Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsammans gör vi det hållbara möjligt! 090-107358.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsammans gör vi det hållbara möjligt! 090-107358."— Presentationens avskrift:

1 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt! Annika.Nordenstam@lansstyrelsen.se 090-107358

2 Mission possible ! Ta fram åtgärdsförslag/aktiviteter på regional- och lokal nivå för en hållbar utveckling i länet. Länsstyrelsens vision: ”Tillsammans gör vi det hållbara möjligt”

3 Miljöpolitikens övergripande mål ” att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. ”

4 Hur? I samverkansgrupper: Hållbar samhällsplanering, byggande och boende Hållbart resande och energieffektiva transporter Hållbart näringsliv och affärsdriven miljöutveckling Hållbar konsumtion, livsstil och hälsa Hållbar natur- och kulturmiljö Hållbara vatten

5 Hur? Varje grupp har en ordförande som leder arbetet och en sekreterare som dokumenterar resultatet. Deltagarna bidrar med sin kompetens, kreativitet och erfarenhet till åtgärdsförslag. Länsstyrelsens personal märker under maj- september åtgärdsförslagen med de miljömål de kopplar till

6 När? UPPSTARTWORKSHOP 30 MARS Presentation nuläge & SWOT SAMVERKANSMÖTE (MAJ) Åtgärder tas fram SAMVERKANSMÖTE (SEPT) Åtgärder prioriteras SLUTMÖTE alla tillsammans Fokus på genomförande av åtgärder REMISS (NOV-JAN 2012) Klimatseminarium Lycksele (maj) Politikermöte v.38 Länsstyrelsens miljömålsanalys av åtgärder (maj-sept)

7 Var? Vi träffas i Umeå i länsstyrelsens lokaler MEN vi kommer att göra det möjligt att delta via videokonferens eller via telefon för de deltagare som inte har möjlighet att närvara i Umeå. Klimatseminariet i maj planeras i Lycksele.

8 Åtgärder/aktiviteter Ta fram åtgärder inom resp. grupp område för: Offentlig verksamhet (länsstyrelsen, kommunerna, landstinget, universiteten) Näringsliv (kan vara branschspecifika) Individer och grupper Forskning och utveckling Samarbetsprojekt

9 FRIVILLIGA åtgärder! Tydligt ansvar över vem som gör vad! Uppföljningsbara! Tidsatta om det handlar om en konkret åtgärd, processåtgärder behöver inte tidsättas. Ska vi verkligen ta fram åtgärdsförslag för de aktörer som inte är här? JA!!!

10 Vad händer sedan? Åtgärderna genomförs av de aktörer som vill göra en insats för ett hållbart Västerbotten! Arbetet sker på frivillig basis. Frivillighet är temat! Partnerskap är viktigt! Uppföljningstanken är viktig! Det ska vara enkelt att ansluta sig till åtgärderna!

11 Genomförande För att lyckas behöver alla som vill kunna ansluta sig till genomförandet på ett enkelt sätt. Vi behöver en process som ständigt välkomnar nya deltagare och som samtidigt är enkel att följa upp! Länsstyrelsen avser ta fram en databas/hemsida ”Miljölöftet Västerbotten” som kombinerar: Levande dokument och process Partnerskap Uppföljning

12 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt! Du hittar allt material från processen på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/miljomal www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/miljomal


Ladda ner ppt "Tillsammans gör vi det hållbara möjligt! 090-107358."

Liknande presentationer


Google-annonser