Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Working Draft Bäst i klassen - vad utmärker de främsta skolsystemen? Kalle Bengtsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Working Draft Bäst i klassen - vad utmärker de främsta skolsystemen? Kalle Bengtsson."— Presentationens avskrift:

1 Working Draft Bäst i klassen - vad utmärker de främsta skolsystemen? Kalle Bengtsson

2 Utmaningen

3 Skolsystemet är viktigt Ha en högpresterande ekonomi (genom att utveckla välutbildad och flexibel arbetskraft) Ge förutsättningar till all människor (oavsett socio-ekonomisk bakgrund) Minimera det sociala och ekonomiska ”tappet” av att ha unga människor som hamnar utanför samhället Skolsystemets förmåga att ”leverera” är helt avgörande för ett lands förmåga att

4 Endast pengar är inte lösningen 17 år 13 år 9 år Index 0 10 20 30 40 70 19701975198019851990199520002005 50 60 Utgift / elev ($ 2004) Elever / lärare index Source:National Centre for Education Statistics, NEAP, Hanushek (1998) Läs- och skriv- kunnighet USA 1980-05: +73% -18%

5 Trots stora utgiftsökningar stagnerade resultaten i de flesta OECD-länder efter 1970 % (1970–1994) *Reala utgifter, korrigerade för Baumoleffekten genom prisindex över offentlig sektors varor och tjänster Källa:Pritchett (2004); Woessmann (2002); McKinsey Ökning i reala utgifter per elev*Förändring kunskap i matematik och vetenskap Nya Zeeland Frankrike Australien Italien Japan Storbritannien Tyskland Belgien -5 -8 2 -5 1 -7 -10 -2

6 Sverige tappar kunskapsmässigt – absolut och relativt Singapore 581Japan 581Korea, Republic of 569Hong Kong 550Belgium-Flemish 540Sweden 534Slovak Republic 529Netherlands 527Hungary 527Bulgaria 524Russia 509Australia 501New Zealand 498Norway 494Slovenia 493Scotland 492United States 609 Latvia 474Romania 472 488 468Cyprus 418Iran Lithuania Singapore 589Korea, Republic of 586Hong Kong 570Japan 537Belgium-Flemish 536Netherlands 529Hungary 508Russia 508Slovak Republic 505Latvia 505Australia 504United States 502Lithuania 499Sweden 498Scotland 494New Zealand 493Slovenia 605 Bulgaria 475Romania 461 476 459Cyprus 411Iran Norway TIMMS Matematik, årskurs åtta - 41 19952003 * Source:Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2003 Taipei 597Korea, Republic of 593Singapore 572Hong Kong 570Japan 517Hungary 513England 512Russia 508US 506Lithuania 504Czech rep 501Slovenia 499Armenia 496Australia 491 500 488Malta 487Scotland 486Sebia 480 Sweden 474Malaysia 469Norway 465Cyprus 598 Italy 2007 - 8 Förändring

7 … och har idag resultat på OECD-genomsnittet Source:PISA 2006 510Bel 509Ire 506Sl-enia 505Ger 504Swe 502Cze 502Au-ria 502Eng 501Den 494Ice 493Fra Neth Hun 487Nor 485Lux 482US 476Spa 471Por 469Ita 464Gre 445Isr 432Tur 409 553 Sammanlagt Ø 495 Fin 542Kor 529Can 524 492 NZ 521 520Au-lia 517Jap 514Swi Mex 516Ger 515Eng 513Cze 512Swi 511Au-ria 510Bel 508Ire 504Hun 503Swe 496Den 495Fra Au-lia Ice 489US 488Spa 487Nor 486Lux 475Ita 474Por 473Gre 454Isr 424Tur 410 563 Naturvetenskap Ø 500 Fin 534Can 531Jap 530 491 NZ 527 525Neth 522Kor 519Sl-enia Mex 547Kor 531Neth 530Swi 527 548 523Jap 522NZ 520Au-lia Can 520Bel 513Den 510Cze 506Ice 505Au-ria 504Sl-enia 504Ger 502Swe 501Ire 496Fra 495Eng 491Hun 490Nor 490Lux Fin Spa 474US 466Por 462Ita 459 480 442Isr 424Tur 406Mex Matematik Ø 496 Gre 547Fin 527Can 521NZ 517Ire 513Au-lia 507Neth 507Swe 501Bel 499Swi 498Jap 495Ger 495Eng 494Den 494Sl-enia 490Au-ria 488Fra 484Ice 484Nor 483Cze 482Hun 479Lux 472 556 469Ita 461Spa 460Gre 447Tur Por Isr 410Mex N/AUS Läsförståelse 490 Kor 439 Median

