Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till ÖS/ÖFS-huvudmannamöte 19 februari 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till ÖS/ÖFS-huvudmannamöte 19 februari 2015."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till ÖS/ÖFS-huvudmannamöte 19 februari 2015

2 Dagens agenda Rundan –Hur är ÖS/ÖFS-läget hos er? Ekonomi – vår projektekonom Angelica Hedlund informerar Kristina informerar om förslag om ÖS/ÖFS:s utvecklingspeng (från ht 15) Förbättringscykeln (Demingcirkeln) ett verktyg Organisation Information Inriktningsmöten Studenters förslag till ÖS/ÖFS Förslag från LU-lärare under workshopen den 25 september 2014 Seminarier (och föreläsningar) Utvärderingar Studentplaceringar lå 15/16 Steg 2, vad händer? Handledarutbildning Övrigt(maila gärna innan) Riskanalysen – behöver vi uppdatera denna?

3

4 ÖS/ÖFS:s utvecklingspeng Att förfoga över i ÖS/ÖFS Baserat på antal studenter som gjort VFU-kurs i verksamheten Från ht 15 ( första årets omkostnader stora) Terminsvis Former för hantering i kommunerna Återraportering nödvändig

5 Förbättringscykeln (Demingcirkeln) ett verktyg Viktigt att få en klar bild av delarna i projektet Synliggör dåtid, nutid och framtid Funkar även om vi hunnit olika långt i olika verksamheter

6 Organisation LTU: Styrgrupp, inriktningsansvariga, samt support Styrgrupp, möts frekvent (behov initialfas) Inriktningsansvariga och PL möts en gång i månaden Huvudmannagrupp möts 1 gång per termin Inriktningsansvariga möter verksamheten 2 ggr/termin Hur ser det ut med organisation kring ÖS/ÖFS hos er ute i verksamheten? (Forum för ÖS/ÖFS-dialog)

7 Information Möten Handledarutbildningen ÖS/ÖFS-hemsidan Inriktningsansvarigas möten Verksamheterna bjuder in LTU -Inte tillräckligt! Hur kan vi fylla luckorna?

8 Inriktningsmöten Vilka behov och önskemål ser ni? Hur jobbar vi vidare?

9 Studenters förslag till ÖS/ÖFS Hur tycker ni att en bra introduktion på VFU- skolan/förskolan ska se ut? Vad är bra handledning under VFU ur studentperspektiv? Hur kan studenten på ett bra sätt få ta del av hela skolans verksamhet? Övrigt ni vill lyfta.

10 Hur ska en bra introduktion vara? Först och främst att man känner sig inbjuden och visad runt på arbetsplatsen, introducerad till arbetskamrater och elever. Behövs det nycklar, inloggning till eventuellt nätverk på skolan, schema. Gärna träffa rektorn så att man vet vad det är för policy som gäller på skolan. Helt enkelt att man känner sig redo och förberedd på vad som komma skall.

11 Vad är bra handledning under VFU? Kontinuerlig handledning, erfarenhetsutbyte, två­vägskommunikation, konstruktiv kritik åt båda hållen och att kunna känna sig trygg att göra det, samt om jag kommer med kritik så får man också feedback på det. Avsätta tid med studenterna. Tydliga förväntningar vad som krävs av dig som student. Delaktighet. Tydlig information. Stöttning. Öppenhet.

12 Hur kan studenten på ett bra sätt få ta del av hela skolans verksamhet? Att få vara med på det mesta, även det som inte har direkt med klassrummet och undervisningen att göra. Utredningar, rätta prov, det mesta, så länge det inte inkräktar på elevernas integritet. Att alla arbetslag öppnar för studentens behov och bemötande. Det gäller även att LU läraren har tilltro till studentens förmåga.

13 Övriga synpunkter? För att VFU:n skall bli så bra som möjligt krävs det att hela skolan skall vara insatt i vad uppdraget som övningskola innebär och att det skall finnas klara riktlinjer för vad som förväntas av handledaren men också övrig personal. Uppdraget som handledare kräver att det finns tid avsatt för pedagogen som kan ägnas åt kontinuerlig handledning med studenterna under hela VFU­-perioden och inte bara i slutet. Vi skulle önska att det var obligatoriskt att både ha ett inledande samtal och ett utvärderande avslutande samtal tillsammans med rektor på övningskolan för att få en bättre förståelse för skolans verksamhet men också för att VFU-­verksamheten inte ska bli något som bara åläggs den enskilda handledaren utan att det också skapas en förståelse hos skolans ledning för hur VFU:n fungerat och vad som kan förbättras.

