Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna – del 2 Bettina C. Lindfors Ledningsgruppens möte 11.12.2009 Svenska social- och kommunalhögskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna – del 2 Bettina C. Lindfors Ledningsgruppens möte 11.12.2009 Svenska social- och kommunalhögskolan."— Presentationens avskrift:

1 Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna – del 2 Bettina C. Lindfors Ledningsgruppens möte 11.12.2009 Svenska social- och kommunalhögskolan

2 Regional utredning 2008/09 Steg 1. Kvalitativ enkätundersökning om tvåspråkiga myndigheternas språkliga organisering (förvaltning/information)  Urval: Länsstyrelser, landskapsförbund, arbets- och näringscentraler, miljöcentraler, Folkpensionsanstaltens kretscentraler, Nödcentralsverket och nödcentraler samt polisens länsledning.  Basrapport ”Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna”. Steg 2. Djupanalys i form av intervjuer med personal vid kundservice, information, översättning, förvaltning, ledning  Urval: Länsstyrelser, arbets- och näringsentraler, miljöcentraler och landskapsförbund.  En summerande analys av utgångsläget vad gäller organiseringsformer och deras språkliga konsekvenser på regional nivå innan ALKU- reformen 2010  Rapport februari 2010 (resultaten delgivits myndigheterna på begäran hösten 2009)

3 Bekräftelse Tvåspråkiga myndigheterna medvetna om att handla på eget initiativ Medvetna om att lagen inte förutsätter att samtliga tjänstemän innehar lika goda kunskaper i svenska Bristande systematik i tillämpandet av språklagen ↓ Diversifiering av språkliga organiseringsformer På begäran av kunden organisatoriskt perspektiv dominerar Hinder för sakenlig tillämpning: varierande förfarande vid rekrytering, avig attityd i kundservice, utvärdering av kundrespons obefintlig, begränsade resurser, saknad av samarbete mellan ministerier och regionala myndigheter ”Vi behöver tilldelas möjligheter att förverkliga tvåspråkigheten”

4 Svensk service organiserad som En del av ordinär verksamhet Formella strukturer Informella nätverk av sakkunniga Och även Strategisk placering av personal inom verksamhetsområde Svensk information som uppgift vid sidan om tjänstemannens ordinära uppgifter Svensk informationsstrategi och anvisningar om kundservice Öronmärkta tvåspråkiga tjänster

5 Arbetsmiljö Dominerande arbetsspråk finska – genuint tvåspråkiga arbetsmiljöer är Österbottens och Östra Nylands förbund, svenska sektionerna vid länsstyrelserna, ansvarsområdet för landsbygd och energi vid TE-centralerna I södra Finland betraktas svenskan som ett minoritetsspråk bland flera andra – flerspråkighet Landskapsförbunden ”Språkmålen satta oberoende vem som sitter i makten…de är satta för att medborgaren ska få den service de har rätt till”.

6 Ledningens roll Ledningens roll avgörande vid motivering av personalen, upprätthållande av språkkunskaper, rekrytering, stöd till information och översättning, medverkan i nätverk – attityden hos högsta ledningen Svenska representanter i ledningsgrupper – kontroversiellt Hur bygga upp fungerande kundservicekedjor var responsen når även ledningen? Högsta ledningen ny inom ALKU

7 Information & översättning Hälften av myndigheterna saknar svenska informatörer, ofta en del av tjänstemännens arbetsbild eller informell informationsgrupp - svenska nätverk Webben uppfattas som framtida språkliga informationskanal – hur trygga resurser för kundservice & fortsatt tvåspråkig arbetsmiljö? ”Netissä on helppoa toteuttaa palvelut millä kielellä hyvänsä, se antaa kyllä mahdollisuuksia” Översättare – översysselsatta nyckelpersoner Större organisationer tillgång till egna/gemensamma översättare kompletterat med köptjänster – koordinering saknas Mindre organisationer – bland kollegor, enstaka översättare Fråga om kvalitet Samarbete mellan myndigheter och mellan myndigheter och ministerier?

8 Formella strukturer Svenska enheter vid bildningsavdelningarna (länsstyrelser) Västra Nylands regiondirektion (Nylands förbund) Skärgårdsombudsman (EF förbund) Gemensam översättare vid TE-centralerna Svenska representanter i ledningsgrupper (länsstyrelser, TE-centraler)

9 Informella nätverk Svenska arbetsgruppen (TE-centraler) Svenska sektionen under delegationen & odlarråd (Nylands TE-central) Servicenätverk (SF länsstyrelse) Svenska sakkunniga/avdelning (SF länsstyrelse, TE- centraler, miljöcentraler) Svensk informationsgrupp (VF miljöcentral)

10 Fungerande modeller? Svenska arbetsgrupppen (TE-centraler) JA…förankring bland ledningen, reserverade resurser, konkreta uppgifter, påverkningsmöjligheter, eldsjälar, etablerat samarbete mellan verksamhetsområden och myndigheter. Servicenätverket (SF länsstyrelse) NEJ…saknar resurser, rapportering till ledningen, utnämnda mot sin vilja, vid sidan om andra arbetsuppgifter, utelämnade åt sitt öde inom organisationen, innehålla saknas.


Ladda ner ppt "Den svenska verksamheten i de regionala strukturerna – del 2 Bettina C. Lindfors Ledningsgruppens möte 11.12.2009 Svenska social- och kommunalhögskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser