Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

25 januari 2007 Lena Olson och Lydia Springer - Vuxenhabiliteringen, Landstinget Sven-Erik Pistol - Regionförbundet Ann Nilsson -Tierps kommun Inger Selling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "25 januari 2007 Lena Olson och Lydia Springer - Vuxenhabiliteringen, Landstinget Sven-Erik Pistol - Regionförbundet Ann Nilsson -Tierps kommun Inger Selling."— Presentationens avskrift:

1 25 januari 2007 Lena Olson och Lydia Springer - Vuxenhabiliteringen, Landstinget Sven-Erik Pistol - Regionförbundet Ann Nilsson -Tierps kommun Inger Selling och Gunilla Andersson-Svahn - Brogården, Uppsala kommun

2 Utvecklingsstörning och/eller kognitiva svårigheter: SUF:s målgrupp
Svagbegåvning Neuropsykiatriska funktionshinder Förvärvad hjärnskada

3 Adaptiv förmåga Praktiska Sociala Skolrelaterade Färdigheter

4 Konsekvens av kognitiv nedsättning: kännetecken
Tidsuppfattning Planering och organisering Läs- och skrivsvårigheter Långsamhet Socialt

5 Konsekvens av kognitiv nedsättning: kännetecken forts.
Minne Förståelse Omdöme

6 Tekniker och strategier
Visa ett ointresse / nonchalans Avbryta / byta ämne Standarmeningar som passar in överallt Läsa av minspelet - förväntas ”ja” eller ”nej” Säga att man förstår / håller med

7 Prevalens – hur många barn?
Sverige 1,4 promille (ca 160 barn) Danmark 0,5 – 1 promille Norge 0,05 promille

8 Hur har barnen det? Studier visar ökad risk för gruppen
Stora individuella skillnader

9 Sociala villkor Arbetslöshet eller sjukbidrag
Begränsat socialt nätverk ”Instabil” uppväxt Negativa erfarenheter från professionella kontakter Låg självkänsla Obehandlande medicinska problem

10 Förkortningar SUF ”Samverkan kring föräldrar med utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter ” FIB - projekt = Föräldrar med intellektuella begränsningar PAM = Parent Assessment Manual FUB = Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna IFO = Individ- och familjeomsorgen/socialtjänsten COPE = The Community Parent Education program

11

12 Lokala - SUF Förskola/Skola MVC LSS-verksamhet BVC
Socialtjänst Habilitering Förskola/Skola LSS-verksamhet Intresseorganisationer

13 Läns- SUF Regionförbundet Uppsala Universitet Riks-FUB
Centrum för funktionshinder Uppsala Kommun Socialstyrelsen / Metod Institutet

14

15 Familjerna Läns-SUF PAM bedömning BOV-SUF Forskning Kunskapscenter
FIB-projekt Lokal-SUF Familjerna

16 Föräldraförmåga Lågt samband mellan IQ och föräldraförmåga
Brist på överensstämmelse Nedre gräns Definition av ”Good enough” varierar Föräldraförmåga är inte ett statiskt begrepp

17 Föräldraförmåga är…. Intelligens i kombination med: Socialt fungerande
Inlärningsförmåga Emotionell utveckling Adaptiva förmågor Barnet

18 Attityder

19 Barnkonventionen 1989 FN Standardregler 1993
”Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.”, ”Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.” artikel 3, artikel 6 ” …främja möjligheten för människor med funktionsnedsättning att leva familjeliv och rätt till personlig integritet.” ”…inte diskriminera när det gäller sexuella relationer, äktenskap eller föräldraskap.” punkt 9

20

21

22 Stödinsatser Socialtjänst LSS Övriga Informellt nätverk

23 Utformning av stödinsatser
Vad är speciellt för målgruppen? Information Motivation Kontinuitet Samordning Bemötande

24 Vad behöver professionella?
Kunskap - fortbildning Handledning - konsultation Samarbete - samverkan

25 Vilket stöd vill mammorna ha?
Arbete/anställning Ekonomi Stöd i hemmet och skolan Hjälp till självhjälp Socialt nätverk ”Familjestödsbas”

26 Kognitivt stöd och hjälpmedel

27

28 Vad är kognitivt stöd? Stöd att hantera information, att uppmärksamma, ta emot, komma ihåg, bedöma, fatta beslut och utföra. Att anpassa och skapa förutsättningar för en person att fungera mer självständigt i sin vardag.

29 Kognitivt stöd på olika sätt:
Förenkla eller minska mängden information Förstärka, tydliggöra information Göra information mera konkret Öka strukturen Lära in strategier och knep Kompensera med tekniska hjälpmedel Märkning, markering med färger Bildstöd

30 Stöd att planera planeringen…
Skapa rutiner för planering planera in en bestämd dag & tid för att planera nästa veckas, Mat, inköp, tvättid, aktiviteter…


Ladda ner ppt "25 januari 2007 Lena Olson och Lydia Springer - Vuxenhabiliteringen, Landstinget Sven-Erik Pistol - Regionförbundet Ann Nilsson -Tierps kommun Inger Selling."

Liknande presentationer


Google-annonser