Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stödinsatser Plan för screening Uppföljning av screening Pedagogisk kartläggning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stödinsatser Plan för screening Uppföljning av screening Pedagogisk kartläggning."— Presentationens avskrift:

1 Stödinsatser Plan för screening Uppföljning av screening Pedagogisk kartläggning

2 Plan för screening Grantomta Montessoriskolas årsplan https://pedagoggrantomta.wordpress.com/2015/02/01/pedagogisk-konferens-om-stodinsatser-pa-grantomta-montessoriskola-42/ Förberedelse Beställning och kopiering DLS, Adler, Diamant, Förstå och använda tal - specialpedagog BRAVKOD - specialpedagog Bornholmsmodellen - lärare i f-klass Nationella ämnesprov - expedition Genomförande Mentor/ämneslärare/klasslärare BRAVKOD – specialpedagog Nationella ämnesprov – ämneslärare/ev specialpedgog Rättning Specialpedagog Bornholmsmodellen - lärare f-klass Nationella ämnesprov – samrättning och sambedömning så långt det är möjligt

3 Uppföljning av screening Specialpedagog sammanställer på klasslistor Mentor/ämneslärare/klasslärare får resultat och elevdiagnoser Resultatet lyfts i arbetslaget och kan användas för att utveckla undervisningen I arbetslaget beslutas om ev undervisnings- klass- eller elevobservationer, pedagogisk kartläggning eller som ett ärende till elevhälsoteamet Elevhälsoteamet lyfter alla ärenden som kommer in och återkopplar till arbetslaget Alla dokument som du behöver finns i SchoolSoft under Filer & Länkar: Elevhälsa

4 Nationella ämnesprov Samrättning och sambedömning Pedagogiska konferenser i v 17, 18, 21 och 22 Resultaten via SchoolSoft Öppet Hus för föräldrar och elever

5 Pedagogisk kartläggning Beskrivningen behöver vara saklig – inga värdeladdade ord eller beskrivning av personliga egenskaper Beskrivningen ska ge ett tillräckligt underlag för analys för att kunna bedöma: vad som ökar elevens förutsättningar i lärmiljön om skolan kan tillgodose elevens behov genom extra anpassningar om eleven är i behov av särskilt stöd De dokument som du behöver finns i SchoolSoft under Filer & Länkar: Elevhälsa

6 Förslag på litteratur Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverket http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild- publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRe cord%3Fk%3D3299 Stödinsatser i utbildningen Skolverket http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild- publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRe cord%3Fk%3D3362 Runström Nilsson, Petra (2012): Pedagogisk kartläggning. Malmö: Gleerup


Ladda ner ppt "Stödinsatser Plan för screening Uppföljning av screening Pedagogisk kartläggning."

Liknande presentationer


Google-annonser