Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarrummets sociologi Petri Salo 13.08.2001 – Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen Introduktionskväll för lärare i Kronoby kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarrummets sociologi Petri Salo 13.08.2001 – Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen Introduktionskväll för lärare i Kronoby kommun."— Presentationens avskrift:

1 Lärarrummets sociologi Petri Salo 13.08.2001 – Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen Introduktionskväll för lärare i Kronoby kommun

2 Lärarrummets sociologi Lärarens arbete - undervisning i klassrummet? Komplext? Krävande? Tungt? Svårt? - Vad skall man egentligen göra - undervisa eller fostra? - Måste utveckla sin egen personlig stil - De vidlyftiga pedagogiska teorierna är inte till stor hjälp Stressigt - ständig brådska ? Kortsiktigt arbete - måste leva (arbeta) för stunden? Svårt att konstatera resultat? Det man åstadkommit! - Elevers inlärning/utveckling och framgångar det mest belönande Ensamt? Isolerat? - Endast lite stöd och hjälp av kolleger - Rektorn/skolledningen förstå sig inte på undervisningsarbetet Petri Salo 13.08.2001 Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen

3 Lärarrummets sociologi Petri Salo 13.08.2001 Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen Lärararbetets goda sidorLärararbetets dåliga sidor Självständighet Omväxling, kreativitet Motiverade, intresserade elever som lär sig Kolleger som stöder Tungt, krävande arbete (kontroll, tempo,brådska) Besvärliga, svåra elever Buller, störningar, sorl Stress i lärararbetet orsakas av: - elevers misslyckanden och besvärliga elever - dåliga relationer med kollegerna - arbetsmängden och rutinarbete - dålig atmosfär i skolan - rollkonflikterna (byråkrati, beslutsfattande) - brist på uppskattning/feedback från ledningen - brist på diskussion om besvärliga saker

4 Lärarrummets sociologi Petri Salo 13.08.2001 Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen Skolans inre arbete kännetecknas av En hemtrevlig atmosfär, samexistens och respekt för de andra Avsaknad av hierarkier och organisatoriska nivåer Lösa kopplingar Organiserad anarki (beslutsfattande) – krav på demokrati Ständig brådska Tudelad och motsägelsefull expertis Paradoxalt synsätt på ledarskap

5 Lärarrummets sociologi Var finns lärarrummet ? Varför finns den där den finns? Hur ser lärarrummet ut? Vem befinner sig i lärarrummet? - lärare - vilka? hur ofta? varför? - rektorn? - elever? - övrig personal? - tillfälliga besökare? Vem umgås man med i lärarrummet? Varför? Petri Salo 13.08.2001 Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen

6 Lärarrummets sociologi En oas En åskledare - en säkerhetsventil Ett utvecklingscenter Skolans hjärta (hjärna) En helig plats Ett museum En sammanträdesplats för “politiker från olika partier“ Lärarrummet? Petri Salo 13.08.2001 Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen

7 Lärarrummets sociologi “.. så länge som man kan sitta i lunchrummet och prata med alla lärare, redan det är ju en åskledare, kan prata om allt möjligt.“ “kafferummet, det är ju det som är oasen [ ] att man pratar ditt och datt, förstås anknytning nog till vart annat, allvarligt och mindre allvarligt och så spårar man ur lite.” Metaforer om kaffe-/lärarrummet Petri Salo 13.08.2001 Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen

8 Lärarrummets sociologi Vad gör man i lärarrummet? - dricker kaffe och slappnar av? - söker distans till arbetet i klassrummet? - arbetar? med vad och på vilket sätt? - diskuterar och utbyter erfarenheter med kolleger? - berättar och lyssnar på roliga historier och berättelser? Vad betyder lärarrummet för lärarna? - Vilken berättelse skulle Du vilja berätta om lärarrummet? - Vilken är Din metafor för lärarrummet? Petri Salo 13.08.2001 Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen

9 Lärarrummets sociologi “dethär med kafferumskontakter, så där träffas vi ju ganska bra, åt- minstone jag är flitig besökare av kafferummet och har bra kontakt med lärarna på allmänna avdelningen. Så jag känner, vet vad som rör sig i de områden. Men att nu har ju ledningen kommit in mera i och med att studierektorn är in i huset, så hon har kommit in mera i det här syste- met. [ ] På ett sätt hasseri med tiden att sitta i kafferummet och prata strunt, det hjälper dock upp samarbetet och möjligheterna inom en orga- nisation att man träffas.“ ”VIKTIGT ATT HA DEN INFORMELLA KONTAKTEN? Det stämmer nog. Att lite sånt här blaa-blaa eller du vet, att få vädra lite synpunkter, att hör du denhär klassen, vad tycker du? Att jag har upplevt det si och så? Det känns ju jättebra om någon har liknande erfarenheter. Jaa, du vet att ventilera lite, att inte söker man på det sättet lösningar, men att det kan vara skönt att höra att nån annan.“ Några berättelser om lärarrummet Petri Salo 13.08.2001 Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen

10 Lärarrummets sociologi ”MÅNGA HAR SAGT ATT DEN INFORMELLA KONTAKTEN SOM MAN FÅR GENOM ATT SITTA I KAFFERUMMET ÄR VIKTIG? Joo, visst joo. Det där att man pratar ditt och datt, förstås anknytning nog till vart annat, allvarligt och mindre allvarligt och så spårar man ur lite, mera eller mindre, det är nog det som är det viktiga att det inte bara blir en formell kontakt, att man gå och hälsar på nån i något ärende som dyker upp utan an har dendär informella kontakten, det är nog viktigt. Det kan ju verka som det skulle vara på något sätt irrationellt och någonting som inte ens är viktigt, men jag tror ändå att det är viktigt med såna här kontakter som inte har med jobbet att göra.“ Några berättelser om lärarrummet Petri Salo 13.08.2001 Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen

11 Lärarrummets sociologi Avkoppling från undervisningsarbetet - endast en lös koppling till meningsfullheten i undervisningsarbetet Samvaro som är fylld av arbetsgemenskap - man diskuterar ständigt undervisning, utbyter, erfarenheter, planerar och utvecklar gemensamma aktiviteter Orsaken till att arbetet fortsätter i lärarrummet är att man i skolan saknar formella fora för utvecklingsarbete -> organisatorisk brist Petri Salo 13.08.2001 Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen Två funktioner för samvaron i lärarrummet (Sandström och Ekholm 1984)

12 Lärarrummets sociologi Flera olika funktioner - hantera diskrepansen mellan de abstrakta, övergripande målen och den karga och krävande verkligheten i klassrummet - hantera och kamouflera frustration - neutralisera problem som har med elevers agerande eller den byrå- kratiska organisationen att göra - koppla det ensamma arbetet i klassrummet till gemenskapen solidaritetsskapande och gemenskapsfrämjande - införa nya lärare i skolans kultur Teman som inte för hanteras genom humor - enskilda eller kollektiva ansträngningar som inte lett till önskat utfall - orättvisor - fenomen som upplevs som hot mot lärarens professionella status Humor och skratt i lärarrummet (Woods 1993) lärarrummets avskildhet respekteras av både eleverna och ledningen Petri Salo 13.08.2001 Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen

13 Lärarrummets sociologi Lärarens arbete är en privat angelägenhet - får inte kritiseras eller styras, får ej blanda sig i Undervisningförmågan är särskild och medfödd - misslyckanden vittnar om brist på lärartalang Läraren har alltid rätt – säger sitt Lärarens arbete är stressigt – dålig lön Rektorerna har inte tid för pedagogisk (hand)ledning Rektorerna har inte expertis för pedagogisk (hand)ledning Lärarrummets dolda interaktionslogik - myter (Karjalainen 1991) Petri Salo 13.08.2001 Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen

14 Lärarrummets sociologi Lärarrummets dolda interaktionslogik - myter (Karjalainen 1991) I lärarrummet pratar man om - eleverna (uppträdande i klassrummet och inlärningssvårigheter) - dagligen återkommande rutiner och ärenden I lärarrummet pratar man inte om - människorelationsproblem - kollegers probmen i arbete - religion eller politik Tomt snack och humor har en terapeutisk funktion Petri Salo 13.08.2001 Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen

15 Lärarrummets sociologi Petri Salo 13.08.2001 Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen


Ladda ner ppt "Lärarrummets sociologi Petri Salo 13.08.2001 – Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen Introduktionskväll för lärare i Kronoby kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser