Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infrastruktur i Region Norrland - kartläggning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infrastruktur i Region Norrland - kartläggning"— Presentationens avskrift:

1 Infrastruktur i Region Norrland - kartläggning
Norrstyrelsens styrgrupp för infrastruktur 2009, Peter Roslund BILD 1

2 Styrgrupp för infrastruktur
Peter Roslund (s), Piteå, ordförande Lilly Bäcklund (s), Lycksele Hans Stenberg (s), Sundsvall Per-Arne Kerttu (c), Haparanda Eugen Karlsson (kd), Luleå Bertil Jonsson (fp), Bonässund Anders Rönnqvist (m), Haparanda Stig Eriksson (v), Malmberget Annika Eriksson (mp), Luleå Kjell Åström (sjvp), Boden Norrstyrelsens styrgrupp för infrastruktur 2009, Peter Roslund BILD 2

3 Arbetsgrupp för infrastruktur
Maria Öberg, Norrbottens läns landsting, huvudsekreterare Mårten Edberg, Region Västerbotten Nina Loberg, Länsstyrelsen Västernorrland Ewa-Marie Marklund, AC-net Kennet Eklund, Arvidsjaurs kommun Annika Kieri, Banverket Hans Dunder, Sundsvalls kommun Karin Persson, Vägverket Region Mitt Norrstyrelsens styrgrupp för infrastruktur 2009, Peter Roslund BILD 3

4 Rapportens innehåll Dagens infrastruktursystem (järnväg, väg, flygplatser, hamnar, IT, resecentra, kombiterminaler, godstrafik, tillgänglighet, EU och internationellt perspektiv, klimateffektivt transportsystem, prioriteringar) Organisation och ansvar (nationell/regional/kommunal nivå, investeringsplanering, fysisk planering, aktörer, bolag, samverkansformer, exempel på projekt) Ekonomi och personal Utredningar, regeringsuppdrag m m. Region Norrlands uppgifter Slutsatser Norrstyrelsens styrgrupp för infrastruktur 2009, Peter Roslund BILD 4

5 Dagens infrastruktursystem
Vägar och järnvägar Satsningar i den Botniska Korridoren – framförallt Norrbotniabanan, Ådalsbanan och Ostkustbanan har högsta prioritet. Även de öst – västliga förbindelserna är nödvändiga med medvetna satsningar i Northern Axis, delen Narvik-Haparanda-Tornio samt i de strategiska tvärstråken Mittnorden-korridoren Trondheim-Östersund-Sundsvall och E12-stråket Mo i Rana-Umeå med anslutningar mot Finland. För att trygga framtidens vägtransportsystem krävs fortsatta kraftfulla satsningar på bärighetshöjande åtgärder på det finmaskiga vägnätet, liksom de satsningar som nu genomförs i de största flaskhalsarna längs E4:an, i Umeå och Sundsvall. Norrstyrelsens styrgrupp för infrastruktur 2009, Peter Roslund BILD 5

6 Dagens infrastruktursystem
Viktiga knutpunkter: Flygplatser - högt flygberoende Hamnar - sjöfarten står för stor del av godstrafiken Gods- och kombiterminaler - smidig godshantering Resecentrum – utveckling av persontrafiken, tågpendling mm. IT-infrastrukturen Fortsatt utbyggnad av bredband och sammankoppling av bredbandsnät. Norrstyrelsens styrgrupp för infrastruktur 2009, Peter Roslund BILD 6

7 Organisation och ansvar
Trafikverken tar fram en nationell trafikslagsövergripande investeringsplan Respektive län tar fram en trafikslagsövergripande investeringsplan (ansvar Länsstyrelsen i Västernorrland, Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten) De offentliga aktörerna deltar i många olika projekt, varav många är representerade i samma projekt. Fysisk planering sker i huvudsak på kommunal nivå. Norrstyrelsens styrgrupp för infrastruktur 2009, Peter Roslund BILD 7

8 Ekonomi och personal 11 personer som omfattar ca 7 tjänster arbetar med infrastrukturfrågor hos länsstyrelserna, landstingen, Region Västerbotten och kommunförbunden. Trafikverken, Kustbevakningen och Transportstyrelsen har 1290 anställda i regionen. Finansiering av trafikinfrastruktur kommer i huvudsak från medel i nationell transportplan och länsplaner. Därutöver finns statliga driftsbidrag till icke-statliga flygplatser, medfinansiering till olika projekt via länsanslag för regional utveckling (länsstyrelser samt Region Västerbotten), regionala utvecklingsmedel hos olika aktörer, EU-medel m m. Norrstyrelsens styrgrupp för infrastruktur 2009, Peter Roslund BILD 8

9 Region Norrlands uppgifter
Utveckla en långsiktig hållbar vision och strategi för tillgänglighet för näringsliv och medborgare i regionen, varav infrastrukturen utgör en viktig del. Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem för näringsliv och medborgare i regionen i samverkan med andra aktörer. Ansvara för framtagande, samordning och genomförande av de regionala länstransportplanerna. Skapa samsyn i regionen kring vilka nationella satsningar som skall göras avseende infrastruktur och lyfta dessa i dialog med nationella aktörer. Bidra till långsiktigt hållbara strukturer för samverkan och samordning inom och utanför regionen. Bevaka och påverka infrastruktur- och kommunikationsfrågorna på europeisk och internationell nivå. Äga och styra bolag inom infrastruktur- och trafikområdet. Stödja, driva och delta i projekt som syftar till en förbättrad tillgänglighet, med fördel med finansiering inom olika EU-program. Norrstyrelsens styrgrupp för infrastruktur 2009, Peter Roslund BILD 9

10 Framtida möjligheter.. Trafikslagsövergripande transportplan för Region Norrland som innefattar nationella åtgärder Fysisk planering – regional roll Norrstyrelsens styrgrupp för infrastruktur 2009, Peter Roslund BILD 10

11 Inriktning för fortsatt arbete
Klimateffektiv förbättrad infrastruktur Hamnar, flygplatser, kombiterminaler och resecentrum Infrastruktur för en sammanhållen region Gränssnitt mot angränsande regioner Samverkansformer Samverkan med statliga myndigheter Särskilda effektivitetspotentialer Norrstyrelsens styrgrupp för infrastruktur 2009, Peter Roslund BILD 11


Ladda ner ppt "Infrastruktur i Region Norrland - kartläggning"

Liknande presentationer


Google-annonser