Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lok-stöds regler. Statligt Lokalt aktivitetsstöd Beslutade av Riksidrottsstyrelsen (RS) (1997-12-08 och reviderade 2002-11-22, 2003-12-02 och 2006-10-03)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lok-stöds regler. Statligt Lokalt aktivitetsstöd Beslutade av Riksidrottsstyrelsen (RS) (1997-12-08 och reviderade 2002-11-22, 2003-12-02 och 2006-10-03)"— Presentationens avskrift:

1 Lok-stöds regler

2 Statligt Lokalt aktivitetsstöd Beslutade av Riksidrottsstyrelsen (RS) (1997-12-08 och reviderade 2002-11-22, 2003-12-02 och 2006-10-03) Riksidrottsförbundet (RF) är myndighet i frågan (Vissa regler gäller för hantering) Riksidrottsförbundet centraliserade LOK-stödet 2004 som tidigare administrerades av DF

3 Bidragsberättigade föreningar Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i Specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF) Ex. Roma IF erbjuder ungdomar olika idrottsaktiviteter antingen på motionsnivå eller tävlingsnivå / seriespel i fotboll, friidrott, ishockey, simning, varpa och innebandy. Alltså dom betalar medlemsavgift till respektive SF ex Svenska Fotbollsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet o.s.v.

4 Villkor för bidrag Bidrag får man för sammankomster och deltagartillfällen. Det ska vara idrottslig verksamhet för barn & ungdomar. Ex. En sammankomst är varje gång man har en träning / tävling och deltagartillfälle är varje gång som ”Lisa eller Kalle” är på sin träning.

5 Villkor forts.. Man får bidrag för max 30 deltagare per sammankomst. En sammankomst ska pågå minst 60 minuter.

6 Villkor forts.. En sammankomst: Ska vara en ledarledd gruppaktivitet. Ledare ska vara utsedd av föreningen och får lägst vara 13 år. Man måste vara minst 3 st bidrags-berättigade deltagare utöver ledaren.

7 Deltagare Bidragsberättigade deltagare är: Barn och ungdomar 7 - 20 år Ledare i åldern 13-20 år en deltagare får bara räknas en gång per dag & idrott Ex. Lotta är 15 år och ledare för en grupp simmare med 7 & 8 åringar som tränar måndagar kl.17-18. Samma dag så tränar Lotta själv simning mellan 19-20. Men hon får bara räknas med på den ena aktiviteten.

8 Deltagare forts.. För deltagare och ledare inom handikappidrott finns ingen övre åldersgräns.

9 Närvaroredovisning Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. På aktiviteterna (fd.närvarokort) ska dessa uppgifter fyllas i: föreningens namn, idrott, typ av aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata och närvaro.

10 Närvaroredovisning forts… Redovisningen ska skrivas under av ansvarig ledare. Digitalt sker detta av föreningen utsedd firmatecknare/LOK-ansvarig.

11 Redovisningsperioder 1/1-30/6 med ansökningsdatum senast den 15/8 (vårtermin) 1/7-31/12 med ansökningsdatum senast den 15/2 (hösttermin)

12 Redovisningsperioder En av styrelsen utsedd firmatecknare/LOK-ansvarig ska godkänna aktiviteterna. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag

13 Pengar - statligt 24 kr per sammankomst 8 kr per deltagare Det minsta som betalas ut. Blir det sen pengar över gör man en extrautbetalning.

14 Pengar - kommunalt Är olika i varje kommun, kolla hur dina kommunala regler ser ut.

15 Granskning och Kontroll RF:s LOK-stödsgrupp kontrollerar ansökans riktighet. Då begärs närvarokort, stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt medlemsmatrikel. ”Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna begärda handlingar kan medföra att en förening avstängs från bidrag. Även återbetalning kan krävas (SFS 1999:1177)”.

16 Överklagande LOK-gruppens beslut angående LOK-stöd kan överklagas till LOK-stödsnämnden. LOK-stödsnämnden / LOK-stödsgruppen Ånghammargatan 4 721 33 VÄSTERÅS


Ladda ner ppt "Lok-stöds regler. Statligt Lokalt aktivitetsstöd Beslutade av Riksidrottsstyrelsen (RS) (1997-12-08 och reviderade 2002-11-22, 2003-12-02 och 2006-10-03)"

Liknande presentationer


Google-annonser