Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hyllstofta Klippan Tel vx

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hyllstofta Klippan Tel vx"— Presentationens avskrift:

1 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx
Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

2 Källsortering i Nårab regionen
1979 Grindhämtning av glas, papper och metall i säckar 1999 Startar arbete med att hitta nytt system 2000 Olika system utvecklas 2001 Principbeslut om införande av Beda 2002 Försöksområde med Beda 2003 Införande av Beda i Perstorp Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

3 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx
Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

4 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx
Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

5 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx
Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

6 Informationsplan Intern information Extern information
Massiv information Informationsplan Intern information Extern information Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

7 Intern information Detaljplan med ordningsföljd och datum för information Information och utbildning av egen personal Information och utbildning av styrelsen och utarbetande av särskild kommunikationsplan med bl a frågor och svar Information till Miljöförvaltning och miljönämnd Information till Kommunstyrelsen Information till Kommunfullmäktige Summering av synpunkter från informationsträffar Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

8 Extern Information Allmän information via olika medier
Direkt information via brev förberedelse Informationsmöten Info via brev ”Nästa vecka kommer vi” Kärlutsättning Miljöinformatörer muntlig kommunikation till ca 80 % av invånarna Uppföljning via brev om resultatet Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

9 Informationsmaterial
Beda logga Vår tidning kretsloppet Informationsbroschyr ”Sortera med Beda” Hushållens källsorteringsguide Informationsbrev Utbildningspaket för miljöinformatörer Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

10 Hyllstofta 6178 264 93 Klippan Tel. 0435-29650 vx
Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

11 Ny profil

12 Före Beda Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

13 Ca 1 år med Beda Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

14 Komposterbart avfall Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

15

16

17 Ekonomi 2004 Kostnader Beda kr/pers år Insamling och kärl 342
Behandling 91 kg a’ 800 kr/ton Behandl org mtrl 75 kg a´420 kr/ton 32 Intäkter återvinnings mtrl -37 Summa Kostnader Blandat avfall 190/26 Insaml, kärl ÅVS och säckar 85 Behandling 251 kg a´800 kr 201 Summa Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

18 Beda ekonomi 2011

19 Beda kärlen Kärl 1 (1 ggr/mån) Kärl 2 (2 ggr/mån) Pappersförpackningar
Tidningar Ofärgat glas Metallförpackningar Kärl 2 (2 ggr/mån) Matavfall (150 l) Restavfall (150 l) Färgat glas (30 l ) Hårdplast (30 l) Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

20 Vad är Beda eller att införa Ny livsstil i en hel region
Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

21 Beda kärlen Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

22 Beda abonnemang Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

23 95% Beda abonnemang villor
Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

24 Beda bilen Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

25 Beda kärlen Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

26 Beda kärlen Kärl 1 (1 ggr/mån) Kärl 2 (2 ggr/mån) Pappersförpackningar
Tidningar Ofärgat glas Metallförpackningar Kärl 2 (2 ggr/mån) Matavfall (150 l) Restavfall (150 l) Färgat glas (30 l ) Hårdplast (30 l) Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

27 Hårdplast Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

28 Metallförpackningar Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

29 Jämförelser mellan FFH och Villor
Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

30 Komposterbart i FFH Hyllstofta Klippan Tel vx. Fax www. narab.se

31

32

33 Sophus med social kontroll


Ladda ner ppt "Hyllstofta Klippan Tel vx"

Liknande presentationer


Google-annonser