Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fallförebyggande arbete Irene Vikman Doktorand, leg sjukgymnast Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap 090401.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fallförebyggande arbete Irene Vikman Doktorand, leg sjukgymnast Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap 090401."— Presentationens avskrift:

1 Fallförebyggande arbete Irene Vikman Doktorand, leg sjukgymnast Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap 090401

2 Fall bland äldre är vanligt förekommande ….. Generellt i samhället ungefär 30 %, motsvarande en förekomst av 500-700 fall/1000 PY (Tinetti 1988, Lukkinen 1994, Vikman 2009ej publicerat) Förekomsten ökar och är två-tre gånger högre i särskilt boende ( Jensen 2002)

3 Konsekvensen av fall Fallet i sig kanske inte är ”farligt”, det är konsekvensen och dess värde som är hotet Fysiska skador – ungefär 40 % lindrig eller måttlig skada, 10 % allvarlig skada, 1-2 % höftfraktur Psykologisk påverkan: rädsla för fall 29- 92% (fallare) ej fallit 29-65%

4 Riskfaktorer Ca 400 identifierade riskfaktorer Ej påverkbara : hög ålder, kvinnligt kön Individ (inre) Miljö (yttre) En del riskfaktorer mer ”stabila”, andra mer ”fluktuerande”. Ju fler riskfaktorer desto högre fallrisk

5 Identifiera indvider med risk Enkel fråga ”Har du fallit det senaste året, frekvens, sammanhang?” + gångsvårigheter = undersök!! Personalens uppfattning om personens risk för fall ( hög eller låg) Multifaktoriella riskbedömningar Downton Fall risk index

6 Downton fall risk index Predicerar fall Undersökt bland boende i särskilt boende ; hög sensitivitet Bör upprepas var tredje månad. ( Rosendal, E Predciton of falls among older people in residential care facilities by the Downton index2002)

7 Fallprevention Syfte: Minska antal fallolyckor Minska antal svåra skador Varför?? Mänskligt lidande Stora samhällskostnader

8 Samhällskostnader Den totala samhällskostnaden 14 miljarder De direkta kostnaderna 5 miljarder Livskvalitetsförsämring 9 miljarder = 1.500:- / svensk medborgare

9 QUALY; kvalitetsjusterade levnadsår levnadsår livskvalitet 1.0 0 Hälsovinster vid förebyggd höftfraktur Hälsovinst er efter operation

10 Fallprevention Evidensgraderad Multifaktoriella individuella program (A) Styrke- och balansträning, riskreduktion i hemmet, synbedömning, översyn av medicinering Hur får man äldre att delta i fallpreventionsprogram? (D) Utbildning och kunskapsöverföring (D)

11 Interventioner som det inte finns stöd för i litteraturen Rask gång Lågintensiv motion kombinerad med inkontinensprogram Gruppmotion (oriktad) Kognitiv och beteendeinterventioner Remiss för korrektion av syn Vitamin D (förebygga benskörhet) Höftskydd (förebygga svår skada)

12 Lästips www.fhi.se www.nice.org.uk Clinical practice guideline for assessment and prevention of falls in older people


Ladda ner ppt "Fallförebyggande arbete Irene Vikman Doktorand, leg sjukgymnast Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap 090401."

Liknande presentationer


Google-annonser