Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konvertering – hur svårt kan det vara?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konvertering – hur svårt kan det vara?"— Presentationens avskrift:

1 Konvertering – hur svårt kan det vara?
Agenda Varför ska man konvertera? Vad ska konverteras? Hur ska man konvertera? Mats Blomqvist, Kylma AB, 2015

2 Varför? Ny F-gasförordning!

3 F-gasförordningen Gäller sedan 2015-01-01
Ska förhindra utsläpp av f-gas det vill säga HFC för kylbranschen Utfasningsplan för HFC köldmedium med höga GWP-värden Påfyllnadsstopp för ny R404A fr.o.m Vid > 10 kg R404A. Återanvändning till 2030 Installationsstopp för R404A fr.o.m Undantag om temperaturen < -50°C Läcksökning över 5ton CO2eq Berör många mindre system < 3 kg EG/517/2014

4 Läcksökning med ton CO2eq
5-50 ton CO2eq – 12 månader ton CO2eq – 6 månader Över 500 ton CO2eq – 3 månader

5 Mängd HFC (kg) x GWP-talet ger ton CO2eq
Ur Kylmagazinet nr

6 Förbud vid GWP > 2500 d.v.s. R404A/R507
Service- (påfyllnads) förbud från och med För aggregat med mer än 40 ton CO2eq (ca 10 kg R404A) Regenererad R404A får användas till och med 2030 Installationsförbud från och med Undantag -50 °C i arbets- (förångnings?) temperatur

7 Nedfasning av HFC… År Andel GWP 2015 100% 2041 2016-2017 93% 1898
63% 1286 45% 918 31% 633 24% 490 2030 21% 429

8 “Guidline för kommersiell kyla” framtagen av grupp 4 inom SKVP-föreningens F-Gasprojekt
Underlag för bedömning av befintliga aggregat Systematisk genomgång Checklista Teknisk bedömning Ekonomisk bedömning Kontroll av utrustning För presentation och utbildning

9 START NEJ JA

10 1) Kylaggregat för kommersiell kyla
Område I dag Kort tid Lång tid Hushållskyla R600a, R134a R600a Kommersiell kyla (Storkök, butik, kiosk, lager) R404A, R134a, R744, R410A R134a, R407F, R744, R410A R744, R290 Komfortkyla R410A, R407C, R134a R410A, R134a R32, R1234ze Industriell kyla R717, R744 HC R717, R744, HC Värmepumpar R407C, R410A, R134a R32, HFO Mobila sidan R134a, R1234yf, R744 R1234yf, R744

11

12 Frågor för bedömning 2) R404A/R507
3) Andra medium med GWP > 2500 t ex R23 (GWP = 14800) 4) Mängden köldmedium > 3 kg (eller > 10 kg) 5) Kritiskt kylobjekt Ja eller nej!

13

14 Om svaren är nej… 6) Fastställ antal ton CO2eq

15 Åtgärder om man behåller aggregatet…
7) < 5 ton CO2eq Märkning (2017) Serviceprogram med minst årlig läcksökning (frivilligt) Upprätta serviceavtal 9) > 5 ton CO2eq Serviceprogram med läcksökning Journalföring 5-50 ton CO2eq – 12 månader ton CO2eq – 6 månader Över 500 ton CO2eq – 3 månader

16

17 8) Teknisk/ekonomisk livslängd > 3 år
Bedöm eller beräkna köldmediesystemets kvarvarande livslängd. Kontrollera med brukaren om planerad framtid för det aktuella systemet.

18

19 10 Skick, funktion & energistatus
Genomgång av aggregatets kondition, funktion och energieffektivitet. Finns det någon anledning att behålla aggregatet eller ska det ersättas eller renoveras? Genomgång av aggregatets journal. Är det ett fungerande system som fungerar som det är tänkt. Hur ser köldmedieförbrukningen ut? Ständiga läckage eller stor förbrukning av köldmedium? Okulär kontroll av aggregatets skick. Korrosion, vibrationer, oljeläckage? Är brukaren nöjd med drift, underhåll och funktion med tillgänglighet? Utför prestandaprov för att avgöra aggregatets energieffektivitet. Se t ex Svensk Kylnorm Faktablad för vägledning.

20

21 11 Renovering eller byte av aggregat
Aggregatets skick och funktion är inte tillräckligt god för att det ska vara någon mening med att fortsätta med användning. Föreslå byte till ett nytt aggregat.

