Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborg 15 nov 2002 Bo Norming - Monica Sandorf.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborg 15 nov 2002 Bo Norming - Monica Sandorf."— Presentationens avskrift:

1 Göteborg 15 nov 2002 Bo Norming - Monica Sandorf

2 ITiS hittills… Deltagande lärare 1999 – 2001 58 282 Deltagande lärare 2002 ca 16 600 ca 74 882 Handledare 1999 – 2002 1 119 Utbildade skolledare 1999 – 2002 ca 4 700 Infrastrukturbidrag 560 Mkr (600 Mkr)

3 ITiS i Göteborgsregionen 00-02 106 handledare 106 handledare 500 skolledare 500 skolledare 700 arbetslag 700 arbetslag 220 seminariegrupper 220 seminariegrupper 6 503 lärare 6 503 lärare 10 folkhögskolor 10 folkhögskolor

4 Årets ITiS-arbetslag i göteborgsregionen Arbetslag "Röd", Ekdalsskolan, Mölnlycke "B-Bandet", Knappekullaskolan, Lerum Grattis!! Grattis!! Prisutdelning på ITiS-kalaset 26 nov på Burgården

5 ITiS i Göteborgsregionen 6 503 platser totalt – fördelning per kommun ALE246 ALINGSÅS349 GÖTEBORG 3024 HÄRRYDA285 KUNGÄLV348 KUNGSBACKA700 LERUM312 LILLA EDET 92 MÖLNDAL428 PARTILLE279 STENUNGSUND205 TJÖRN132 ÖCKERÖ103

6 KK-bidrag – 570kr/deltagare. Efter redovisning utbetalas 3% adm.st. platser utbetalat kan erhållas platser utbetalat kan erhållas ALE246 111 720 3 352 ALINGSÅS349 160 170 4 805 GÖTEBORG 30241 314 420 39 433 HÄRRYDA285 129 390 3 882 KUNGÄLV348 251 940 7 558 KUNGSBACKA700 160 170 4 805 LERUM312 140 790 4 224 LILLA EDET 92 39 900 1 197 MÖLNDAL428 178 410 5 352 PARTILLE279 128 820 3 865 STENUNGSUND205 107 730 3 232 TJÖRN132 70 110 2 103 ÖCKERÖ103 47 310 1 419

7 Handledarnas framtid? Skolledarnas betydelse!

8 ITiS i göteborgsregionen – handledare per kommun ALE2 ALINGSÅS9 GÖTEBORG 49 HÄRRYDA3 KUNGÄLV5 KUNGSBACKA9 LERUM5 LILLA EDET2 MÖLNDAL5 PARTILLE7 STENUNGSUND5 TJÖRN3 ÖCKERÖ1

9 Teknik - pedagogik? Pedagogik- teknik? Leder tillgång till datorer i skolan automatiskt till ett annat sätt att arbeta? Är ett annat sätt att arbeta en förutsättning för att datorernas kapacitet ska kunna utnyttjas?

10 Framtiden… Eleverna = Homo Zappiens (Prof Wim Veen) - Fjärrkontroll inom räckhåll -Läser bilder -Ser skolan som en mötesplats -Mobiltelelefon -Chat, diskussionsgrupper, e-post, spel -Gör flera saker samtidig Ny lärrarroll Ny skolledarroll – Lärande Ledare

11 ITiS idag… Tillgång till Internet och e-post… 60 % av pedagogerna Kompetensutveckling – ny modell Skolutvecklingsarbete

12 Resultat från utvärderingar Högskolan Halmstad Högskolan Jönköping Elevattitydundersökning Uppföljningsbesök

13 Utvärdering - sammanfattning Stimulerat reflektion kring lärande och arbetssätt Lett till –förändrade och varierade arbetssätt –ökad medvetenhet om IT som ett pedagogiskt hjälpmedel –förbättrat samarbete i arbetslagen Eleverna positiva, önskar mer delaktighet Handledare viktigt stöd Skolledningens engagemang viktigt

14 HANDLEDAREN

15 Handledningen, stöd i; att föra strukturerade pedagogiska samtal om uppdraget att se möjligheterna med IT som pedagogiskt hjälpmedel arbetet med dokumentation av utvecklingsarbetet att göra alla i arbetslaget synliga

16 ITiS-handledaren - arbetslagsutvecklare Utveckla arbetslagstanken i praktiken Utgöra bollplank för arbetslag som ligger i startgroparna Utgöra bollplank för lag som har kört fast Dvs driver skolutveckling