8 McKinsey har studerat 25 skolsystem för att förstå vad som krävs för att bli ”bäst i klassen” Atlanta Boston Chicago England Jordanien New York City Ohio Alberta Australien Belgien Finland Hong Kong Japan Nederländerna Nya Zeeland Ontario Singapore Sydkorea Källa:PISA, McKinsey Länder/delstater med höga resultat Länder/stater med en positiv utveckling

9 Alberta Finland Korea Hong Kong Liechtenstein Globalt snitt Neder- länderna PISA toppresultat, 2003 Högpresterande system finns i flera olika kulturtyper Source:Programme for International Student Assessment (PISA); Trends in International Math and Science Survey (TIMSS)

10 Kvaliteten i ett utbildningssystem kan aldrig bli högre än kvaliteten på dess lärare Slutsats 1

11 Basala kriterier - betyg, inte kriminellt förflutet etc. Benchmark av framgångsrika system ger fyra övergripande kriterier Kunskap och förståelse: - Auktoritet i ämnet och brett intellekt Professionella värden: - Attityd, värderingar och ambition Singapore Benchmarkade program och utbildningssystem: Training and Development Agency (UK) Finland Källa: Team intervjuer; Program-websidor; OECD Pedagogisk kompetens: - Undervisa, planera och leda

12 De bäst presterande systemen har rigorösa metoder för att rekrytera lärare: exemplet Finland *Olika för olika universitet Källa:Attracting, Developing and Retaining Teachers: Background report for Finland; Intervjuer; McKinsey Bara en av tio sökande antas slutligen som lärare* Testa stark naturlig fallenhet och vilja Nationell uttagning Testa förmågan och lämpligheten att undervisa Intervjuer(universitet) Testa övergripande akademisk kompetens och språkkunskap Utvärderande tester (universitet) Testa förmågan och lämpligheten att undervisa Grupparbete(universitet) Rekrytering till skolor Kandidaterna rekryteras av enskilda skolor 1 2 3 4 5

13 I Sverige har lärarutbildningen ett litet sökandetryck, men ett stort antal platser Läkare 5,2Sjukgymnast 3,2Socionom 2,3Sjuksköterska 1,8Journalistik 1,8Formgivning 1,6Arbetsterapeut 1,5Mediaproduktion 1,4 Biologi och biokemi 1,2Lärarexamen 1,1Högskoleingenjör 6,8 1,4 Apotekare Andelen förstahandssökande per utbildningsplats Source: Skolverket, OECD, Education at a glance 2007 EXEMPEL Snitt yrkes- utbildningar = 1,8 1.964 233 1.136 996 526 194 340 9.816 2.841 397 1.879 568 Antalet antagna

14 Tur Kor Mex Fin Swe Isr 1.02.0 Lön Åk 1-9, efter 15 år, andel av BNP/capita 400 500 600 PISA snitt vetenskap, läsning och matematik Totalt poäng Source:OECD, Education at a glance 2007, PISA Höga löner är inte nödvändigtvis svaret

15 Det är möjligt att öka attraktiviteten i läraryrket Source:Training and Development Agency For Schools Slutet av 90-talet: Lärare är 92:a mest populära yrket bland 25-35-åringar 2005: Lärare är Englands mest populära yrke

16 “Det enda sättet att förbättra resultatet är att förbättra arbetet i klassrummet” Slutsats 2

17 *Massachusetts state assessment exam Source:Boston Public Schools Det går att dramatiskt förbättra resultaten (utan att byta ut hela lärarkåren) MatematikLäsförståelse 1998200419982004 % av elever i Boston som klarade målsatt kompetens i åk 10 MCAS*

18 Reformer som utvecklar lärarkvalitet förbättrar resultaten 50 % av elever som nådde målen för läs- och skriv- kunnighet 55 60 65 70 75 80 199819992000 Införande av strategi för att förbättra lärarkvaliteten 1997 Source:McKinsey Resultaten av ”the National Literacy Strategy” i England I senaste TIMMS var UK näst bästa europeiska land

19 Tre basala, men avgörande insikter för att förbättra ”det ensamma yrket” …få definierat egna styrkor & svagheter i klass- rummet …ha kunskap om och förståelse för ”best practice”… …ständig motivation att utvecklas… Individuella läraren behöver…

