Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skall ta fram förslag till olika finansieringsalternativ för mer omfattande och långsiktiga investeringar. Gruppen bör även överväga reglerna för bestämmande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skall ta fram förslag till olika finansieringsalternativ för mer omfattande och långsiktiga investeringar. Gruppen bör även överväga reglerna för bestämmande."— Presentationens avskrift:

1 Skall ta fram förslag till olika finansieringsalternativ för mer omfattande och långsiktiga investeringar. Gruppen bör även överväga reglerna för bestämmande av medlemsavgifter och eventuell återbetalning av överskott i föreningen samt möjligheterna att avyttra sådan mark som inte disponeras av föreningen för olika återkommande aktiviteter 1Vision Eriksvik 2015 Ekonomigruppen

2 Att ge förslag på finansieringsalternativ som möjliggör de långsiktiga investeringar som medlemmarna önskar samt arbeta för att tillvarata samtliga medlemmars ekonomiska intressen och därmed bidra till ett trivsamt Eriksvik. 2Vision Eriksvik 2015 Vår vision

3 1)Inventering av mark och andra tillgångar som kan vara lämpliga för avyttring eller uthyrning 2) Översyn av regler för medlemsavgifter och marknadsanpassning av avgifter och upplåtelser av bla båtplatser. 3) Medverkan vid finansiering av investeringar som sker genom vägföreningen och båtklubben. 4) Finansiering genom annuitetslån av medlemmar. 3Vision Eriksvik 2015 Föreslagna projekt

4 Antag ett investeringsbehov på 1,6 Mkr som finansieras med ett annuitetslån av medlemmar med löptid 10 år och ränta 6%. 4Vision Eriksvik 2015 Exempel resultat och likviditetsprognos

5 5Vision Eriksvik 2015 Exempel resultat och likviditetsprognos Intäkter/Inbetalningar (uppskattning marknadspriser) Medlemsavgifter 200x Sommarplats båt 100 x Vinterplats båt 20 x Övriga bojplatser 14 x Annan upplåtelse mark Uthyrning Summa Kostnader/Utbetalningar Underhåll lekplats Underhåll badplats Administration Fester Övrigt Räntekostnader & Amortering för investering 1,6 Mkr Summa


Ladda ner ppt "Skall ta fram förslag till olika finansieringsalternativ för mer omfattande och långsiktiga investeringar. Gruppen bör även överväga reglerna för bestämmande."

Liknande presentationer


Google-annonser