Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pilotprojektet för ett tryggare återvändande - Assisted Voluntary Return and Reintegration for Victims of Trafficking and Foreign Persons in Prostitution.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pilotprojektet för ett tryggare återvändande - Assisted Voluntary Return and Reintegration for Victims of Trafficking and Foreign Persons in Prostitution."— Presentationens avskrift:

1 Pilotprojektet för ett tryggare återvändande - Assisted Voluntary Return and Reintegration for Victims of Trafficking and Foreign Persons in Prostitution

2 Varför behövs ett tryggt återvändande?  Öka säkerheten och tryggheten för barnet vid ett återvändande  Minimera risken för att barnet hamnar återigen i handeln – re-traffickering  Skapa förutsättningar för en bättre tillvaro för barnet - om möjligt

3 Utmaningar - Stöd i återvändandet ska kunna ges oavsett var personen påträffas i Sverige samt vilket land den utsatta kommer ifrån!  Assisterat återvändande är svårt och komplicerat  Var ska man vända sig? - mottagare i hemländerna  290 kommuner (socialtjänster) som var och en ska kunna hantera återvändande  Finansieringsfrågan

4  Målgrupper – kvinnor, män, flickor, pojkar utsatta för människohandel och prostitution  Ett pilotprojekt: utveckla, pröva, förbättra Pilotprojekt i samarbete med IOM Helsingfors

5 Vad kan projektet hjälpa till med i återvändandet? - övergripande 1. Inför resan –Spårning av vårdnadshavare (family-tracing), hitta rätt till sociala myndigheter –Kartläggning av situation och tillgängligt stöd i hemlandet –Resehandlingar, resplan och bokningar –Hotbedömning (säkerhet+risk) 2. Under resan –Ledsagning, eskort 3. Efter hemkomst –Mottagande i hemlandet –Vidaretransport i hemlandet –Individanpassade stödinsatser –Uppföljning, återkoppling Socialtjänsten fortsatt ansvarig för barnet!

6 Stödinsatser i projektet – en brygga till ursprungslandets stödinsatser Preliminär åter-integrationplan speglar stödinsatser utifrån barnets behov  Planen kan bestå av komponenter för:  hälsovård  psyko-socialt stöd  skolgång, utbildning  (sysselsättning)  Om vuxen: stöd för medföljande barn  Ekonomiskt stöd kan innehålla:  Allmänt stöd, upp till 3 månader  Engångsstöd för återintegration/ rehabilitering/utbildning & (sysselsättning) Behovsprövade bidrag:  Engångsstöd för boende  Engångsstöd för hälsovård Varierar från land till land, ärende till ärende!

7 Socialtjänst, andra myndigheter, frivilligorganisationer etc. Länsstyrelsen i Stockholm IOM-kontor i ursprungslandet, t ex. Rumänien IOM Helsingfors Hur fungerar ärendegången?

8 Kontakt och mer information: Claes Lyckner, samordnare Mejl: claes.lyckner@lansstyrelsen.se Tel: 08-785 5084claes.lyckner@lansstyrelsen.se Infobroschyrer: www.lansstyrelsen.se/ stockholm


Ladda ner ppt "Pilotprojektet för ett tryggare återvändande - Assisted Voluntary Return and Reintegration for Victims of Trafficking and Foreign Persons in Prostitution."

Liknande presentationer


Google-annonser