Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näckrosprojektet 14-15 mars 2013. Socialstyrelsens uppdrag Förstärka kompetensen bland personal i kommuner och landsting som i sitt arbete kommer i kontakt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näckrosprojektet 14-15 mars 2013. Socialstyrelsens uppdrag Förstärka kompetensen bland personal i kommuner och landsting som i sitt arbete kommer i kontakt."— Presentationens avskrift:

1 Näckrosprojektet 14-15 mars 2013

2 Socialstyrelsens uppdrag Förstärka kompetensen bland personal i kommuner och landsting som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning Ansökan ska ske gemensamt kommuner och landsting

3 Samarbetspartners  Psykiatriska kliniken i södra och västra länsdelen  Kommunerna Trosa, Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Katrineholm, Vingåker och Flen  Intresseföreningen för personer med schizofreni och andra diagnoser (IFSAP)  Fontänhuset i Nyköping  Kooperativet Silvermånen  Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH)

4 Näckrosprojektets mål (1) En gemensam stadigvarande kunskapsbas och samsyn kring definition av psykisk funktionsnedsättning/sjukdom och förståelse för varandras uppdrag i kontakt med personer tillhörande målgruppen

5 Näckrosprojektets mål (2) En ökad samsyn och förståelse för varandra samt överbryggande av kulturskillnader mellan olika vård- omsorgsgivare samt huvudmän

6 Näckrosprojektets mål (3) En ökad samsyn kring förhållningssätt till bemötande av vård- och omsorgstagaren

7 Näckrosprojektets mål (4) Ett ökat brukarinflytande i vård, omsorg, behandling och rehabilitering av personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom

8 Huvudsaklig målgrupp Baspersonal; skötare, undersköterskor, boendestödjare, rehabilteringspersonal, sysselsättningspersonal och behandlingsassistenter m.fl.

9 Definitioner Med samsyn menas en gemensam insikt om både likheter och olikheter. Att rollerna huvudmännen har ses som jämlika och att man i samverkan respekterar och värdesätter varandras insatser. Med brukarinflytande menas en påverkan som omfattar tre nivåer. ”Medborgarnas möjlighet att såsom användare av offentlig service påverka tjänsternas utformning och kvalitet.” Individnivå: Den enskildes möjlighet att påverka sin livssituation och de vård- och stödinsatser som hon eller han är föremål för. Verksamhetsnivå: Patienters, brukares och anhörigas möjligheter att vara delaktiga i beslut som fattas i verksamheter inom socialtjänst och psykiatri.” Systemnivå: När patienters, brukares och anhörigas organisationer har inflytande på ett övergripande plan. T ex ger underlag till politiska beslut, vara med och utforma policyprogram. (Nordén, 2008)

10 Erhållna projektmedel 20093 500 000 kr 2010 532 000 kr 20114 500 000 kr 20122 600 000 kr Totalt 11 132 000 kr

11 Vad har vi gjort? 730 personer har utnyttjat 1623 av de 1770 utbildningsplatser som erbjudits (92 %) 44 miniprojekt har genomförts (Ett eller flera tillfällen i den egna verksamheten tillsammans med en handledare som ger stöd att komma igång med nya metoder/arbetssätt)

12 Genomförda utbildningar Basutbildning i psykiatri – 6 dgr (9) MI-utbildning - Motiverande samtal – 3 dgr (22) ESL-utbildning - Ett Självständigt Liv – 3 dgr (17) PPI-utbildning - Psykopedagogisk intervention – 5 + 5 dgr Utbildningar i Bemötande (13), Empowerment (8) och Återhämtning (7) – 1 el 2 dgr Brukarutbildningar – 4-10 tillfällen (7) Brukarrevisorsutbildning – 2 dgr SE-utbildning – Supported Employment – 2 dgr (3) Anhörigutbildning – studiecirkel 10 träffar

13 Antal utbildade kommun/landsting

14

15

16 Genomförda miniprojekt

17 Utbildningskostnader (exkl ev lokal, kost och logi) Per person ESL grundutbildning 3 dgr2200(20 pers) MI grundutbildning 3 dgr1700(20 pers) RSMHs utbildningar 1 dag1000(20 pers) Basutbildning 6 dgr3700(25 pers) Brukarutbildning 8-10 dgr3000(5-12 pers) PPI grund + påbyggnad 10 dgr21000 Handledning / miniprojekt12000Heldag 8000Halvdag

18 Övriga aktiviteter Föreläsningsserie om neuropsykiatri (Tre halvdagar som hade 659 besökare) Föreläsning om att arbeta Case Management-inriktat (60 personer deltog) Inspirationsdagar i ESL och MI Uppföljningsdagar av Brukarutbildningen

19 Aktiviteter för chefer ”Lightutbildningar” i ESL, MI, SE och Bemötande Presentation och diskussion runt utvärdering 2009- 2010 Reflektioner och tips om implementering Föreläsning om bl a evidens, kunskapssyn, förändring och ledarskap Diskussioner om hur kunskapen ska hållas levande Diskussioner om samarbete över huvudmannagränser och kulturskillnader

20 Kamrathandledare/nyckelpersoner Nätverk har växt fram både för ESL och MI. Det finns idag ca 50 personer som deltagit i vidareutbildning och nätverksträffar. Dessa är otroligt viktiga för att metoderna ska hållas levande på arbetsplatserna. Här är chefens stöd avgörande. Tydliggör rollen, avsätt tid till implementeringsarbetet.

21 Brukarrevisioner 15 brukare har gått revisorsutbildning, 2 dgr Tre revisioner har genomförts, två på boenden i Katrineholm och en på ett boende i Vingåker Kooperativet Silvermånen har fungerat som ”nav” i revisionsarbetet och planerar att fortsätta genomföra brukarrevisioner

22 Införandet av nya metoder har lett till Höjd kvalitet/status på arbetet Personalen har fått ett ”lika tänk” Bra verktyg att jobba med Ökad förståelse för brukaren Arbetet har blivit roligare och effektivare Lättare att kommunicera med brukaren Lättare att sätta och nå mål

23 Näckrosprojektets ledningsgrupp ser kompetenssatsningen som början på en lång process där man arbetar utifrån ”brukarens fokus” och ser anhöriga som en viktig resurs. Förhoppningen är att projektet förmedlat verktyg och motivation till alla som deltagit att fortsätta arbetet för ett ökat brukarinflytande och en ökad samsyn/samverkan mellan huvudmännen.

24


Ladda ner ppt "Näckrosprojektet 14-15 mars 2013. Socialstyrelsens uppdrag Förstärka kompetensen bland personal i kommuner och landsting som i sitt arbete kommer i kontakt."

Liknande presentationer


Google-annonser