Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska dagligvaror - Integration som möjliggörare av ny affärsmodell

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska dagligvaror - Integration som möjliggörare av ny affärsmodell"— Presentationens avskrift:

1 Svenska dagligvaror - Integration som möjliggörare av ny affärsmodell
Agenda Affärslogik och affärsnytta BizTalk's arkitektur Vår implementation Metodik för genomförande av integrationsprojekt

2 Svenska dagligvaror Frågeställning Metod Vår roll Resultat
Kunderna ställer krav på riksprissättning, riksfakturering och riksdistribution – vilket kräver en ändrad affärsmodell Metod Kundförsörjningsflödet och lagerförsörjningsflödet analyserades med utgångspunkt från den valda affärslösningen. Teknisk implementation, test och driftsättning. Arbetet genomfördes enligt vår metod IntegrationsfabrikenTM. Uppdraget slutfördes på 10 månader. Vår roll Neutral totalleverantör för integrationslösning och drift. Projektledare, verksamhetsanalytiker, utvecklare, testare och driftpersonal Resultat Genomfört byte av affärsmodell till låg kostnad Effektiv återanvändning av befintliga logistik- och systemlösningar

3 Varuflöde VM-ägare Transportör Kund Färdigvaru - lager
Distributions – Lager Butik

4 Huvudprocesser Planering Planering Varuförsörjning Kundprocessen
Påfyll Ordertag Utleverans Stödprocesser

5 X X X Informationsflödet VM-ägare HUB Transportör Kund Planera
Grossistorder Planera Order Planerat påfyll (DO, levav) Följesedel Debiteringsunderlag Följesedel X Grossistfaktura Inventering X Faktura Faktura (x3)

6 Systemtopologi

7 BizTalk - Produktegenskaper
Inbyggd processmotor ger flexibilitet och kortare steg mellan verksamhet och utvecklat system En uppsjö färdiga adapters mot protokoll och system ger en snabb och enhetlig metod att interagera både internt och externt Familjär utvecklingsmiljö (Visual Studio) och användning av öppna standarder (XML) minskar utbildningsbehovet Stöder SOA (Webservices) Integration med slutanvändarprodukter (Excel, InfoPath, Sharepoint, …) Skalbar arkitektur för verksamhetskritiska informationsflöden (Kapacitet och tillgänglighet)

8 BizTalk Arkitektur

9 BizTalk Arkitektur

10 BizTalk Arkitektur - mappning

11 BizTalk Arkitektur

12 BizTalk Arkitektur - orkestrering

13 BizTalk Arkitektur

14 Arkitekturen har vissa karakteristika
Meddelandebaserad Asynkron Lös koppling mellan in och ut meddelanden Neutrala interna format Kommunikationsneutrala metoder att komma åt data Publicera och prenumerera Transaktionsskyddad Tillstånd sparas i databasen -> parallell bearbetning Ingen garanterad ordning på meddelanden –> parallell bearbetning Fördröjningar vid hantering av riktigt stora meddelanden

15 BizTalk Arkitektur – Request/Response

16 BizTalk Arkitektur – ”Long Running transactions”
Alla orkestrering behåller tillstånd i databasen Processen ”stuvas undan” och väcks till liv igen då matchande stimuli når processen Kompensationsflöden Alternativt programmeras tillstånd i databasen

17 BizTalk Arkitektur – garantera ordning
Köadapters (MSMQ, MQSeries) garanterar ordning in och ut ur BizTalk message box Allokering av orkestreringar till processer garanterar att ett meddelande i taget behandlas – se upp så att inte onödiga flaskhalsar skapas!

18 Vår lösning - Funktionsallokering
Hub-lösning istället för alla-till-alla kommunikation I hubben lagras översättningstabeller kund-, och artikelregister För alla meddelanden i kundförsörjnings-, och lagerförsörningsflödena sker: Översättning av kundnummer, artikelnummer, förpackningsstorlek och distributionscentral Splitt av inkommande meddelanden Kundregistervård implementeras med meddelanden Registervård av artiklar samt övervakning/felhantering sker via Webbgränsnitt Ändring av distributionscentraler sker via konfiguration

19 Kundregister

20 Kundregister En icke trivial process
Frekvent registervård – ägarbyten, adressändringar, nyetablering/nedläggning Fullt integrerad implementation – slutanvändaren utför registervård i sina egna ERP-system Implementerad med separata meddelanden och status i databasen

21 Artikelregister Få artiklar Lågfrekvent uppdatering
Webbgränsnittsbaserad implementation

22 Webbgränsnitt - Artikelregister

23 Övervakning och Felhantering
Webgränsnitt: Driftstillstånd för kommunikation och hub Fel loggas, ansvariga meddelas via mail – ingen automatisk kompensation Alla information valideras både i ERP system och HUB

24 Felhantering - Hubstatus

25 Metodik för integrationsprojekt -Integrationsfabriken™

26 Integrationsfabriken™ – utgår från Pejl + RUP

27 Artefakter i ett integrationsprojekt
Inception Elaboration Construction Transition Status- rapport Projekt- Kontrakt Status- rapport Avsluts- rapport Pejl Leverans- god- kännande Avtal Sälj-processen Test Plan Code Database Web Component Test spec. Test prot. Software Architecture Document Use Case Model Functional Design User Manual Operation Manual K-RUP (integration) Integration Use Cases Integration Patterns

28 Use Case Model: System Use Case
Integration Use Case

29 Mer information - kontakta gärna
Slut – frågor? Mer information - kontakta gärna Leif Bentell


Ladda ner ppt "Svenska dagligvaror - Integration som möjliggörare av ny affärsmodell"

Liknande presentationer


Google-annonser