Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Sahlin Fil.mag., Doktorand 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Sahlin Fil.mag., Doktorand 1."— Presentationens avskrift:

1 Eva Sahlin Fil.mag., Doktorand eva.sahlin@slu.se 1

2  Utvärdering av Gröna Rehab i Göteborg och Naturkraft i Skövde  Teorier  Aktuell forskning 2

3  Båda projekten hade : - målbeskrivning utarbetad innan start - utvärderingsinstrument - plan för mätningarna  Skillnad: - NK hade en tydlig ansvarsfördelning ang. administrationen av utvärderingsinstrumenten - För GR - fler verksamheter inblandade 3

4  Långtidssjukskrivna med stress relaterad psykisk ohälsa.  Men ändrades i Naturkraft 4

5  Möjlig rehabiliteringstid  Arbetslöshet eller tjänst  Personalsammansättning i rehab.teamen  Lokaler  Diagnoser 5

6  Shirom Melamed Burnout Questionnaire: Kognitiv trötthet Spändhet Utbränning Energibrist  Shirom Melamed Burnout Questionnaire: Kognitiv trötthet Spändhet Utbränning Energibrist  Psychological General Well Being Ångest Nedstämdhet Vitalitet Hälsa Välbefinnande Självkontroll  Psychological General Well Being Ångest Nedstämdhet Vitalitet Hälsa Välbefinnande Självkontroll 6 Becks Depression Inventory BDI Becks Anxiety Inventory BAI Naturkraft: Teamets utvärderings formulär

7  Naturkraft  Start  Avslut  6 månader  Gröna Rehab  Start  Avslut  6 månader  12 månader  Djupintervjuer  Telefonuppföljning efter 6 o 12 månader 7

8  1. Resultat självskattning  2. Komplex diagnosbild  3. Arbetat fram ett koncept Lokala möjligheter Inspirerar till deltagarnas egen fortsättning Flexibilitet Resurspersoner  4. Måluppfyllelse 8

9 9

10 10

11  Ledde till aktivering av deltagarna  GR upplevdes mycket positivt av deltagarna  Långa rehabiliterings tider - kostnad  Socioekonomiska utvärderingen - återbetalning till samhället 11

12 Aktivitetsgrad efter Gröna Rehab N=23 Tid för avstäm - ning Ingen aktivitet Arbets- träning Löne- arbete StudieNavetAnnat Avslut311612 6 mån26912 1 AF 1 Praktik 1 annan aktivitet 12 mån3313121 AF

13  Kalkyl och Analysprogram för Lokala Aktörers Samverkan SEEAB  Huvudresultatet är att visa hur lång tid det tar innan rehab.kostnaderna är återbetalda.  Kostnaden i genomsnitt drygt 200 000 SEK återbetalades till samhället på ca 14 månader.

14  Evolutionärt perspektiv  2 huvudspår:  1. hur vi hanterar informationsprocessen med olika typer av uppmärksamhet  2. snabbar förändringar i sinnestämning och fysiologiska värden efter stress påslag Dessa teorier ligger till grund för antagandet att den stressreduktion och kognitiva påverkan forskningen visat på skulle kunna fungera i ett rehabiliteringskoncept. 14

15 Aktuell forskning  Hur upplever individen naturmiljö i utifrån individens grad av kris? Ottosson & Grahn, 2008  Kan meningsfull aktiviteter I skogen vara en väg tillbaka från utmattning och långtidssjukskrivning? Nordh, Grahn & Währborg, 2009  Trädgårdsterapi för deprimerade individer Thorsen Gonzales et al, 2009

16 Can boreal forest be used for rehabilitation and recovery from stress related exhaustion? A pilot study. Sontag – Öström el al; 2011

17  Stresshanteringskurs  Chefskurs 17

18  Kontrollerade studier med tillräckligt många deltagare för att besvara frågan om grön rehabiliterings effektivitet! 18

19  Utvärderingen av Naturkraft kan hämtas på  http://www.samverkanvg.se  Gröna Rehabs utvärdering finns på hemsidan för Institutet för stressmedicin  http://stressmedicin.com 19


Ladda ner ppt "Eva Sahlin Fil.mag., Doktorand 1."

Liknande presentationer


Google-annonser