20 Högpresterande länder tar in kompetens- utvecklingen till klassrummet och gör den till rutin Lära av goda exempel Alla lärare i Shanghai måste besöka och observera kollegor under åtminstone 8 lektioner per termin Lektions- utveckling Lärare i både Shanghai och Japan arbetar i lag för att analysera och utveckla modell-lektioner Demonstration och feedback Lärare får demonstrera lektioner för en bredare grupp av instruktörer, följt av diskussion och feedback Kompetensutveckling i Shanghai och Japan

21 Rektorer spelar en viktig roll i framgångsrika system Exempel på metoder för att utveckla verksamheten 80% Källa:Intervjuer, McKinsey Hämta inspiration – inom och utom skolan Coacha aktivt i klassrummet Vara pedagogisk ledare – förebild och chef Ge lärarna möjlighet att lära av varandra i lag Framgångsrika rektorer lägger 80% av sin tid på att utveckla och stärka klassrumsarbetet

22 Högpresterande länder rekryterar och utvecklar enastående skolledare: Exemplet Singapore Sex månaders program för att utveckla skolledare Management- och ledarskapskurser tas från ledande chefsutbildningsprogram En dag i veckan i skolan använder kandidaterna till att utveckla innovativa lösningar på de svåraste problemen i skolan Projektarbete i grupp för att kandidaterna ska utvecklas Två veckors placering utomlands med ett större bolag (t.ex. IBM, HP, Ritz Carlton), där de studerar toppchefer i näringslivet Rigorös utvärdering – bara kandidater som demonstrerar de nödvändiga kunskaperna blir antagna “Vi tränar våra lärare och studierektorer på att tillämpa de bästa metoderna. Vi tränar våra skolledare på att utveckla dem” Source:Interviews, McKinsey

23 “Framgångsrika system bygger på att varje barn och varje skola ska lyckas” Slutsats 3

24 * Formal school reviews conducted by a person to whom the school is not directly accountable ** Assessments of students during the first 10 grades; School Exit examinations refers to leaving qualifications Source: Team analysis Egna Enhet under departement Självständig organisation Alberta Boston Chicago England Finland Hong Kong Korea Nederländerna New York City Nya Zeeland Singapore Skol- system Utvärdering/ inspektion* ”Nationella” prov** Nationella avgångsprov** Inspektioner och examination gör det möjligt för skolor att värdera sin prestation och utvecklas

25 Finland: Utbildningsstöd Klassföre- ståndaren identifierar elever som behöver särskilt stöd Elever får särskilt stöd av specialpedagoger Eleverna går tillbaka in i vanliga klassen 30% av eleverna får någon form av stöd varje år Source:Interviews, Finland's Thematic Review on Equality

26 USA – friskolor som översatsar på barn i utsatta områden: Knowledge is Power Program ”KIPP” Friskolekedja i USA som fokuserar på barn i åk 5-7 i utsatta områden - 80% av eleverna från låginkomsttagarfamiljer Skoltiden 60% längre – 2 extra timmar per dag, varannan lördag, 3 sommarlovsveckor KIPP-lärare besöker regelbundet föräldrarna i hemmet Föräldrarna skriver på ett kontrakt att stödja barnens lärande Erbjudande Source:Team “Vi ska göra vårt allra bästa för att på alla sätt hjälpa vårt barn” “Vi ska kontrollera läxorna varje kväll” “Vi ska försöka läsa med honom/henne varje kväll”

27 Resultat av KIPP Genomsnittlig förändring i provresultat under 3 år i KIPP-skolor* Nationell percentil-ranking *As measured by nationally norm-referenced tests Source:Team Läsförståelse 44 83 Matematik Början av femte klass Slutet av sjunde klass Snitt USA 34 58

28 Sammanfattning: Åtta ingredienser i ett bra system 3. Välj bra lärarstudenter 4. Utbilda dem väl och sålla 5. Stärk läraren i klassrummet 6. Gör rektorn till coach 7. Utvärdera 8. Angrip misslyckanden Förutsättningar 1. Rimliga förutsättningar för alla barn 2. Stabil finansiering Attrahera rätt lärareUtveckla lärarenStyrning och uppföljning


Ladda ner ppt "Working Draft Bäst i klassen - vad utmärker de främsta skolsystemen? Kalle Bengtsson."

Liknande presentationer


Google-annonser