22 14 Nytt aggregat A2L= Low flammabillity
To >-20°C KYL <-20°C FRYS ! Booster CO2 R744 PS Hybrid HC R290 A3 Hybrid HFC/HFO R134a alt. R1234ze GWP/A2L 14 Nytt aggregat Måste aggregatet bytas ut öppnas en rad möjligheter. Vad som är viktigt är att välja köldmedium och systemlösning som ger lägsta möjliga miljöpåverkan. Förklaring: To = förångningstemperatur i °C Boo = 2-kretsat boosteraggregat med en gemensam köldmediekrets Hybrid = 2-kretsat kaskadaggregat med två separata köldmediekretsar PS = måste konstrueras och installeras med avseende på höga tryck A3 = måste konstrueras och installeras med avseende på brännbart köldmedium GWP = måste konstrueras och installeras med avseende på högt GWP värde på köldmedium och framtida begränsningar. A2L= Low flammabillity

23

24 12) Kontroll före byte av köldmedium
Klarar kompressorn de nya köldmediet? Beräkna kompressorn med nytt köldmedium. Beräkna en ny driftpunkt. Räcker kapacitet, motorströmmar och är COP värdet rimligt Kontrollera hetgastemperaturen som erhålls med det nya köldmediet Över 120 °C: Kan jag minska överhettningen utan att riskera fuktig gång för kompressorn? Kan jag sänka kondenseringstemperaturen på det befintliga systemet? Kan jag öka förångningstemperaturen för det befintliga systemet? Kan jag utrusta kompressorn med extern kylning och på så sätt sänka hetgastemperaturen? Klarar systemet ett byte? Avsäkringstryck! Temperatur-glide? Beräkna gashastighet och tryckfall i de befintliga rören Kontrollera befintlig kondensor och förångare är kompatibel med det nya köldmediet och att en temperatur-glide inte fördärvar systemets prestanda.

25 R407F kapacitet vs. med R404A/R507/R407A
Evaporation Temperature oC Capacity % Evaporation -35ºC to +5oC Condensation +40oC R407F

26 R407F hetgastemperatur vs. R404A/R507/R407A
Discharge Temperature R407F Evaporation Temperature oC Evaporation -35ºC to +5oC Condensation +40oC

27 R407F COP vs. R404A/R507/R407A COP Evaporation Temperature oC
Evaporation -35ºC to +5oC Condensation +40oC R407F

28 Använd bara köldmedium som kompressortillverkaren godkänner

29 CIC för kontrollerad hetgastemperatur
Kompressor CIC modul* Temperaturgivare* Dysa* Insprutningsventil* Kylfläkt – tillbehör Synglas Torkfilter Kondensor Receiver Expansionsventil vid förångare Förångare CIC-system standardtillbehör markerade med *

30

31 13) Byte av köldmedium – konvertering!
Dokumentera driftpunkt Töm systemet på köldmedium Kontrollera oljan – oljeprov, kompatibelt Byt olja vid behov Kontroll/byte av expansionsventil Byt torkfilter Återställ, tätprova & vakuumpumpa Dokumentera resultat Resultat av tätprov och vakuumpumpning antecknas i aggregatets journal. Anteckna vilket tryck som använts (bar) och hur lång tid aggregatet stått med detta tryck. Anteckna sluttryck och tid för stående vakuum

32 13) Byte av köldmedium – fortsättning…
Fyll på nytt köldmedium Kontrollera driftpunkt med nytt prestandaprov Dokumentera påfylld mängd köldmedium och olja i journal Märk systemet med det nya köldmediet/oljan Serviceprogram med läcksökning Upprätta serviceavtal

33 Läs mer på sidan

34 Evaluation is focused on Supermarket MT and LT applications −
Köldmedium Evaluation is focused on Supermarket MT and LT applications − (NH3 and Hydrocarbons are not considered)

35 HFO blends från Honeywell
Köldmedium idag Serie N klass - A1 Serie L - A2L Användningsområde R134a (GWP=1430) N-13 (R450) (GWP=547) Chillers, Kyl, Hybrider R407C (GWP=1770) N-20 (GWP=891) L-20 (R444B) (GWP=333) Chillers, Komfortkyla R404A (GWP=3922) N-40 (R448A) (GWP=1273) L-40 (GWP= ) Frys R410A (GWP=2088) L-41 (R447A) (GWP=572) Komfortkyla, VP

36 Genetron köldmedium

37

38 Tack för uppmärksamheten


Ladda ner ppt "Konvertering – hur svårt kan det vara?"

Liknande presentationer


Google-annonser