14 Förslag från LU-lärare under workshopen den 25 september 2014 Att få vara med och se över när VFU ligger Samverkan med LTU med t ex bättre insyn i lärarutbildningen Förhoppning om att projektet ska öka statusen för lärarutbildningen och lärarprofessionen Synliggöra delar av professionen som inte är uppenbara i studierna Information för LU lärarna: erbjudande, planering Resurser till de verksamheter som tar emot studenter (huvudmännens ansvar) Tydligheten i progressionen i VFU (kurser med egna kursplaner) Bättre kommunikation, nätverk

15 Seminarier (och föreläsningar) Ordinarie VFU-föreläsningar Seminarieserie (3 föreläsare 20 min + 15 min diskussion) för LU-lärare (vilka?) och studenter PSÄ-seminarier varje månad (se ÖS/ÖFS-hemsidan) Examensarbetsseminarier (studenters utvecklingsarbeten) separata utskick Under inriktningsansvarigas möten finns önskemål om skolforskningsföreläsningar (LTU-lärare inbjuds)  Önskemål att era yrkesskickliga kan komma in i seminarieserier och lektioner (teoretiska delar av utbildningen). Rekognosera hos er.  Annat?

16 Kompetensutvecklingshjulet 2015-16 VFU-föreläsning Ulla Wiklund 4 feb ÖS/ÖFS-seminarium VFU-föreläsning ÖS/ÖFS-seminarium K-dagar ht 2016: 16-23 aug 31 okt – 2 nov 9 dec Handledarutbildning för estetlärare 20 augusti Piteå *Inriktningarnas möten planeras 2 ggr/termin PSÄ-seminarier varje månad, ÖS/ÖFS-hemsida Redovisning av Examensarbeten se separata utskick -Förskollärarstudenter samt ämneslärare i KPU: lp 3 -Grundlärare f-3 samt 4-6, ämneslärare Gymnasiet: lp 4

17 Kompetensutvecklingshjulet 2016-17 VFU-föreläsning ÖS/ÖFS-seminarium VFU-föreläsning ÖS/ÖFS-seminarium K-dagar vt 2017: 9 jan 29 maj 19-22 juni *Inriktningarnas möten planeras 2 ggr/termin PSÄ-seminarier varje månad, ÖS/ÖFS-hemsida Redovisning av Examensarbeten se separata utskick -Förskollärarstudenter samt ämneslärare i KPU: lp 3 -Grundlärare f-3 samt 4-6, ämneslärare Gymnasiet: lp 4

18 Utvärderingar Innehåll, organisation och genomförande Genomförande I tilläggsavtalet ser jag att följande behöver utvecklas: Uppsägning Tydlighet kring ekonomin Annat? Utvärderas efter lå 14/15 På vilket sätt ska utvärderingen göras? Kan vi redan nu bestämma när och var?

19 Studentplaceringar lå 15/16 -se era anteckningsunderlag Program Termin i utbildningen 1234567891011 Förskollärar- programmet campus fältstudier VFU 1 7.5 hp Treparts- samtal fältstudierVFU 2 7.5 hp VFU 3 7.5 hp VFU 4 7.5 hp Treparts- samtal Examens- arbete 30 hp Grundlärar- programmet F- år 3 Skolförlagd kursuppgift VFU 1 7.5 hp Treparts- samtal VFU 2 7.5 hp fältstudier VFU 3 15 hp Treparts- samtal Examens- arbete 30 hp Grundlärar- programmet år 4-6 Skolförlagd kursuppgift VFU 1 7.5 hp Treparts- samtal VFU 2 7.5 hp fältstudier VFU 3 15 hp Treparts- samtal Examens- arbete 30 hp Ämneslärar- programmet gymnasieskolan ant. tom Ht 2012 VFU 1 7.5 hp Treparts- samtal VFU 2 7.5 hp VFU 3 15 hp Treparts- samtal Examens- arbete 30 hp Ämneslärar- programmet gymnasieskolan ant. from Ht 2013 Skolförlagd kursuppgift VFU 1 7.5 hp Treparts- samtal VFU 2 7.5 hp VFU 3 15 hp Treparts- samtal Examens- arbete 30 hp

20 Steg 2, vad händer? Förfrågan utskickad till övriga kommuner och ett antal fristående verksamheter i Norrbotten Planera – Gör- Gällivare, Kiruna och Arvidsjaur kommuner har avböjt deltagande Övriga för Kristina dialog med – kommer att besöka Fristående verksamhet (förskola) i Kiruna är mycket intresserad

21 Handledarutbildning Uppdragsutbildning 7,5 hp(P0037P) vt 15-ht 15 Fristående kurs 7,5 hp (P0037P) ht 15- vt 16 (Lightutbildning, 1,5 hp, B0003P) Ev. Introduktion till handledarutbildning för estetlärare 18-19 augusti Introduktion till VFU för nya- och nygamla LU-lärare (september)

22 Övrigt Riskanalysen – behöver vi uppdatera denna?


Ladda ner ppt "Välkomna till ÖS/ÖFS-huvudmannamöte 19 februari 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser