Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skärpta krav i SKOLLAGEN fr o m ht-11 Skollagen kap 6 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skärpta krav i SKOLLAGEN fr o m ht-11 Skollagen kap 6 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Skärpta krav i SKOLLAGEN fr o m ht-11
Skollagen kap 6 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling Skollagen kap 3 Om det framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.

12 Systematiskt kvalitetsarbetet
Skollagen kap 4 ”Kvalitet och inflytande”: Varje huvudman ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Sådan planering, uppföljning och utveckling som anges ovan ska genomföras även på skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Eleverna och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra stycket.

13 Systematiskt kvalitetsarbetet
Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Åtgärder ska vidtas vid brister. Skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

14 Hur utvecklar vi ett systematiskt kvalitetsarbete?
En gemensam satsning där alla skolor deltar. Varje skola ska utgå från det egna kvalitetsarbetet. Processledare som stöd. ALLA på skolan ska vara delaktiga i förbättringsarbetet!

15 Elevens bästa skola, varje dag
SYFTE: En treårig satsning som syftar till att göra Uppsalas kommunala skolor till ett nationellt föredöme när det gäller resultatutveckling och förbättringsarbete. MÅL: Varje skola ska ha en positiv resultatutveckling och det ska finnas ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer och i alla delar av grundskoleorganisationen.

16 IT vad är på gång? Ett gemensamt digitalt verktyg för IUP och skriftliga omdömen till nästa läsår Bärbara datorer till alla som ska skriva skriftliga omdömen och IUP under nästa läsår Trådlöst nätverk E-legitimation

17 Omvärldsbevakning Vård & bildning: 80 % av marknaden 16 644 elever
Konkurrenter: Fristående skolor elever Självstyrande kommunal: Nanna-Boland 106 elever

18 Vård och Bildning elever Livets ord 672 elever Kunskapsskolan 650 elever Stiftelsen Uppsala musikklasser 484 elever

19 Demografi F Grundskolans ökning elever hösten 2010-hösten 2015

20 Demografi

21


Ladda ner ppt "Skärpta krav i SKOLLAGEN fr o m ht-11 Skollagen kap 6 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling."

Liknande presentationer


Google-annonser