Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trondheim 2-4 maj 2011 Annika Malm. Formidling kräver rätt förutsättningar Historiskt i Sverige Målstyrda resultat Väletablerade och evidensbaserade metoder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trondheim 2-4 maj 2011 Annika Malm. Formidling kräver rätt förutsättningar Historiskt i Sverige Målstyrda resultat Väletablerade och evidensbaserade metoder."— Presentationens avskrift:

1 Trondheim 2-4 maj 2011 Annika Malm

2 Formidling kräver rätt förutsättningar Historiskt i Sverige Målstyrda resultat Väletablerade och evidensbaserade metoder Tydliga och välförankrade verksamhetsmål Benchmarking Viktiga frågeställningar: Hur arbetar organisationen för att utveckla rätt förutsättningar för att kunna nå uppsatta mål? Hur definierar organisationen vad som är ett bra resultat? Hur har organisationen tänkt utvärdera sitt processinriktade arbete vad gäller resultat, kvalité och effektivitet?

3 80% formidling kräver rätt förutsättningar annars blir det creaming Evidensbaserad metod kräver ett evidensbaserat förhållningssätt! Förslag på åtgärder: Stöd till strukturer som integrerar forskning, högre utbildning och praktisk verksamhet Stöd till implementering av ny kunskap/metod som kan förbättra kvalitet, resultat och effektivitet Bättre förutsättningar för att dokumentera, systematisera, kommunicera och utveckla det egna arbetet (”utdrag ur Socialstyrelsens ”att leda evidensbaserad praktik”)

4 Formidling kräver rätt förutsättningar Sverige idag Supported Employment ingår i Socialstyrelsens metodguide Evidensbaserad praktik ställer högre krav på god kvalité, kunskap, tydliga mål och resultat Ökat behov hos fler målgrupper Fler aktörer med varierande kvalité och tolkning av Supported Employment vilket påverkar hur man resultatmål Förändrad arbetsmarknad - Generationsväxling Ökat samhällsengagemang hos företagen Viktiga frågeställningar: Anpassar verksamheter sina resultat och mål efter förändringar vad gäller målgrupp, arbetsmarknad, resurser, etc?

5 Formidling kräver rätt förutsättningar Organisationsnivå: Organisation Vision och värdegrund Ledarskap Styrdokument Verksamhetsmål Resurser (ekonomiskt, personal, etc) Tydligt uppdrag och målgrupp Samverkansmodeller Rekrytering av coacher Rätt kompetens, utbildning och handledning

6 Formidling kräver rätt förutsättningar Grupp- och individnivå: Viktiga frågeställningar: Vilka kompetenskrav (egenskaper, erfarenheter, värderingar, etc) bör coachen ha? Hur välförankrad är coachen med sin yrkesroll, uppdrag och tjänstebeskrivning Hur arbetar man med metod-och kompetensutveckling med befintlig anställd personal på ett framgångrikt sätt? Hur arbetar man med metod- och kompetensutveckling i tvärprofessionella team?

7 Orealistisk f ormidling  Högre krav ställs på intagen  Orealistiska förväntningar på deltagare  Tidspress  Traditionell rekrytering istället för individanpassade arbeten  Mindre stödinsatser och uppföljningsstöd  Kortsiktiga anställningar istället för hållbara lösningar  Sämre samarbeten med samverkansparter och företag  Metoden tillämpas inte fullt ut och med varierande kvalite  Ohållbar organisationsstruktur  Försämrad personal

8 Orealistisk formidling kan leda till Creaming Konsekvenser: Brist i metodtrogenhet - låg fidelity Kvantitet styr istället för kvalitet Försämrar resultat och mål Ohållbart ekonomiskt på längre sikt Försämrar kvalitetsmål i metod och service Supported Employment metod urholkas Organisationsfokus istället för individfokus Påverkar personalomsättning/personalklimatet Undanträngseffekter Inlåsningseffekter Värderingar, etik och moralfrågor

9 Formidling kräver rätt förutsättningar 80% formidling kan vara realistisk om: Organisationen gör ett grundligt analysarbete av vilka förutsättningar som behövs för att nå önskat resultat Organisationen arbetar fram en tydlig och välförankrad verksamhetsplan (vision, värderingar, mål/delmål, strategier, metod, etc) Organisationen investerar medvetet i ett långsiktigt i ett kvalitet-och förändringsarbete Organisationen avsätter resurser till kompetensutveckling Organisationen utvärderar, analyserar, justerar och dokumenterar vägen till målet


Ladda ner ppt "Trondheim 2-4 maj 2011 Annika Malm. Formidling kräver rätt förutsättningar Historiskt i Sverige Målstyrda resultat Väletablerade och evidensbaserade metoder."

Liknande presentationer


Google-annonser