Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 www. narab.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 www. narab.se."— Presentationens avskrift:

1 Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

2 Källsortering i Nårab regionen 1979 Grindhämtning av glas, papper och metall i säckar 1999 Startar arbete med att hitta nytt system 2000 Olika system utvecklas 2001 Principbeslut om införande av Beda 2002 Försöksområde med Beda 2003 Införande av Beda i Perstorp Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

3

4

5

6 Informationsplan Intern information Extern information Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Massiv information

7 Detaljplan med ordningsföljd och datum för information Information och utbildning av egen personal Information och utbildning av styrelsen och utarbetande av särskild kommunikationsplan med bl a frågor och svar Information till Miljöförvaltning och miljönämnd Information till Kommunstyrelsen Information till Kommunfullmäktige Summering av synpunkter från informationsträffar Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Intern information

8 Allmän information via olika medier Direkt information via brev förberedelse Informationsmöten Info via brev ”Nästa vecka kommer vi” Kärlutsättning Miljöinformatörer muntlig kommunikation till ca 80 % av invånarna Uppföljning via brev om resultatet Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Extern Information

9 Informationsmaterial Beda logga Vår tidning kretsloppet Informationsbroschyr ”Sortera med Beda” Hushållens källsorteringsguide Informationsbrev Utbildningspaket för miljöinformatörer Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

10

11 Ny profil

12 Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Före Beda

13 Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Ca 1 år med Beda

14 Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Komposterbart avfall

15

16

17 Ekonomi 2004 Kostnader Bedakr/pers år Insamling och kärl342 Behandling 91 kg a’ 800 kr/ton 73 Behandl org mtrl 75 kg a´420 kr/ton 32 Intäkter återvinnings mtrl -37 Summa410 Kostnader Blandat avfall 190/26 Insaml, kärl 152 ÅVS och säckar 85 Behandling 251 kg a´800 kr201 Summa438 Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

18 Beda ekonomi 2011

19 Kärl 1 (1 ggr/mån) Pappersförpackningar Tidningar Ofärgat glas Metallförpackningar Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Beda kärlen Kärl 2 (2 ggr/mån) Matavfall (150 l) Restavfall (150 l) Färgat glas (30 l ) Hårdplast (30 l)

20 Vad är Beda eller att införa Ny livsstil i en hel region Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

21 Beda kärlen

22 Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Beda abonnemang

23 95% Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Beda abonnemang villor

24 Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Beda bilen

25 Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Beda kärlen

26 Kärl 1 (1 ggr/mån) Pappersförpackningar Tidningar Ofärgat glas Metallförpackningar Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Beda kärlen Kärl 2 (2 ggr/mån) Matavfall (150 l) Restavfall (150 l) Färgat glas (30 l ) Hårdplast (30 l)

27 Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Hårdplast

28 Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Metallförpackningar

29 Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Jämförelser mellan FFH och Villor

30 Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se Komposterbart i FFH

31

32

33 Sophus med social kontroll


Ladda ner ppt "Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx. Fax 0435-24330 www. narab.se."

Liknande presentationer


Google-annonser