Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensutvecklingsanalys Samarbete med KTHB samt Umeå UB Likartad åldersstruktur (Medelålder 52 år) Pensionsavgångar Verksamheten förändras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensutvecklingsanalys Samarbete med KTHB samt Umeå UB Likartad åldersstruktur (Medelålder 52 år) Pensionsavgångar Verksamheten förändras."— Presentationens avskrift:

1 Kompetensutvecklingsanalys Samarbete med KTHB samt Umeå UB Likartad åldersstruktur (Medelålder 52 år) Pensionsavgångar Verksamheten förändras

2 Syfte Inventera kompetensutvecklingsbehoven Säkerställa kompetensöverföringen Skapa en förändringsberedskap och stärka bibliotekens roll vid universiteten Generera idéer och nyttja varandras erfarenheter Samarbeta kring konkreta utvecklingsinsatser STRATEGISK PLAN FÖR UB (verksamhetsuppdraget 2007-2008)

3 Växtkraft mål 3 Ökad sysselsättning, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt Underlätta omställningen i arbetslivet Stärka individens ställning i arbetslivet Kompetensutveckling är en investering

4 Växtkraft mål 3, forts Två delar: 1.ANALYS 2.Direkta Utvecklingsinsatser

5 Växtkraft, mål 3 forts Får hälften av kostnaderna, ca 125 kr/tim och person för ALLT som har med projektet att göra! Arbetstiden - viktigt att redovisa tidsåtgången - Föreläsare, resor etc

6 Upplägg Individuell enkät Schemalagda Gruppdiskussioner Morgonseminarier, inspirationsträffar Spontana diskussioner

7 Ska resultera i: HANDLINGSPLAN: Nulägesbeskrivning; starka, svaga sidor, hot och möjligheter, utbildningsnivå Framtidsbild: Utvecklingen av verksamheten, kompetensbehov, individuella handlingsplaner

8 Tidsredovisning Startmöte idag 3 tim Enkät 1 tim Schemalagda gruppdiskussioner 2-2,5 tim Övriga diskussioner ? Redovisa på särskild lista

9 Universitetets mål och vision UB:s mål och styrande värderingar Visionsseminarium - jan 2006 Uppföljning dito – april 2006 LRC Storforsen …


Ladda ner ppt "Kompetensutvecklingsanalys Samarbete med KTHB samt Umeå UB Likartad åldersstruktur (Medelålder 52 år) Pensionsavgångar Verksamheten förändras."

Liknande presentationer


Google-annonser