Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 www. narab.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 www. narab.se."— Presentationens avskrift:

1 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se

2 Källsortering i Nårab regionen 1979 Grindhämtning av glas, papper och metall i säckar 1999 Startar arbete med att hitta nytt system 2000 Olika system utvecklas 2001 Principbeslut om införande av Beda 2002 Försöksområde med Beda 2003 Införande av Beda i Perstorp Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se

3

4

5

6 Informationsplan Intern information Extern information Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Massiv information

7 Detaljplan med ordningsföljd och datum för information Information och utbildning av egen personal Information och utbildning av styrelsen och utarbetande av särskild kommunikationsplan med bl a frågor och svar Information till Miljöförvaltning och miljönämnd Information till Kommunstyrelsen Information till Kommunfullmäktige Summering av synpunkter från informationsträffar Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Intern information

8 Allmän information via olika medier Direkt information via brev förberedelse Informationsmöten Info via brev ”Nästa vecka kommer vi” Kärlutsättning Miljöinformatörer muntlig kommunikation till ca 80 % av invånarna Uppföljning via brev om resultatet Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Extern Information

9 Informationsmaterial Beda logga Vår tidning kretsloppet Informationsbroschyr ”Sortera med Beda” Hushållens källsorteringsguide Informationsbrev Utbildningspaket för miljöinformatörer Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se

10

11 Ny profil

12 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Före Beda

13 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Ca 1 år med Beda

14 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Komposterbart avfall

15

16

17 Ekonomi 2004 Kostnader Bedakr/pers år Insamling och kärl342 Behandling 91 kg a’ 800 kr/ton 73 Behandl org mtrl 75 kg a´420 kr/ton 32 Intäkter återvinnings mtrl -37 Summa410 Kostnader Blandat avfall 190/26 Insaml, kärl 152 ÅVS och säckar 85 Behandling 251 kg a´800 kr201 Summa438 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se

18 Beda ekonomi 2011

19 Kärl 1 (1 ggr/mån) Pappersförpackningar Tidningar Ofärgat glas Metallförpackningar Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Beda kärlen Kärl 2 (2 ggr/mån) Matavfall (150 l) Restavfall (150 l) Färgat glas (30 l ) Hårdplast (30 l)

20 Vad är Beda eller att införa Ny livsstil i en hel region Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se

21 Beda kärlen

22 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Beda abonnemang

23 95% Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Beda abonnemang villor

24 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Beda bilen

25 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Beda kärlen

26 Kärl 1 (1 ggr/mån) Pappersförpackningar Tidningar Ofärgat glas Metallförpackningar Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Beda kärlen Kärl 2 (2 ggr/mån) Matavfall (150 l) Restavfall (150 l) Färgat glas (30 l ) Hårdplast (30 l)

27 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Hårdplast

28 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Metallförpackningar

29 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Jämförelser mellan FFH och Villor

30 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 kundservice@narab.se www. narab.se Komposterbart i FFH

31

32

33 Sophus med social kontroll


Ladda ner ppt "Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 www. narab.se."

Liknande presentationer


Google-annonser