Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Heat 1 Energi från avfall. Esbo 9.2.2007 Försäljningschef Dan Blomster Fortum Heat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Heat 1 Energi från avfall. Esbo 9.2.2007 Försäljningschef Dan Blomster Fortum Heat."— Presentationens avskrift:

1 Heat 1 Energi från avfall. Esbo 9.2.2007 Försäljningschef Dan Blomster Fortum Heat

2 Heat 2 Energi från avfall INNEHÅLL Verksamhetsmiljön Utnyttjande som energi Miljövänliga tekniska lösningar Framtida utmaningar (Finland)

3 Heat 3 Verksamhetsmiljön.

4 Heat 4 EU:s direktiv/Statsrådets beslut om deponier EU:s sopförbränningsdirektiv/Statsrådets asetus" Riksomfattande avfallsplan 2005 Bioavfallsstrategia Lagen om skatt på avfall osv...och mängden sopor bara ökar Verksamhetsmiljön

5 Heat 5 Hindra uppkommandet av avfall Återanvändning Utvinning av material Utvinning som energi Deponi alla medel behövs Avfallshierarkin

6 Heat 6 Avfallsmängden och lösningarna 2003 - 2020 2003 2010 2020 Återanvändning och utvinning av avfall Deponi Energi ur sopor Hindra uppkomsten av avfall BNP +2,5%/a ökning i avfallsmängden (prognos)  Det lönat sig att utnyttja alla möjligheter Avfallsmängd

7 Heat 7 Utnyttjandet av energin.

8 Heat 8 Avfallsbehandling i olika länder  I glesbyggda områden är deponierna möjliga.  Ideallösningen är: en kombination av återvinning samt energiutnyttjande Lähde: European Topic Centre on Resource and Waste Management

9 Heat 9 Ekonomisk behov av ersättande investeringar behov av tilläggsenergi energi betyder värme elelktricitet avfall är delvis förnybar energi som ofta ersätter fossila bränslen

10 Heat 10 Energi från avfall - till stor nytta och fördel minskar behovet av deponier sparar andra energikällor bl.a. fossila bränslen producerar förmånlig energi både värme och el en säker och trygg lösning befrämjar myndigheternas målsättning avfallsplanen ökandet av förnyelsebar energi ( 1 Mt) goda erfarenheter i Europa Fortum Värmes kraftverk i Stockholm 35 år

11 Heat 11 I andra länder

12 Heat 12 Miljövänlig lösning.

13 Heat 13  Panntekniken kan variera  rostpanna bränner hushållsavfall  fluidpanna bränner "behandlat" avfall, samförbränning  förgasning (framtidens teknologi?)  Höga verkningstal (utnyttajandegrad)  värme och el  83-87 % av energin utnyttjas  Rökgasrening behövs  oberoende av val av panntekniken  effektiv Miljövänliga tekniska lösningar

14 Heat 14 Miljövänliga tekniska lösningar Gränsvärden för emissioner för nya kraftverk

15 Heat 15 Miljövänliga tekniska lösningar Lukten, säkerheten, bilrallyt, etc  soporna lagras i en bunker, vars luft sugs in i pannan (undertryck) och används som förbränningslufts. Ingen lukt sprids utanför bunkerbyggnaden. Då kraftverket inte är i drift (men bunkern innehåller sopor) sugs luften via ett filtreringssystem ut genom skorstenen.  pannan använder 25% ammoniakkivatten- lösning (NOx), förvaras i en cistern av stål  största risken är en transportolycka (1/630 v)  bilrallyt är ett lokalt problem, som flyttas från deponirutten till kraftverksrutten. Bilarnas antal kan minskas med större bilar, planering av rutterna samt packande containers

16 Heat 16 Miljövänliga tekniska lösningar, utseendet Wien, Österrike Rotterdam, Holland Lee County, USA Brescia, Italien Tokio, Japan

17 Heat 17 Framtida utmaningar (Finland)

18 Heat 18 Vi har en lång erfarenhet. Energi ur avfall. I Sverige under 35 år. I Finland under 20 år. Totalt på 11 kraftverk.

19 Heat 19 Kraftverk som använder avfall Högdalen, Sverige (Fortum Värme) Avesta, Sverige (Fortum Värme) Afferde, Tyskland (såld) Bielefeld, Tyskland (såld) Borås, Ruotsi (drift- och underhåll) Allington, England (D&U) Lakeside, England (D&U) Rauhalahti, Finland Kauttua, Finland Kokkola, Finland Lojo, Finland Riihimäki, Finland Säteri, Finland (såld) Uimaharju, Finland Nynäshamn, Sverige Karlskoga, Sverige (delägare) Avfall i samförbränning Avfall som huvudbränsle


Ladda ner ppt "Heat 1 Energi från avfall. Esbo 9.2.2007 Försäljningschef Dan Blomster Fortum Heat."

Liknande presentationer


Google-annonser