Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innovationskraft Stockholm Regional Innovation Monitor och högskolans regionala roll i Norden 2012-06-13 Maria Lindqvist Senior Research Fellow, Nordregio.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innovationskraft Stockholm Regional Innovation Monitor och högskolans regionala roll i Norden 2012-06-13 Maria Lindqvist Senior Research Fellow, Nordregio."— Presentationens avskrift:

1 Innovationskraft Stockholm Regional Innovation Monitor och högskolans regionala roll i Norden 2012-06-13 Maria Lindqvist Senior Research Fellow, Nordregio

2 Regional Innovation Monitor

3 Bakgrund DG Enterprise and Industry EU kommissionens strategi Europe 2020 Flaggskeppsinitiativet Innovation Union

4 Regional Innovation Monitor En unik plattform för att dela kunskap och kompetens om innovationspolitik inom EU Baserat på expertkompetens presenteras information från cirka 200 Nuts2-regioner i 20 EU-länder Projektperiod ca 2010-2012

5 Innehåll i RIM En internationell databas med –regionala policyinitiativ –policydokument –organisationer En nod för kunskapsspridning om regional innovationspolitik i Europa Möjligheter till regional benchmarking on-line Plattform för kommunikation mellan regionala aktörer

6 Kunskapsunderlag Tematiska rapporter –Högskolans roll –Smart specialisering –Efterfrågedriven innovationspolitik Regionala innovationsrapporter –Stockholm –Norra Mellansverige Workshops för policy makers

7 Exempel på policyinsatser Tjänsteinnovationer Klusterpolitik Innovationsupphandling Kunskapsöverföring FoU-samverkan Innovationsrådgivning Nyföretagsstöd Riskkapital

8 RIM STOCKHOLM

9 Ekonomi och innovation Källa: Lindqvist, M & Baltzopoulos, A (2011), RIM, Regional Innovation Report (Stockholm)/Eurostat

10 Styrning, policy och innovationsresultat Källa: Lindqvist, M & Baltzopoulos, A (2011), RIM, Regional Innovation Report (Stockholm)/RIM Survey

11 Utmaningar för innovation Regional samordning (governance) Bredda innovationsbasen Öka kunskapsdynamiken Källa: Lindqvist, M & Baltzopoulos, A (2011), RIM, Regional Innovation Report (Stockholm)

12 Utvecklingsmöjligheter Utnyttja analysprocessen för att bredda dialogen med relevanta aktörer och utveckla en innovationsstrategi Utveckla kompetens för offentlig upphandling för att stimulera innovation Stärk kunskapen om kluster och innovations- system som verktyg för smart specialisering och regional utveckling Arbeta för att minska flaskhalsar i infrastruktur och boende

13 Högskolans roll i regional utveckling

14 Projektets fokus Vilka roller har nordiska universitet och högskolor i sina regioner? –Hur kan högskolornas strategier och aktiviteter bidra till regional utveckling? –Kan högskolor balansera akademisk excellence och regional utveckling? Vilka är implikationerna för högskolor och policymakers på regional och nationell nivå?

15 Humankapital och regional tillväxt Source: The EU Commission 7th Progress Report, draft

16 Regional variations in education Source: The EU Commission 7th Progress Report, draft

17 Statliga utgifter för högre utbildning per student (USD)

18 Nationella policysatsningar CountryMain institutionsFunding Programmes DenmarkDanish Council for Technology and Innovation Regional Growth Fora Regional development funds EU Structural Funds IcelandRannis Regional Development Agencies Regional Growth Agreements NorwayNorwegian Research Council Innovation Norway SIVA Councils for cooperation with the business community Skattefunn VRI programme ARENA Programme Norwegian Centres of Expertise Regional Research Fund FinlandAcademy of Finland TEKES Strategic Centres for Science, Technology and Innovation (SHOK) OSKE (Centres of Expertise) programme EU Structural Funds SwedenKnowledge Foundation (KKS) VINNOVA (Agency for Innovation Systems) Tillväxtverket (Agency of Economic and Regional Growth) Innovation Bridge ERDF Partnerships HÖG and KK-environments VINNVÄXT programme Key Actors Programme Centres of Excellence programmes Regional Cluster Programme Innovation Offices EU Structural Funds

19 Pilot study Regional studentmobilitet –Flytt- och karrärmönster –Entreprenörskap Svenska individdata –2008 år arbetskraft –Universitetsexamen: 1998, 2003, 2007

