Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inför kommande översyn av balansansvarsavtalet Elmarknadsråd 10 november 2009 Elin Broström Marknad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inför kommande översyn av balansansvarsavtalet Elmarknadsråd 10 november 2009 Elin Broström Marknad."— Presentationens avskrift:

1 Inför kommande översyn av balansansvarsavtalet Elmarknadsråd 10 november 2009 Elin Broström Marknad

2 2 Innehåll > Förändringar som förts in i avtalet som trädde i kraft 1 november 2009 > Utredningar som gjorts men inte ledde till förändring 1 november 2009 > Synpunkter/förslag på vad som bör utredas under kommande översyn? > Tillsvidareavtal

3 Förändringar som förts in i avtalet som trädde i kraft 1 november 2009 > Tillsvidareavtal > Balansansvarigs förpliktelse att rapportera handel som skett på Nord Pool Spot togs bort Onödig dubbelrapportering har tagis bort, återrapportering sker som tidigare > Återrapportering av andelstal till nätägare via fax togs bort Ersätts av mimer.svk.se

4 Förändringar som förts in i avtalet som trädde i kraft 1 november 2009 > Förpliktelse för balansansvarig för effektreservresurser att göra effektkraftaffär vid aktivering av dessa > Avgifter Grundavgift för förbrukning har höjts från 0,90 kr/MWh till 1 kr /MWh Grundavgift för produktion har höjts från 0,45 kr /MWh till 0,50 kr/MWh Tilläggsavgift för effektreserven har sänkts från 4 kr/MWh till 3,75 kr/MWh

5 Utredningar som gjorts men som inte lett till någon förändring i avtalet > Enprisavräkning för vindkraft – om aktuellt kommer frågan att hanteras inom nordiska harmoniseringen > Uppdelning av upphandling av primärreglering - frågan hanteras av pågående nordiskt samarbetsprojekt

6 Utredningar som gjorts men som inte lett till någon förändring i avtalet > Betalning för reglerkraftsbud på fel sida om balansgrundpriset - ingen ändring krävs i avtalet och den praktiska hanteringen kräver systemlösningar som inte är implementerade än (är en del av nordisk harmonisering så vi kan inte själva ändra på detta) > Till när ska balansansvarig planera sig i balans?

7 Synpunkter/förslag på vad som bör utredas under kommande översyn?

8 Tillsvidareavtal > Mycket kommer att vara sig likt Utredningsarbete – Balansansvariga – EMR – EI - ändring i avtal > Processen fram till att en ändring träder i kraft är aldrig kortare än två månader, oftast betydligt längre. > Fördelar kommer att tas tillvara: - Möjlighet att ha avgifter som följer kalenderåret - Mer flexibilitet för förändringar som inte passar att implementeras den 1/11 - Minskad administration och arbete under intensiva perioder varje vår - Möjlighet att göra större förändringar enskilt och att klumpa ihop mindre ändringar

9 Synpunkter på arbetsgången med tillsvidareavtal? > Balansansvarsdag?


Ladda ner ppt "Inför kommande översyn av balansansvarsavtalet Elmarknadsråd 10 november 2009 Elin Broström Marknad."

Liknande presentationer


Google-annonser