Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årets resultat Likvida medel den 31 december för åren 2006 – 2011 samt per månad för 2012 och 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årets resultat Likvida medel den 31 december för åren 2006 – 2011 samt per månad för 2012 och 2013."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Årets resultat

4 Likvida medel den 31 december för åren 2006 – 2011 samt per månad för 2012 och 2013

5 Fördelning av 2013 års budgetavvikelse Prognos för helår 2013 belopp mnkr AugustiApril Nämndernas budgetavvikelse-18-40 Återbetalning av premier AFA80 Övrigt-6-5 Skatteintäkter4139 Finansnetto 1246 Budgetavvikelse2210 Årets resultat182-27

6 Antal öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd

7 Andelen arbetslösa 16-64-årigar och personer i program med aktivitetsstöd i % av befolkningen

8 Meritvärde samtliga elever i Linköping

9

10 Antal hushåll med långvarigt bistånd 10-12 månader av 12 månader

11

12 Ackumulerade investeringar för resp. månad


Ladda ner ppt "Årets resultat Likvida medel den 31 december för åren 2006 – 2011 samt per månad för 2012 och 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser