Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konvertering – hur svårt kan det vara? Agenda  Varför ska man konvertera?  Vad ska konverteras?  Hur ska man konvertera? – Mats Blomqvist, Kylma AB,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konvertering – hur svårt kan det vara? Agenda  Varför ska man konvertera?  Vad ska konverteras?  Hur ska man konvertera? – Mats Blomqvist, Kylma AB,"— Presentationens avskrift:

1 Konvertering – hur svårt kan det vara? Agenda  Varför ska man konvertera?  Vad ska konverteras?  Hur ska man konvertera? – Mats Blomqvist, Kylma AB, 2015

2 Varför? Ny F-gasförordning!

3 F-gasförordningen  Gäller sedan 2015-01-01  Ska förhindra utsläpp av f-gas – det vill säga HFC för kylbranschen  Utfasningsplan för HFC köldmedium – med höga GWP-värden  Påfyllnadsstopp för ny R404A fr.o.m. 2020-01-01 – Vid > 10 kg R404A. Återanvändning till 2030  Installationsstopp för R404A fr.o.m. 2020-01-01 – Undantag om temperaturen < -50°C  Läcksökning över 5ton CO 2eq – Berör många mindre system < 3 kg EG/517/2014

4 Läcksökning med ton CO 2 eq  5-50 ton CO 2eq – 12 månader  50-500 ton CO 2eq – 6 månader  Över 500 ton CO 2eq – 3 månader

5 Mängd HFC (kg) x GWP-talet ger ton CO 2eq Ur Kylmagazinet nr 4 2014

6 Förbud vid GWP > 2500 d.v.s. R404A/R507  Service- (påfyllnads) förbud från och med 2020-01-01 – För aggregat med mer än 40 ton CO 2eq (ca 10 kg R404A) – Regenererad R404A får användas till och med 2030  Installationsförbud från och med 2020-01-01 – Undantag -50 °C i arbets- (förångnings?) temperatur

7 Nedfasning av HFC… ÅrAndelGWP 2015100%2041 2016-201793%1898 2018-202063%1286 2021-202345%918 2024-202631%633 2027-202924%490 203021%429

8 “Guidline för kommersiell kyla” framtagen av grupp 4 inom SKVP-föreningens F-Gasprojekt  Underlag för bedömning av befintliga aggregat  Systematisk genomgång  Checklista  Teknisk bedömning  Ekonomisk bedömning  Kontroll av utrustning  För presentation och utbildning

9 START NEJ JAJA

10 1) Kylaggregat för kommersiell kyla OmrådeI dagKort tidLång tid HushållskylaR600a, R134aR600a Kommersiell kyla (Storkök, butik, kiosk, lager) R404A, R134a, R744, R410AR134a, R407F, R744, R410AR744, R290 KomfortkylaR410A, R407C, R134aR410A, R134aR32, R1234ze Industriell kylaR717, R744 HC R717, R744, HC VärmepumparR407C, R410A, R134a R32, HFO Mobila sidanR134a, R1234yf, R744R1234yf, R744

11

12 Frågor för bedömning  2) R404A/R507  3) Andra medium med GWP > 2500 t ex R23 (GWP = 14800)  4) Mängden köldmedium > 3 kg (eller > 10 kg)  5) Kritiskt kylobjekt  Ja eller nej!

13

14 Om svaren är nej…  6) Fastställ antal ton CO 2eq

15 Åtgärder om man behåller aggregatet…  7) < 5 ton CO 2eq – Märkning (2017) – Serviceprogram med minst årlig läcksökning (frivilligt) – Upprätta serviceavtal  9) > 5 ton CO 2eq – Märkning (2017) – Serviceprogram med läcksökning – Journalföring – Upprätta serviceavtal 5-50 ton CO 2eq – 12 månader 50-500 ton CO 2eq – 6 månader Över 500 ton CO 2eq – 3 månader

16

17 8) Teknisk/ekonomisk livslängd > 3 år  Bedöm eller beräkna köldmediesystemets kvarvarande livslängd.  Kontrollera med brukaren om planerad framtid för det aktuella systemet.

18

19 10 Skick, funktion & energistatus 1.Genomgång av aggregatets kondition, funktion och energieffektivitet. Finns det någon anledning att behålla aggregatet eller ska det ersättas eller renoveras? 2.Genomgång av aggregatets journal. Är det ett fungerande system som fungerar som det är tänkt. Hur ser köldmedieförbrukningen ut? Ständiga läckage eller stor förbrukning av köldmedium? 3.Okulär kontroll av aggregatets skick. Korrosion, vibrationer, oljeläckage? Är brukaren nöjd med drift, underhåll och funktion med tillgänglighet? 4.Utför prestandaprov för att avgöra aggregatets energieffektivitet. Se t ex Svensk Kylnorm Faktablad för vägledning.

20

21 11 Renovering eller byte av aggregat  Aggregatets skick och funktion är inte tillräckligt god för att det ska vara någon mening med att fortsätta med användning. Föreslå byte till ett nytt aggregat.

