Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientnämnden Patientnämnden är en oberoende/fristående instans dit patienter och anhöriga kan vända sig då det uppstått problem i kontakt gällande all.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientnämnden Patientnämnden är en oberoende/fristående instans dit patienter och anhöriga kan vända sig då det uppstått problem i kontakt gällande all."— Presentationens avskrift:

1 Patientnämnden Patientnämnden är en oberoende/fristående instans dit patienter och anhöriga kan vända sig då det uppstått problem i kontakt gällande all hälso- och sjukvård

2 Patientnämnden Patientnämndsverksamhet är lagstadgad Inom varje landsting finns en Patientnämnd enligt lagen (1998:1656) om Patientnämndsverksamhet

3 Patientnämnden Sammanfattat Patientnämndens uppgifter: Stödja och hjälpa patienter/anhöriga Främja kontakten mellan patienter/personal och hjälpa patienten att vända sig till rätt myndighet Arbeta förebyggande - Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter inom såväl landsting som kommuner Förordna stödpersoner

4 Patientnämnden Att bygga broar mellan patienten och vården är en av Patientnämndens viktigaste uppgifter när mötet inte blev bra

5 Patientnämnden Ärende hos Patientnämnden efter nationell mall (enhetlig struktur för gemensam statistik kom 1998) Patient /anhörig och vårdpersonal ringer, skriver brev eller mejlar Vid synpunkter eller frågor formulerar vi tillsammans en skrivelse till berörd verksamhet = ärende Svar begärs till patienten och kopia till Patientnämnden Varje ärende blir ”en statistikpinne” på berörd division

6 Patientnämnden Arbeta förebyggande - Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter inom såväl landsting som kommuner…….

7 Patientnämnden Direkta ärenden – Verksamheter Tertial statistik – Divisionsledningar och Platschefer Årliga träffar - Divisionsledningar Årlig verksamhetsrapport - Socialstyrelsen Årlig presentation och principärenden - Landstingsfullmäktige Allmän information – Verksamheter och Föreningar/Organisationer Hur återför Patientnämnden i Norrbotten?

8 Patientnämnden Utveckling av Patientnämndsärenden i Norrbotten

9 Patientnämnden Detta ger 2 7 2 6 ”patientröster” att lära av

10 Patientnämnden 304

11 Patientnämnden Bemötande/Kommunikation

12 Patientnämnden Följande kunde vi läsa angående division Opererande i bilagan till landstingsdirektörens rapport per april (s. 44) ”Eftersom divisionen föregående år såg en kraftig ökning av ärenden rörande bemötande påbörjades ett förbättringsarbete under beteckningen ”Bemötandeår”….. ”


Ladda ner ppt "Patientnämnden Patientnämnden är en oberoende/fristående instans dit patienter och anhöriga kan vända sig då det uppstått problem i kontakt gällande all."

Liknande presentationer


Google-annonser