Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektmöte nr 4 Tisdag den 28 November 2006 IUC Wermland Arvika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektmöte nr 4 Tisdag den 28 November 2006 IUC Wermland Arvika."— Presentationens avskrift:

1 Projektmöte nr 4 Tisdag den 28 November 2006 IUC Wermland Arvika

2 AGENDA projektmöte nr 4 10.30 – 11.00 Introduktion och marknadsinformation, Lars (samt IUC Sverige Lars S) 11.00-12.00 ÅF:s organisation och nätverk i Norge. Lars Henrik Enlöf 12.45 – 13.00 OTC 2007, OE 2007 och Nor-Shipping 2007. Bosse Lilja/Lars 13.00-13.15 Produktutvecklingsprojekt – möjligheter. Bosse Lilja/Lars O 13.15- 13.45 Trainee-program för akademiker - Olle Björklund Compare 14.00-15.00. Sverre Nielsen Exportrådet i Oslo Översikt, erfarenheter och tips från norska olja och gas och shipping marknaden. Förbered gärna frågor till Sverre. 15.20-15.30 Miljöteknik, kort om marknaden (Lars) 15.30-17.00 Läge och strategier- diskussion (alla) -Överblick marknaden, vad har vi erfarit hittills. -Framgångsfaktorer -Mindre team inom gruppen, vem frontar mot marknadssegment -Prioritering av potentiella nyckelkunder som skall bearbetas och action plan för var och en av dessa. -Utbildningsbehov 2007 (som vanligt tar vi bland annat en tur runt bordet) 17.00 Avslutning (Lunch 12.00-12.45 och eftermiddagsfika kl 15.00-15.20 inbokat).

3 Ny AGENDA projektmöte nr 4 10.30 – 11.00Introduktion och marknadsinformation, Lars (samt IUC Sverige Lars S) 11.00-11.15 Produktutvecklingsprojekt – möjligheter. Bosse Lilja/Lars O 11.15-13.15 Läge och strategier- diskussion (alla) -Överblick marknaden, vad har vi erfarit hittills. -Framgångsfaktorer -Mindre team inom gruppen, vem frontar mot marknadssegment -Prioritering av potentiella nyckelkunder som skall bearbetas och action plan för var och en av dessa. -Utbildningsbehov 2007 (som vanligt tar vi bland annat en tur runt bordet) Lunch 12.00-12.45 13.15- 13.45 Trainee-program för akademiker - Olle Björklund Compare 13.45-14.00OTC 2007, OE 2007 och Nor-Shipping 2007. Bosse Lilja/Lars 14.00-15.00. Sverre Nielsen Exportrådet i Oslo Översikt, erfarenheter och tips från norska olja och gas och shipping marknaden. Förbered gärna frågor till Sverre. 15.20-15.30 Miljöteknik, kort om marknaden (Lars) 15.30-16.30 Fortsättning Läge och strategier 16.30 Avslutning

4

5 Marknadsinfo -Överhettning i norsk näringsliv? -Arbetskraftkostnad Norden Norge NOK 275, Sverige NOK 217 Norska skeppsvarv på topp. 75% knutet till offshoreskepp. Sverre N berättar Aker Group är huvudspelaren….aktuell information om Aker-koncernen. Gjöa utbyggnadsprojekt för 10 Miljarder i produktion 2010. Halvt nedsänkbar produktionsplattform knutet till havsbottensbrunnar. Hydros Camilla, Belinda och Fram B knyts upp till Gjöa. Plattformen gick till Aker Kvaerner, preliminärt värde ca 8 Mrd. Aker Stord äger kontraktet BP investerar 34 Miljarder NOK i Nordsjön. (Valhall, Skarv, Clair, Harding) Tilldelning av kontrakt startar fjärde kv. 2006 för Valhall o Skarv. Vi ser närmare på Skarv/Idun projektet

6

7

8

9 Global Subsea Expenditure (US$ Millions) by Region 2001 - 2010 ” the new report forecasts that US $68bn is expected to be spent over the next five years in this booming global market. This is to be fuelled by the growth of a series of major West African floating production developments, particularly offshore Nigeria and Angola. Capital expenditure on the subsea market is set to reach record levels with the cumulative contribution of the Atlantic Margin of Brazil, the Gulf of Mexico and other West African projects. The report predicts continuing expenditure at record levels when regions such as Asia and Australasia start a new cycle of burgeoning growth.”