22 14 Nytt aggregat Måste aggregatet bytas ut öppnas en rad möjligheter. Vad som är viktigt är att välja köldmedium och systemlösning som ger lägsta möjliga miljöpåverkan. Förklaring: To = förångningstemperatur i °C Boo = 2-kretsat boosteraggregat med en gemensam köldmediekrets Hybrid = 2-kretsat kaskadaggregat med två separata köldmediekretsar PS = måste konstrueras och installeras med avseende på höga tryck A3 = måste konstrueras och installeras med avseende på brännbart köldmedium GWP = måste konstrueras och installeras med avseende på högt GWP värde på köldmedium och framtida begränsningar. A2L= Low flammabillity To >-20°C KYL <-20°C FRYS ! Booster CO 2 R744 PS Hybrid HC R290R744A3 Hybrid HFC/HFO R134a alt. R1234ze R744GWP/A2L

23

24 12) Kontroll före byte av köldmedium 1.Klarar kompressorn de nya köldmediet? Beräkna kompressorn med nytt köldmedium. Beräkna en ny driftpunkt. Räcker kapacitet, motorströmmar och är COP värdet rimligt 2.Kontrollera hetgastemperaturen som erhålls med det nya köldmediet Över 120 °C: Kan jag minska överhettningen utan att riskera fuktig gång för kompressorn? Kan jag sänka kondenseringstemperaturen på det befintliga systemet? Kan jag öka förångningstemperaturen för det befintliga systemet? Kan jag utrusta kompressorn med extern kylning och på så sätt sänka hetgastemperaturen? 3.Klarar systemet ett byte? Avsäkringstryck! Temperatur-glide? 4.Beräkna gashastighet och tryckfall i de befintliga rören 5.Kontrollera befintlig kondensor och förångare är kompatibel med det nya köldmediet och att en temperatur-glide inte fördärvar systemets prestanda.

25 Evaporation Temperature o C Capacity % Evaporation -35ºC to +5 o C Condensation +40 o C R407F kapacitet vs. med R404A/R507/R407A R407F

26 Discharge Temperature Evaporation Temperature o C Evaporation -35ºC to +5 o C Condensation +40 o C R407F hetgastemperatur vs. R404A/R507/R407A R407F

27 COP Evaporation Temperature o C Evaporation -35ºC to +5 o C Condensation +40 o C R407F COP vs. R404A/R507/R407A R407F

28 Använd bara köldmedium som kompressortillverkaren godkänner

29 CIC för kontrollerad hetgastemperatur 1.Kompressor 2.CIC modul* 3.Temperaturgivare* 4.Dysa* 5.Insprutningsventil* 6.Kylfläkt – tillbehör 7.Synglas 8.Torkfilter 9.Kondensor 10.Receiver 11.Expansionsventil vid förångare 12.Förångare CIC-system standardtillbehör markerade med *

30

31 13) Byte av köldmedium – konvertering! 1.Dokumentera driftpunkt 2.Töm systemet på köldmedium 3.Kontrollera oljan – oljeprov, kompatibelt 4.Byt olja vid behov 5.Kontroll/byte av expansionsventil 6.Byt torkfilter 7.Återställ, tätprova & vakuumpumpa 8.Dokumentera resultat Resultat av tätprov och vakuumpumpning antecknas i aggregatets journal. Anteckna vilket tryck som använts (bar) och hur lång tid aggregatet stått med detta tryck. Anteckna sluttryck och tid för stående vakuum

32 13) Byte av köldmedium – fortsättning… 1.Fyll på nytt köldmedium 2.Kontrollera driftpunkt med nytt prestandaprov 3.Dokumentera påfylld mängd köldmedium och olja i journal 4.Märk systemet med det nya köldmediet/oljan 5.Serviceprogram med läcksökning 6.Upprätta serviceavtal

33 Läs mer på sidan www.alltomfgas.se

34 Köldmedium Evaluation is focused on Supermarket MT and LT applications − (NH 3 and Hydrocarbons are not considered)

35 HFO blends från Honeywell Köldmedium idagSerie N klass - A1Serie L - A2LAnvändningsområde R134a (GWP=1430) N-13 (R450) (GWP=547) Chillers, Kyl, Hybrider R407C (GWP=1770) N-20 (GWP=891) L-20 (R444B) (GWP=333) Chillers, Komfortkyla R404A (GWP=3922) N-40 (R448A) (GWP=1273) L-40 (GWP=135-285) Frys R410A (GWP=2088) L-41 (R447A) (GWP=572) Komfortkyla, VP

36 Genetron köldmedium

37 http://refrigerants.danfoss.com/overview-of-refrigerant-trends/

38 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Konvertering – hur svårt kan det vara? Agenda  Varför ska man konvertera?  Vad ska konverteras?  Hur ska man konvertera? – Mats Blomqvist, Kylma AB,"

Liknande presentationer


Google-annonser