Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska dagligvaror - Integration som möjliggörare av ny affärsmodell Agenda Affärslogik och affärsnytta BizTalk's arkitektur Vår implementation Metodik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska dagligvaror - Integration som möjliggörare av ny affärsmodell Agenda Affärslogik och affärsnytta BizTalk's arkitektur Vår implementation Metodik."— Presentationens avskrift:

1 Svenska dagligvaror - Integration som möjliggörare av ny affärsmodell Agenda Affärslogik och affärsnytta BizTalk's arkitektur Vår implementation Metodik för genomförande av integrationsprojekt

2 Svenska dagligvaror Frågeställning –Kunderna ställer krav på riksprissättning, riksfakturering och riksdistribution – vilket kräver en ändrad affärsmodell Metod –Kundförsörjningsflödet och lagerförsörjningsflödet analyserades med utgångspunkt från den valda affärslösningen. –Teknisk implementation, test och driftsättning. –Arbetet genomfördes enligt vår metod Integrationsfabriken TM. –Uppdraget slutfördes på 10 månader. Vår roll –Neutral totalleverantör för integrationslösning och drift. –Projektledare, verksamhetsanalytiker, utvecklare, testare och driftpersonal Resultat –Genomfört byte av affärsmodell till låg kostnad –Effektiv återanvändning av befintliga logistik- och systemlösningar

3 Varuflöde VM-ägareTransportörKund Butik Distributions – Lager Färdigvaru - lager

4 Huvudprocesser Varuförsörjning Kundprocessen Stödprocesser Planering Ordertag Utleverans Påfyll Planering

5 HUB Informationsflödet VM-ägareTransportörKund Order Följesedel Faktura Grossistorder Följesedel Grossistfaktura X X Planera Planerat påfyll (DO, levav) Debiteringsunderlag X Faktura (x3) Inventering

6 Systemtopologi

7 BizTalk - Produktegenskaper Inbyggd processmotor ger flexibilitet och kortare steg mellan verksamhet och utvecklat system En uppsjö färdiga adapters mot protokoll och system ger en snabb och enhetlig metod att interagera både internt och externt Familjär utvecklingsmiljö (Visual Studio) och användning av öppna standarder (XML) minskar utbildningsbehovet Stöder SOA (Webservices) Integration med slutanvändarprodukter (Excel, InfoPath, Sharepoint, …) Skalbar arkitektur för verksamhetskritiska informationsflöden (Kapacitet och tillgänglighet)

8 BizTalk Arkitektur

9

10 BizTalk Arkitektur - mappning

11 BizTalk Arkitektur

12 BizTalk Arkitektur - orkestrering

13 BizTalk Arkitektur

14 Arkitekturen har vissa karakteristika Meddelandebaserad Asynkron Lös koppling mellan in och ut meddelanden –Neutrala interna format –Kommunikationsneutrala metoder att komma åt data –Publicera och prenumerera Transaktionsskyddad Tillstånd sparas i databasen -> parallell bearbetning Ingen garanterad ordning på meddelanden –> parallell bearbetning Fördröjningar vid hantering av riktigt stora meddelanden

15 BizTalk Arkitektur – Request/Response

16 BizTalk Arkitektur – ”Long Running transactions” Long Running Transaction : –Alla orkestrering behåller tillstånd i databasen –Processen ”stuvas undan” och väcks till liv igen då matchande stimuli når processen –Kompensationsflöden Alternativt programmeras tillstånd i databasen

17 BizTalk Arkitektur – garantera ordning Köadapters (MSMQ, MQSeries) garanterar ordning in och ut ur BizTalk message box Allokering av orkestreringar till processer garanterar att ett meddelande i taget behandlas – se upp så att inte onödiga flaskhalsar skapas!

18 Vår lösning - Funktionsallokering Hub-lösning istället för alla-till-alla kommunikation I hubben lagras översättningstabeller kund-, och artikelregister För alla meddelanden i kundförsörjnings-, och lagerförsörningsflödena sker: –Översättning av kundnummer, artikelnummer, förpackningsstorlek och distributionscentral –Splitt av inkommande meddelanden Kundregistervård implementeras med meddelanden Registervård av artiklar samt övervakning/felhantering sker via Webbgränsnitt Ändring av distributionscentraler sker via konfiguration

19 Kundregister

20 En icke trivial process Frekvent registervård – ägarbyten, adressändringar, nyetablering/nedläggning Fullt integrerad implementation – slutanvändaren utför registervård i sina egna ERP-system Implementerad med separata meddelanden och status i databasen

21 Artikelregister Få artiklar Lågfrekvent uppdatering Webbgränsnittsbaserad implementation

22 Webbgränsnitt - Artikelregister

23 Övervakning och Felhantering Webgränsnitt: Driftstillstånd för kommunikation och hub Fel loggas, ansvariga meddelas via mail – ingen automatisk kompensation Alla information valideras både i ERP system och HUB

24 Felhantering - Hubstatus

25 Metodik för integrationsprojekt - Integrationsfabriken™

26 Integrationsfabriken™ – utgår från Pejl + RUP

27 Test spec. Test prot. Code Database Web Component User Manual Operation Manual Functional Design Pejl Projekt- Kontrakt K-RUP (integration) Use Case Model Avsluts- rapport Avtal Leverans- god- kännande Sälj- processen Test Plan InceptionElaboration Artefakter i ett integrationsprojekt Construction Transition Software Architecture Document Status- rapport Status- rapport Integration Patterns Integration Use Cases

28 Use Case Model: System Use Case Integration Use Case

29 Mer information - kontakta gärna Leif Bentell Leif.bentell@knowit.se 0730-746 617 Slut – frågor?


Ladda ner ppt "Svenska dagligvaror - Integration som möjliggörare av ny affärsmodell Agenda Affärslogik och affärsnytta BizTalk's arkitektur Vår implementation Metodik."

Liknande presentationer


Google-annonser