Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande Forskningsrådets arbete under våren 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande Forskningsrådets arbete under våren 2013."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande Forskningsrådets arbete under våren 2013

2 www.gu.se Forskning som påverkar  Vårt mål för 2013  Under 2013 ska samtliga beskrivna aktiviteter vara påbörjade eller genomförda  Forskningsrådets former och funktion ska vara etablerade

3 www.gu.se Vår verksamhetsplan för 2013 Aktiv och strategisk rekrytering  Vi ska: göra en kompetensinventering av befintlig och etablerad forskningsverksamhet identifiera strategiskt viktiga forskningsverksamheter initiera utveckling av profilområden för forskarutbildning inventera kompetensbehov inom forskningsmiljöerna göra en prioritering av rekryteringsbehoven för institutionens forskningsverksamhet utforma utlysningstexter och arbeta uppsökande inför rekryteringar

4 www.gu.se Kreativ miljö för forskning med relevans för utbildning  Vi ska: synliggöra och utveckla forskningsmiljöernas organisation och ledningsstruktur genomföra kompetensutvecklingsdag med fokus på forskningsfinansiering och forskningsansökningar utveckla startpaket för nydisputerade forskare etablera synliga karriärvägar för forskare med tydliga kriterier utveckla plattform för att underlätta processen inför befordran vidareutveckla docentmeriteringsprogram inventera aktiva forskares delaktighet i undervisning och handledning på samtliga nivåer

5 www.gu.se Vårens arbete inom Forskningsrådet  (Hösten 2012) - Post doc – Cecilia Wallerstedt (Ola Erstad - sakkunnig), Finansierad med medel från Rektor/fakultet - RED 10 Utvärderingen  Utlyst två docentmeriteringsmedel  Tillsatt en sökkommitté i samband med professorsutlysning i Barn och ungdomsvetenskap  Påbörjat kompetensinventering i form av strukturellt orienterad där fokus är på forskningsmiljöer och individuellt orienterad – Kaj Nieminen Alvesol informerar mer om denna process.  Rekryteringsplan

6 www.gu.se IPKL underlag kompetensinventering för forskningsverksamheten  Vad är vi bra på vad gäller forskningsverksamheten? –Studerade fenomen –Teoritraditioner: – Metoder: – Analysförfaranden: – Leda forskning/driva projektgrupper: – Handledning och introduktion till forskning: – Arbeta över olika kunskapsdomäner: – Forskningsstrategiska frågor: – Kommunikation av forskning, synlighet externt  Nyckelkompetenser, infrastruktur mm –Teknisk kompetens: – Administrativ kompetens:  Detta har vi nu. Hur ser detta ut om 3-5 år? –Vilka delar behöver vi strategiskt se över kompetensmässigt?  Mål i verksamhets/handlingsplan  Sätt att vidmakthålla/utveckla kompetensen  Prioriteringsordning  Motivering

7 www.gu.se vårens arbete inom Forskningsrådet  Planerar för två workshops inför forskningsansökningar:  Den 5 November 2013, 13-16, en idéskiss på en sida  Den x Februari 2014, 13-16, ett längre textunderlag  Diskuterat och undersöker intresse för att ha en professors- och docentgrupp på IPKL  Profilkurser i forskarutbildningen


Ladda ner ppt "Www.gu.se Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande Forskningsrådets arbete under våren 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser