Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer framöver? Linköping 2013-11-07 Stina Olofsson, Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer framöver? Linköping 2013-11-07 Stina Olofsson, Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Vad händer framöver? Linköping 2013-11-07 Stina Olofsson, Jordbruksverket

2 Under 2012-2013 Ytterligare efterfrågestyrning, bl.a. med hjälp av ”rådgivningsexperter” Fler klimat- och energikartläggningar Nya moduler Hemsidan förnyas

3 Rådgivningsexperter är viktiga

4 Under 2012-2013 Fem nya län är igång med rådgivning Ökad lantbrukare/LRF- medverkan i projektgrupp och styrgrupp Ökad fokusering på ekonomi i åtgärderna Samarbete med Jordbruksverkets vattenenhet om kurser och material

5 Kurssamarbete kring vallproduktion Foto: Therese Olsson

6 Utnyttjade / beviljade medel

7 Ny rådgivning Rådgivning om översyn av dränering sätter markfrågan i centrum Foto: Stina Olofsson

8 Antal utförda besök 2013 och mål

9

10

11 Vad väntar efter 2013? 2014- våren- Rådgivning om: - energieffektivisering - utveckling av IPM-modul - markavvattning - vattendragsgrupper 2014- hösten- Nytt landsbygdsprogram

12 Markfrågan och fosforåtgärder i fokus Foto: Pernilla Kvarmo

13 Vad väntar efter 2013? Återkoppling till den egna gården Mina sidor Uppdaterad hemsida Hitta rådgivare Åtgärdsuppföljning GIS- kartverktyg

14 Vilka nationella miljömål? Miljökvalitetsmålen ›”Ingen övergödning” ›”Giftfri miljö” ›”Begränsad klimatpåverkan” Målen för ekologisk produktion i Landsbygdsprogrammet Påverkar inte minst vilken målgrupp som Greppa ska rikta sig till

15 Målen i EU:s landsbygdsförordning Innovation, miljö samt begränsning av och anpassning till klimatförändringar Något av de sex prioriterade områdena 1) kunskapsöverföring och innovation 2) ökad konkurrenskraft 3) riskhantering i jordbruket 4) bevarande av jord- o skogsbruksberoende ekosystem 5) övergång till klimattålig ekonomi 6) social och ekonomisk utveckling på landsbygden.

16 Nytt Landsbygdsprogram i januari 2014 Foto: Hans Johnsson

17 Andra mål, direktiv, förutsättningar ›Förenkling ›Vattendirektivet och nitratdirektivet ›Direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel ›Delegerat Landsbygdsprogram till länsstyrelserna och partnerskap i länen? ›Finansieringsnivå och finansieringsnivå? ›Miljöersättningar/ investeringar i Landsbygdsprogrammet

18 Miljörådgivning och Greppa Näringen »Vattendirektiv, tvärvillkor, Integrerat växtskydd, energieffektivisering, klimatanpassning…..


Ladda ner ppt "Vad händer framöver? Linköping 2013-11-07 Stina Olofsson, Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser