Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

25 januari 2007 Lena Olson och Lydia Springer - Vuxenhabiliteringen, Landstinget Sven-Erik Pistol - Regionförbundet Ann Nilsson -Tierps kommun Inger Selling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "25 januari 2007 Lena Olson och Lydia Springer - Vuxenhabiliteringen, Landstinget Sven-Erik Pistol - Regionförbundet Ann Nilsson -Tierps kommun Inger Selling."— Presentationens avskrift:

1 25 januari 2007 Lena Olson och Lydia Springer - Vuxenhabiliteringen, Landstinget Sven-Erik Pistol - Regionförbundet Ann Nilsson -Tierps kommun Inger Selling och Gunilla Andersson-Svahn - Brogården, Uppsala kommun

2 Habilitering och Hjälpmedel Utvecklingsstörning och/eller kognitiva svårigheter: SUF:s målgrupp  Utvecklingsstörning  Svagbegåvning  Neuropsykiatriska funktionshinder  Förvärvad hjärnskada

3 Habilitering och Hjälpmedel Adaptiv förmåga  Praktiska  Sociala  Skolrelaterade Färdigheter

4 Habilitering och Hjälpmedel Konsekvens av kognitiv nedsättning: kännetecken  Tidsuppfattning  Planering och organisering  Läs- och skrivsvårigheter  Långsamhet  Socialt

5 Habilitering och Hjälpmedel Konsekvens av kognitiv nedsättning: kännetecken forts.  Minne  Förståelse  Omdöme

6 Habilitering och Hjälpmedel Tekniker och strategier  Visa ett ointresse / nonchalans  Avbryta / byta ämne  Standarmeningar som passar in överallt  Läsa av minspelet - förväntas ”ja” eller ”nej”  Säga att man förstår / håller med

7 Habilitering och Hjälpmedel Prevalens – hur många barn? Sverige 1,4 promille (ca 160 barn) Danmark 0,5 – 1 promille Norge 0,05 promille

8 Habilitering och Hjälpmedel Hur har barnen det?  Studier visar ökad risk för gruppen  Stora individuella skillnader

9 Habilitering och Hjälpmedel Sociala villkor  Arbetslöshet eller sjukbidrag  Begränsat socialt nätverk  ”Instabil” uppväxt  Negativa erfarenheter från professionella kontakter  Låg självkänsla  Obehandlande medicinska problem

10 Habilitering och Hjälpmedel Förkortningar SUF ”Samverkan kring föräldrar med utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter ” FIB - projekt = Föräldrar med intellektuella begränsningar PAM = Parent Assessment Manual FUB = Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna IFO = Individ- och familjeomsorgen/socialtjänsten COPE = The Community Parent Education program

11 Habilitering och Hjälpmedel

12 Lokala - SUF  MVC  BVC  Socialtjänst  Habilitering  Förskola/Skola  LSS-verksamhet  Intresseorganisationer

13 Habilitering och Hjälpmedel Läns- SUF  Regionförbundet  Uppsala Universitet  Riks-FUB  Centrum för funktionshinder  Uppsala Kommun  Socialstyrelsen / Metod Institutet

14 Habilitering och Hjälpmedel

15 Läns-SUF PAM bedömning BOV-SUF Forskning Kunskapscenter FIB-projekt Lokal-SUF Familjerna

16 Habilitering och Hjälpmedel Föräldraförmåga  Lågt samband mellan IQ och föräldraförmåga  Brist på överensstämmelse  Nedre gräns  Definition av ”Good enough” varierar  Föräldraförmåga är inte ett statiskt begrepp

17 Habilitering och Hjälpmedel Föräldraförmåga är…. Intelligens i kombination med:  Socialt fungerande  Inlärningsförmåga  Emotionell utveckling  Adaptiva förmågor  Barnet

18 Habilitering och Hjälpmedel Attityder

19 Habilitering och Hjälpmedel Barnkonventionen 1989 FN Standardregler 1993 ”Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.”, ”Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.” artikel 3, artikel 6 ” …främja möjligheten för människor med funktionsnedsättning att leva familjeliv och rätt till personlig integritet.” ”…inte diskriminera när det gäller sexuella relationer, äktenskap eller föräldraskap.” punkt 9

20 Habilitering och Hjälpmedel

21

22 Stödinsatser  Socialtjänst  LSS  Övriga  Informellt nätverk

23 Habilitering och Hjälpmedel Utformning av stödinsatser Vad är speciellt för målgruppen?  Information  Motivation  Kontinuitet  Samordning  Bemötande

24 Habilitering och Hjälpmedel Vad behöver professionella?  Kunskap - fortbildning  Handledning - konsultation  Samarbete - samverkan

25 Habilitering och Hjälpmedel Vilket stöd vill mammorna ha?  Arbete/anställning  Ekonomi  Stöd i hemmet och skolan  Hjälp till självhjälp  Socialt nätverk  ”Familjestödsbas”

26 Habilitering och Hjälpmedel Kognitivt stöd och hjälpmedel

27 Habilitering och Hjälpmedel

28  Stöd att hantera information, att uppmärksamma, ta emot, komma ihåg, bedöma, fatta beslut och utföra. Vad är kognitivt stöd?  Att anpassa och skapa förutsättningar för en person att fungera mer självständigt i sin vardag.

29 Habilitering och Hjälpmedel Kognitivt stöd på olika sätt:  Förenkla eller minska mängden information  Förstärka, tydliggöra information  Göra information mera konkret  Öka strukturen  Lära in strategier och knep  Kompensera med tekniska hjälpmedel  Märkning, markering med färger  Bildstöd

30 Habilitering och Hjälpmedel Stöd att planera planeringen…  Skapa rutiner för planering  planera in en bestämd dag & tid för att planera nästa veckas, Mat, inköp, tvättid, aktiviteter…


Ladda ner ppt "25 januari 2007 Lena Olson och Lydia Springer - Vuxenhabiliteringen, Landstinget Sven-Erik Pistol - Regionförbundet Ann Nilsson -Tierps kommun Inger Selling."

Liknande presentationer


Google-annonser