Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mångbesökarmodellen En systematisk metod för att identifiera systembrister genom kartläggning av mångbesökares vårdinsatser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mångbesökarmodellen En systematisk metod för att identifiera systembrister genom kartläggning av mångbesökares vårdinsatser."— Presentationens avskrift:

1 Mångbesökarmodellen En systematisk metod för att identifiera systembrister genom kartläggning av mångbesökares vårdinsatser.

2 Bakgrund Utarbetad för äldreområdet Väl beprövad Anpassad till missbruks- och beroendevården

3 Uppföljning av vård ur ett brukarperspektiv Inte en enskild verksamhet De mest insatskrävande personerna (”mångbesökare”) Genomlysning av de sammantagna insatserna för målgruppen

4 Syfte och användning Identifiera systembrister och hitta systemlösningar Bättre vård- och omsorgskvalitet Ökad samhällsekonomisk nytta av resurserna Underlag för verksamhetsplanering, budgetprocess, kvalitetsutveckling

5 Tillvägagångssätt Kvalitativa intervjuer med klienter och anhöriga Granskning av journaler och akter Granskning av medicinutskrivning Kostnadsberäkning av insatser Bearbetning och sammanställning av data

6 Definition av mångbesökare inom Beroendecentrum Stockholm Under en 12 månaders period: 10 eller fler besök på Beroendeakuten och/eller Fyra eller fler inläggningar för avgiftning på Beroendecentrum Stockholm

7 Kartläggning Beroendecentrum Stockholm 20 fallstudier 12 månadersperiod Samtliga insatser - Hälso- o sjukvård - Socialtjänst - Kriminalvård - SIS - Polisinsatser

8 Typfall Vård och omsorg 12 månader Man 51 år Hemlös Ekon. bist. Inga anhöriga ÖPV vårdcentral 2 ÖPV ber.vård 1 ÖPV kardiologi 1 ÖPV psyk. Team 3 Telsamtal i ärendet 60 Nätverks- möten 1 Akut / Ber.vård 49 Akut/ annat 41 Stöd- boende 28 dgr SLV 78 dgr SOL 5 dgr HVB 61 dgr

9 Kostnadsberäkning typfall 12 månader Kostnader öppenvård: 162 140 kr Kostnader slutenvård: 701 925 kr Kostnader socialtjänst: 145 335 kr TOTALT: 1 009 400 kr

10 Antal besök, vårddagar och placeringar, 12 månader. Genomsnitt för 17 personer Genomsnitt för 17 personer ÖPV 87,8 (varav ber.akuten 18,5) Socialtjänstens placeringar 80 dgr SLV 67,4 dgr

11 Resurser Koordinator Lina Sjöö 50% i ett år Intervjuare ca 2-3 veckor/år Ekonomca 2-3 veckor/år Apotekare


Ladda ner ppt "Mångbesökarmodellen En systematisk metod för att identifiera systembrister genom kartläggning av mångbesökares vårdinsatser."

Liknande presentationer


Google-annonser