Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fallförebyggande arbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fallförebyggande arbete"— Presentationens avskrift:

1 Fallförebyggande arbete
Irene Vikman Doktorand, leg sjukgymnast Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap 090401

2 Fall bland äldre är vanligt förekommande…..
Generellt i samhället ungefär 30 %, motsvarande en förekomst av fall/1000 PY (Tinetti 1988, Lukkinen 1994, Vikman 2009ej publicerat) Förekomsten ökar och är två-tre gånger högre i särskilt boende ( Jensen 2002)

3 Konsekvensen av fall Fallet i sig kanske inte är ”farligt”, det är konsekvensen och dess värde som är hotet Fysiska skador – ungefär 40 % lindrig eller måttlig skada, 10 % allvarlig skada, 1-2 % höftfraktur Psykologisk påverkan: rädsla för fall 29-92% (fallare) ej fallit 29-65%

4 Riskfaktorer Ca 400 identifierade riskfaktorer
Ej påverkbara : hög ålder, kvinnligt kön Individ (inre) Miljö (yttre) En del riskfaktorer mer ”stabila”, andra mer ”fluktuerande”. Ju fler riskfaktorer desto högre fallrisk

5 Identifiera indvider med risk
Enkel fråga ”Har du fallit det senaste året, frekvens, sammanhang?” + gångsvårigheter = undersök!! Personalens uppfattning om personens risk för fall ( hög eller låg) Multifaktoriella riskbedömningar Downton Fall risk index

6 Downton fall risk index
Predicerar fall Undersökt bland boende i särskilt boende ; hög sensitivitet Bör upprepas var tredje månad. ( Rosendal, E Predciton of falls among older people in residential care facilities by the Downton index2002)

7 Fallprevention Syfte: Minska antal fallolyckor
Minska antal svåra skador Varför?? Mänskligt lidande Stora samhällskostnader

8 Samhällskostnader Den totala samhällskostnaden 14 miljarder
De direkta kostnaderna 5 miljarder Livskvalitetsförsämring 9 miljarder = 1.500:- / svensk medborgare

9 QUALY; kvalitetsjusterade levnadsår
livskvalitet 1.0 Hälsovinster vid förebyggd höftfraktur Hälsovinster efter operation levnadsår

10 Fallprevention Evidensgraderad
Multifaktoriella individuella program (A) Styrke- och balansträning, riskreduktion i hemmet, synbedömning, översyn av medicinering Hur får man äldre att delta i fallpreventionsprogram? (D) Utbildning och kunskapsöverföring (D)

11 Interventioner som det inte finns stöd för i litteraturen
Rask gång Lågintensiv motion kombinerad med inkontinensprogram Gruppmotion (oriktad) Kognitiv och beteendeinterventioner Remiss för korrektion av syn Vitamin D (förebygga benskörhet) Höftskydd (förebygga svår skada)

12 Lästips www.fhi.se www.nice.org.uk
Clinical practice guideline for assessment and prevention of falls in older people


Ladda ner ppt "Fallförebyggande arbete"

Liknande presentationer


Google-annonser