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 CONTACT Aker Kværner Group/MMO Europe - Aker Kværner Offshore Partner AS Thomas Jørpeland O: +4751898550 - M: +4790138347 Field Development Europe - Aker Kværner Engineering AS Arnstein Ansnes O: +4767513440 - M: +4790034166 Oil, Gas, Process & Energy - Aker Kvaerner Inc. (Houston) Stan Bogiel O: +1 7132703519 - M: +1 8322744753 Subsea - Aker Kværner Subsea Norway Roger Lunde O: +4732859478 - M: +4745411558 Products & Technologies - Aker Kvaerner Products & Technology (Bus.area Staff) Richard Reynolds O: +44(0)1224424868 - M: +44(0)7785364454 E&C Europe - Kvaerner Power Oy, Tampere Works Juha Vakkari O: +358(0)201412450 - M:+358(0)400624419

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Aker Kværner fikk Gjøa-kontrakt Aker Kværner skal bygge den halvt nedsenkbare plattformen som skal lokaliseres på Gjøa-feltet. Kontrakten har en verdi på 8 milliarder NOK. Det er Statoil som har tildelt Aker Kværner kontrakten, som omfatter design og konstruksjon av skrog og topside for plattformen. Designarbeidet vil bli gjort ved Aker Kværners kontor i Oslo i samarbeid med selskapets avdeling i Mumbai. Mer enn 500 ingeniører vil være engasjert i byggeprosessen. Plattformen vil bli bygget hos Aker Kværner Stord, og prosjektet vil ha opp mot 2000 arbeidere totalt. Overbygget blir 110 meter langt, 85 meter bredt, og vil veie rundt 20 000 tonn. Skroget vil veie drøyt 14 200 tonn. For further information about sourcing and potential subcontracts for this project, please contact Svein Folgeroe, Procurement Manager, Aker Kvaerner Stord, Mob: +47 951 97 513

51

52

53

54 Läge och strategier- diskussion (alla) -Överblick marknaden, vad har vi erfarit hittills. -Framgångsfaktorer -Mindre team inom gruppen, vem frontar mot marknadssegment -Prioritering av potentiella nyckelkunder som skall bearbetas och action plan för var och en av dessa. -Utbildningsbehov 2007 (som vanligt tar vi bland annat en tur runt bordet)

55

56 Översikt Sverige Svenska företag exporterade år 2004 tjänster och produkter inom miljöteknik till ett värde av 25 miljarder kronor. Miljöteknik exporttillväxt 15% för år 2004 Struktur Total omsättning i de exporterande miljöteknikföretagen 45 Miljarder SEK varav 25 Miljarder är export 500-600 företag 8% storföretag (250 anställda) 15% medelstora 79% mindre än 50 anställda (48% mindre är 10 anställda) Export av miljöteknologi

57 Översikt Sverige Verksamhet Antal företag inom resp. verksamhetsområde

58 Figur 2.9 Miljöteknikexporten 25 Miljarder fördelad per verksamhetsområde.

59

60

61

62 Det globala perspektivet – Hur stor är världsmarknaden? Miljö- och energifrågorna är mer aktuella än någonsin. Sverige är ett av världens främsta länder inom området och miljötekniken är en framtidsbransch där Sverige har ett mycket gott utgångsläge. OECD pekade tidigt ut miljöteknik som en av de viktigaste framtidsbranscherna. Brittiska Environmental Industries Commission bedömde 2003 världsmarknaden för varor och tjänster till 515 miljarder dollar och att den till 2010 kommer att ha vuxit till 688 miljarder dollar. I kandidatländerna till EU och de nya medlemmarna i Central- och Östeuropa samt storstäder i Asien är behoven enorma. Sverige kan dra nytta av att andra länder nu behöver göra de miljöinvesteringar som Sverige redan gjort. Det gäller inte minst de länder som nu blivit medlemmar i EU. För dessa länder finns alla utvecklingsprojekt noggrant specificerade och EU-finansiering avsatt. Följaktligen finns här en marknad värd åtskilliga miljarder euro på tio års sikt.

63 Figur 2.11 Geografisk spridning av den svenska miljöteknikexporten.

64 ”Sveriges styrka ligger i en helhetssyn som innebär att ett helt paket av tjänster, såsom miljöpolicies, styrmedel, information, utbildning och rådgivning, kan erbjudas. Inom detta område finns en stor kompetens i konsultföretag, myndigheter och kommuner. Sverige har hela systemlösningar att visa upp inom hållbara kretslopp för vatten och avfall, materialåtervinning, förnybar energi, byggande och boende samt transporter ” Framgångsfaktorer Företagen pekar ut vikten av att hitta rätt lokala representanter (framförallt agenter) samarbetspartners och nätverk som den enskilt viktigaste faktorn för ökad export. Att det är viktigt med lokal närvaro i någon form är tydligt. Det största hindret mot en ökad expansion är fortfarande bristen på riskkapital. Föryngring och möjligheten att hitta kvalificerad arbetskraft är fortfarande ett hinder mot företagens tillväxt. Mer än vart sjätte företag anger bristen på arbetskraft som ett tillväxthinder. Stort behov av samverkan För att hävda sig bättre på den internationella marknaden behöver företagen nätverk där de kan samverka. Samverkan ger styrka och gemensamma kraftsamlingar skapar affärer. Ett samlat nationellt nätverkbidrar till att synliggöra svensk miljöteknik internationellt. Det nu etablerade nätverket Svensk Miljöteknikexport har fört samman de företag som är verksamma inom miljötekniksektorn.

