad!"— Presentationens avskrift:

1 Hastighetsnivåer i en attraktiv stad!
Hur går det? Rätt fart i staden! Hastighetsnivåer i en attraktiv stad!

2 Handbok för analys av hastighetsgränser i tätorter
En gemensam skrift från SKL och Vägverket 2

3 Fem olika stadsbyggnadskvaliteter
Stadens karaktär Tillgänglighet (bil, buss och utryckning) Trygghet Trafiksäkerhet Miljö och hälsa (luft och buller)

4 12 utbildningar våren 2009 Ca 340 deltagare däribland 130 kommuner
Konsulter Vägverket NTF m.fl. Sista chansen 2009! Göteborg oktober Stockholm november 4

5 Vad händer nu i kommunerna?
5

6 Resultat av kommunenkät om nya hastighetsgränser
Svar från 222 kommuner (77 %) Svar från ansvarig tjänsteman Inga politiska beslut, med några få undantag 6

7 Kommuner som påbörjat/genomfört en analys av nya hastighetsgränser
51 kommuner (73 %) gör analysen enligt Rätt fart i staden 31 % har anlitat konsult 69 % gör analysen själva 7

8 Olika politiska majoriteter
Fyra av tio kommuner inför troligtvis nya hastighetsgränser 2009 eller 2010 98 kommuner (44%) inför troligtvis nya hastighetsgränser i hela eller delar av sin huvudort under 2009 eller 2010 Olika politiska majoriteter 17 blocköverskridande 51 borgerliga 30 vänster 39 % av landets befolkning bor i dessa 98 kommuner 8

9 Stora kommuner som troligtvis inför nya hastighetsgränser 2009/2010
Malmö Linköping Västerås Örebro Norrköping Jönköping Umeå Borås Sundsvall Eskilstuna Huddinge Halmstad Nacka Karlstad 9

10 27 kommuner inför troligtvis nya hastighetsgränser redan hösten 2009
I hela huvudorten Karlstad, Leksand, Nynäshamn, Strängnäs, Strömsund, Ånge och Örebro I delar av huvudorten Arboga, Burlöv, Degerfors, Falun, Halmstad, Håbo, Jönköping, Köping, Lidköping, Ljungby, Lycksele, Malmö, Nacka, Nykvarn, Nyköping, Sala, Staffanstorp, Täby, Vadstena och Älmhult 10

11 Hur många kommuner inför nya hastighetsgränser t.o.m. 2010?
98 kommuner har svarat att de troligtvis inför (39 % av befolkningen) 60 kommuner har svarat på enkäten men vet ej i dagsläget (19 % av befolkningen) 68 kommuner har inte svarat på enkäten (15 % av befolkningen) 64 kommuner har svarat att de troligtvis inte inför nya hastighetsgränser t.o.m. 2010 (27 % av befolkningen) 11

12 Kommuner som troligtvis inför nya hastighetsgränser 2009 eller 2010
Tendens: 50 fasas ut till förmån för 40 och 60 km/tim medan 30 km/tim behålls 51 % ”vanligare” med 30 km/tim 15 % ”mindre vanligt” med 30 km/tim 86 % ”vanligare” med 40 km/tim 70 % ”mindre vanligt” med 50 km/tim 62 % ”vanligare” med 60 km/tim 50 % ”mindre vanligt” med 70 km/tim 12

13 Kommunerna är på rull - men det finns hinder på vägen
13

14 En resa som måste få ta tid
De största problemen är kostnaden för omskyltningen och bristande resurser Kostnaden kontra nytta? Många gator måste byggas om för att bli självförklarande Politisk förankring och medborgardialog är viktigt men svårt och tar tid Många gator måste byggas om Utvärdering behövs Det är ett problem att trafikförordningen anger 50 km/tim som tätortshastighet 14

15 Vilka förutsättningar gäller för hastighetsbeslut i tätort?
3 kap 17 § TrF: Tätortshastigheten är 50 km/tim 30 eller 40 km/tim inom ett tättbebyggt område eller del av ett sådant område Motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön 10 kap 1 § p 14 TrF + VVFS 2008:184: Lokala trafikföreskrifter om 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 110 km/tim 15

16 Karlstads beslut om 40 km/tim överprövas av Transportstyrelsen
Transportstyrelsens beslut kommer att påverka förutsättningarna Vad kommer att krävas för att en kommun ska få besluta om 30 och 40 i större områden? Räcker det om en kommun tar fram en hastighetsplan enligt Rätt fart i staden? 16


Ladda ner ppt "Hastighetsnivåer i en attraktiv stad!"

Liknande presentationer


Google-annonser