17 ITiS-handledaren – IKT utvecklare Kan använda IT som ett pedagogiskt hjälpmedel Känner till utbud av programvaror och resurser inom IT-pedagogiken

18 ITiS-handledaren – projektledare Planera Genomföra Utvärdera projekt inom utbildningssektorn - skolutveckling Ungdomsskolan Komvux Folkhögskolan

19 ITiS-handledaren – skolutvecklare Kan arbeta som skolutvecklingskonsult Kan genomföra allmän och specifik kompetensutveckling för pedagoger Kan utbilda andra i bl a PBL, e-post och bildhantering, etik, källkritik mm Kan leda kompetensutveckling för andra grupper än pedagoger Kan leda lärande samtal Kan skapa utvecklingens röda tråd i skolan

20 SKOLLEDAREN

21 Målet för ITiS skolledarutbildning ”Skolledarutbildningen ska skapa förutsättningar för att kompetensutvecklingen för lärare får en form och ett innehåll som fokuserar på elevers lärande.”

22 En introduktion… -Fördjupa skolledarnas förståelse för sin roll som möjliggörare för skolutveckling och arbete med ny informationsteknik. - Belysa skolledarrollen vid ett processinriktat arbete. -Ge insikt om den nya tekniken som stöd för förändring av arbetssätt och arbetsorganisation och de krav detta ställer på anpassning av lokaler och miljöer.

23 Den nya rektorn! ur Lärande Ledare, 2001

24 Skolledares agerande/roller och lärande inom ITiS pedagogisk ledare ”designer” lagledare utmanare omvärldsaktör lärande rektor projektledare

25 Skolledar”pilot” Veta vad som är rätt –IT och juridik, källkritik och etik Utveckla skolan –IT som pedagogiskt redskap och stöd för verksamhetsutveckling Underlätta arbetet –IT som administrativt redskap Förstå teknik –Grundläggande IT-kunskaper ”från bredband till PC-programvara…”

26 Skolledarna Arbetslagen Skolpolitiker Skolverket Skolledarfacken Skolförvaltningar Lärarfacken KK-stiftelsen Efter ITiS… Handledarna

27 Har kommunen någon kommunal fortsättning på ITiS kompetensutveckling? 22.1% (60) Plan saknas 34.7% (94) Plan saknas, men tankar finns på en fortsättning. 1.8% (5) Ja, vissa planer finns, för de som har deltagit i ITiS. 7.4% (20) Ja, vissa planer finns, för de som inte deltagit hittills. 27.3% (74) Ja, vissa planer finns, för alla, även de som inte deltagit hittills. 5.9% (16) Ja, konkreta planer finns beslutade och budgeterade.

28 Har ”våra” GR-kommuner någon kommunal fortsättning på ITiS kompetensutveckling? 28, 6 % (4) Plan saknas 21,4 % (3) Plan saknas, men tankar finns på en fortsättning. 0 % (0) Ja, vissa planer finns, för de som har deltagit i ITiS. 7,1 % (1) Ja, vissa planer finns, för de som inte deltagit hittills. 28,6 % (4) Ja, vissa planer finns, för alla, även de som inte deltagit hittills. 7,1 % (1) Ja, konkreta planer finns beslutade och budgeterade.

29 Men sen då…?

30 Nästa steg? 10 förslag fr Arbetsgruppen för ny nationell IT-strategi för skolan 1.Kompetensutveckling 2.Lokala handledare 3.Läranderesurser 4.Stöd till kommuner i tekniska frågor 5.Stöd till internationell samverkan 6.Skolans styrdokument 7.Lärarutbildningens måluppfyllelse 8.Utvecklings- och forskningstrianglar 9.Specialpedagogik 10.Inrätta en nationell funktion för genomförandet av IT-strategin

31 NätverksSamordnare (NS) 2003 KK-stiftelsen – 20 % av heltid Att bidra till fortsatt skolutveckling inom området IT och lärande Att stödja och utveckla nätverk av nyckelpersoner bl a de som bildats under ITiS-perioden

32 NätverksSamordnare (NS) 2003 KK-stiftelsen – 20 % av heltid forts. Att på regional nivå aktivt informera skolledare, politiker och andra aktörer om skolutveckling och den roll IT spelar i detta sammanhang Att bidra till att stärka kompetensen hos NS, handledare, lärare lärarutbildare, skolledare och politiker

33 Tack för ert intresse och stöd! www.itis.gov.se Se även vår regionala sida under Regionala sidor Göteborgsregionen


Ladda ner ppt "Göteborg 15 nov 2002 Bo Norming - Monica Sandorf."

Liknande presentationer


Google-annonser