65 Miljöteknik Aktuella rapporter, nätverk och institutioner Exportrådet The Swedish Environmental Technology Network www.swedentech.com 700 registrerade företagwww.swedentech.com is a sector program within the Swedish Trade Council. The business concept is to through joint actions promote and support new business possibilities in the environmental technology area. -Nyhetsbrev Miljöteknikexport -Rapport oktober 2005 om svensk miljöteknikexport SWENTEC Sveriges miljöteknikråd www.swentec.sewww.swentec.se Sveriges nya miljöteknikråd, Swentec, har ett näringspolitiskt uppdrag att stärka svenska företags afffärsmöjligheter och konkurrenskraft inom miljöteknik och miljöanpassade produkter. Nutek - Studie om potential för investeringar i svenska miljöteknikföretag Augusti 2006 83 sidor IVL- IVL Svenska Miljöinstitutet AB www.ivl.sewww.ivl.se - ENERO nätverk av europeiska miljöinstitut www.enero.dkwww.enero.dk - EurAqua ett europeiskt sötvattennätverk www.euraqua.orgwww.euraqua.org -IRIS www.irisresearch.sewww.irisresearch.se -SEC Utvecklingscenter i Kina -SET Swedish Envirinmental technology företagsdrivet nätverk för svensk miljöteknologi www.swedishenvirontech.com (30 företag)www.swedishenvirontech.com -SMN Svenska miljönätet www.smn.environ.sewww.smn.environ.se Ny Teknik artikel ”Vinnare på klimathotet”

66

67 JTI forskningsinstitut forskar, utvecklar och informerar inom områdena jordbruks- och miljöteknik samt arbetsmaskiner www.jti.slu.se Huvudmän för JTI är:www.jti.slu.se -Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) www.formas.sewww.formas.se - Stiftelsen Jordbruks- och miljöteknisk forskning är näringslivets representant i JTI, femtio intressenter http://www.jti.slu.se/sjmf.htm http://www.jti.slu.se/sjmf.htm SVEBIO Svensk Bioenergiförening www.svebio.sewww.svebio.se Swecare foundation Swedish export of health and medical knowhow, equipment, supplies and facilities ca 27 företag och inst. Svensk miljöteknik Sveriges Ekokommuner - SEKOM Forse www.forse.se finansiell rådgivning för ftg i hållbar utvecklingwww.forse.se Hållbarhetsrådet www.hallbarhetsradet.sewww.hallbarhetsradet.se Existerande nätverk och institutioner forts. KaU Energi&miljöteknik Linköpings Universitet Enviromental Technology and management Miljöteknik Öresund 46 företag i kluster http://www.miljoteknikoresund.net/http://www.miljoteknikoresund.net/ MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning www.mistra.orgwww.mistra.org RVF Svenska Renhållningsverksföreningen www.rvf.se NAF nordiskawww.rvf.se avfallsföreningen och FEAD Green Pages 79 svenska. ”The current edition of Green Pages is featuring 7'000 leading suppliers and environmental organisations from 145 countries.” http://eco-web.com/145 countrieshttp://eco-web.com/

68 Ledande företag miljöteknik SWECO Viak Enligt Sweco största konkurrenter: -WSP-group, Environmental www.wspgroup.sewww.wspgroup.se -Jaakko Pöyry -Rambøll -Cowi -Carl Bro -ÅF -Norconsult. TallOil huvudsponsor för Elmia mässan - TPS Envac www.envac.se automatiserade avfallsinsamlingssystemwww.envac.se Läckeby WaterGroup www.purac.sewww.purac.se NCC Water & Wastewater Treatment www.ncc.sewww.ncc.se ABB Solvicon http://www.solvicon.se/http://www.solvicon.se/ Svenska Foilex Engineering Oljesanering http://www.foilex.comhttp://www.foilex.com Orwac komprimering http://www.orwak.se/http://www.orwak.se/ Mässor World Bioenergy 2006 Elmia 30 Maj-1 Juni 2006 Water China/PVP China 6-9 Mars 2006 i Guangzhou Miljöteknik Göteborg 21-23 nov. 2006

69

70 Competitiveness and Innovation framework Programme (CIP) EU:s nya ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013) CIP är EU:s nya ramprogram för konkurrenskraft och innovation som ska starta 2007. Programmet omfattar initiativ för ökad produktivitet, innovationskapacitet och hållbar tillväxt. Budget för den 7-åriga programtiden ligger på 3,6 miljarder euro. Det nya programmet sammanför en rad olika EU-initiativ till ett enda omfattande program med ett tydligt mål: Öka Europas konkurrenskraft och innovation. Detta som en direkt respons på Lissabonstrategins halvtidsutvärdering för ett enklare, mer synligt och mer målinriktat EU-arbete för att främja tillväxt och sysselsättning. Ramprogrammet har följande mål: Att utveckla företagens konkurrenskraft, i synnerhet när det gäller små och medelstora företag. Att främja innovation, däribland miljöinnovation. Att påskynda utvecklingen av ett konkurrenskraftigt och innovativt informationssamhälle för alla. Att främja dels energieffektivitet, dels nya och förnybara energikällor i alla sektorer, däribland transportsektorn.


Ladda ner ppt "Projektmöte nr 4 Tisdag den 28 November 2006 IUC Wermland Arvika."

Liknande presentationer


Google-annonser