Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dalarnas regionala serviceprogram

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dalarnas regionala serviceprogram"— Presentationens avskrift:

1 Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018
Untorp, Orsa. Foto: Mostphotos

2 Ur Tillväxtverkets riktlinjer:
Ramprogram skrivs nu och insatserna uppdateras varje år Kriterier för stöd till kommersiell service Hållbarhet – jämställdhet, integration, mångfald och miljö Lämnades14 mars 2014 Började gälla 1 april 2014

3 Följeforskning från RSP 2010-2014: ”För mycket top-down”
”Gör tydligare avgränsningar” ”Mera information och kunskapsöverföring” ”Mera analys och omvärldsbevakning” Foto: Emma Erkers

4 Stora olikheter i länet kräver lokalt anpassade lösningar
Några utgångspunkter Stora olikheter i länet kräver lokalt anpassade lösningar Tidigare: servicen lämnade landsbygden Nu: befolkningen lämnar landsbygden Det är den utomeuropeiska invandringen som gör att befolkningen i Dalarna inte minskar Foto: Emma Erkers

5 Ändrade konsumtionsvanor
Vi reser mera nu än tidigare Tekniska lösningar ersätter manuell service Kontanter har blivit hårdvaluta Foto: Mostpohotos

6 Vilka ställs utanför? Foto: Mostphotos

7 RSP Inte tillgång till teknik Äldre och/eller funktionsnedsatt
Får inte bankkort eller konto

8 Paket försändelser och ombud
Avgränsningar Dagligvaror Drivmedel Betaltjänster Paket försändelser och ombud Servicepunkter Foto: Emma Erkers

9 Arbetsgrupper i norra och södra Dalarna
Länsstyrelsens roll: Samordning Kunskapsöverföring Kommunikation Information Omvärldsbevakning Arbetsgrupper i norra och södra Dalarna Kommunerna viktiga för lokala och samordnade lösningar

10 Stöd till kommersiell service

11 Främja investeringar Ökad sysselsättning Tillväxt Service

12 Investeringsbidrag Servicebidrag Hemsändningsbidrag
Betalas ut till kommuner 50% betalas av kommunen 50% av Länsstyrelsen

13 Utveckling av kommersiellt stöd i Dalarna 2010-2013

14 Stöd till kommersiell service Kommunernas roll
SFS 2000:284 §6: ”Stöd får lämnas endast om kommunen har planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas”

15 Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018
Stödet till kommersiell service riktas till att stärka och utveckla Hemsändningsbidragen som verktyg för samordningslösningar

16 700 miljoner mera i kommersiellt stöd i hela landet 2015-2020

17 Insatser 2014

18 = planerade aktiviteter 2014
= arbetet har inletts = genomfört

19 Partnerskapsmöten kick off (2 juni)
2 möten arbetsgrupper norra respektive södra gruppen 1 gemensamt möte 1 uppföljning i kommunchefsgruppen

20 Utvecklingsinsatser för betaltjänster
PTS har beviljat medel och arbetet har inletts med: Fixit Dala Järna, fixartjänst fokus på förmedling av tjänster. Långshyttan, handeln och hemtjänsten samarbetar för att underlätta inköp leverans och betalning för äldre och funktionsnedsatta Dalarnas Idrottsförbund testar lösningar för kontanthantering anpassade för idrottsrörelsens behov (försäljning, bytardagar) iZettle. HSO testar lösning för att betala med kort via mobiltelefon Servicepunkter i Falu kommun. Biblioteksfilialerna i Vika, Bjursås och Svärdsjö

21 Aktiviteter Omvänt hemsändningsbidrag, Grangärde
Skapa plattformar för lokala initiativ, samverkan och idéutveckling. Syfte: främja lösningar för att stärka och utveckla service och använda ny teknik Omvänt hemsändningsbidrag, Grangärde Utbildningserbjudande till lanthandlare och mackägare, i samarbete med LivsWäX Utveckling av demografikartor i samarbete med Argomento Nätverksträff för mackägare hölls i april. Samarbete med Hela Sverige ska leva Inbjudan nätverksträff lanthandlare och mackägare. Äppelbo 10 juni Praktikant, kulturgeografi, 1 september – 18 januari 2015

22 Aktiviteter, forts Kontakta näringslivsansvariga i länets 15 kommuner och inleda arbetet med inventering och uppdateringar av serviceplaner Samarbete Säter, Mora/Orsa kommuner för att skapa exempel, inleds före sommaren Informera om och kommunicera till berörda: Kriterier för stöd till kommersiell service Risk och konsekvensanalyser Inventera betalservice-tjänsterna på länets mest utsatta orter. Vid behov upprätta åtgärdsplan tillsammans med kommunerna Genomföra en studieresa tillsammans med delar av partnerskapet

23 Aktiviteter, forts Genomföra 10 aktiviteter för ökad omvärldsbevakning
Landsbygdsriksdagen Seminarium Den lyckliga staden – om orters attraktivitet Länets digitala agenda BID Skottland Bevakningar och ansökningar, CEPA, Vinnova, Tillväxtverket Kulturdriven tillväxt – Umeå kulturhuvudstad Gränsforum Dalarna – Hedmark Tillväxtverkets servicekonferens Dalarna bästa ungdomsregion, referensgruppen

24 Aktiviteter, forts Identifiera områden för – och genomföra – fördjupade analyser Argomentos karttjänst för demografiska analyser Asylmottagningar på små orter och vad de betyder för landsbygdsutveckling Länets lanthandlare, Uppdatera kartläggningen av omsättning, antal anställda, köns- och åldersfördelning Arrangera 2 kunskapsseminarier eller föreläsningar Formalisera och fördjupa samarbetet med Winnet Dalarna för att genomföra utbildningar i processtöd för jämställdhet, mångfald, integration Konsult upphandlad. Genomförande under hösten

25 ”Framtiden intresserar mig
”Framtiden intresserar mig. Jag tänker tillbringa resten av livet där” CF Kettering (Kairos Future) Brunnsberg,Älvdalen. Foto: Emma Erkers


Ladda ner ppt "Dalarnas regionala serviceprogram"

Liknande presentationer


Google-annonser