20 Andel som stannar i regionen

21 Andel för olika studieområden

22 Regional ranking baserad på andel studenter som stannar i regionen 2007-2008

23 Alumniföretag Sysselsättning (2008) i företag etablerade 2003-2005 SverigeStockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro län Stockholm län Värmland län Entrepreneur from: Stockholm university3713503360 KTH999938923 (91%)0 Handelshögskolan2142102090 Karolinska institutet10895870 Södertörns högskola1513 0 Mälardalens högskola7658250 Örebro universitet9855270 Uppsala universitet4774333394 Karlstad university1148078 (68%)18 (16%) Stockholm övriga HEI1 8531 7311 6880 Total (alumniföretag)4 3253 9633 72522 TOTAL230 44284 90761 1226 354 Andel2%5%6%0,35%

24 Fallstudier Aalborg University University of Iceland University of Nordland University of Tromsö Royal Institute of Technology (KTH) Karlstad University Hamk University of Applied Science Lappenraanta University

25 Ökat regional engagemang Ekonomiska effekter Tredje uppgiften Traditionella roller Engagerade universitetet Indirekta effekter

26 Exempel på funktioner Utbildning och livslångt lärande Forskningssamverkan Kommersialisering och innovation Partnerskap Regionala strategier och dialoger Industriell omstrukturering Regionala supportsystem Regional attraktivitet

27 Befolkning 0-4 years

28 Antal studenter med utländskt medborgarskap (andel av totalt antal studenter) Source: OECD, Nordregio calculations

29 Dynamiska innovationsprocesser Processkapital Dynamisk samverkan Ledarskap/visioner Mobilisering/förankring Organisering Samverkansmönster Socialt kapital, värderingar, kultur Strukturkapital Utnyttjande och utveckling av resurser Regionala tillgångar Infrastruktur Specialisering Triple Helix kvalitet Kritisk massa Innovation och förnyelse Källa: Adapted from Visanu 2005:1

30 Regionala policyinsatser Regionala partnerskap –Tillväxtforum (Aalborg) –Nordland Partnerskap (Nordland) –Råd för näringslivssamverkan (Norway) –ERDF Partnerskap (Swedish NUTS2) Regionala klusterstrategier Regional medfinansiering

31 University of Aalborg Source: Niels Maarbjerg Olesen, AAU Innovation

32 Smarta strategier i Värmland Kunskap och legitimitet genom externa experter (t.ex. OECD/PURE) Regional dialog mellan offentliga aktörer, kluster och universitet Incitament för samverkan (behovs- drivna professurer) Arrangera mötesplatser (klusterrum) The Future Factory, The Packaging Arena, Energy Square Förvaltning av klusterportföljen i Norra Mellansverige (SLIM)

33 Karlstad University TeachingResearch Academic Societal/employer Source: Karlstad University, and Dr. M.Wedgwood, Manchester Metropolitan University Education relevant to work Translation of knowledge into innovation Academic education World class academic research

34 Observationer Historien spelar roll Fåtal specifika strategier för regional utveckling Aktiviteter för att stimulera samverkan –Påverka attityder –Utveckla belöningssystem –Kvalitetssäkring –Påverka rankingssystem Vikten av internationalisering –Attrahera studenter –Internationella samarbeten –Forskningsfinansiering

35 Implikationer för högskolor Integrera regional utveckling i strategiska dokument Ta del i regionala partnerskap Ledningens betydelse för att påverka kultur, attityder och belöningssystem –Rörlighets- och utvecklingsprogram –Budgetfördelning –Kvalitetsindikatorer –Stöd i ansökningsprocesser –Peer reviews, självvärderingar

36 Implikationer för policy Stöd samverkan (regionala partnerskap, klusterstrategier, plattformar, etc) Stärk incitamenten för regional samverkan (meritering, kvalitetssäkring, medfinansiering, etc) Stimulera internationella länkar och kunskaps- flöden för att undvika inlåsningar Uppmuntra studenter att flytta in och stanna Utnyttja externa experter och utvärderare Underlätta samverkan mellan sektorer Tydliggör skillnader mellan universitet och högskolor

37 Tips och länkar RIM-plattform: http://www.rim-europa.eu/ S3 plattform: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

38 Tack för uppmärksamheten! E-mail: maria.lindqvist@nordregio.se


Ladda ner ppt "Innovationskraft Stockholm Regional Innovation Monitor och högskolans regionala roll i Norden 2012-06-13 Maria Lindqvist Senior Research Fellow, Nordregio."

Liknande presentationer


Google-annonser