Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Presentation av KrisSam Samverkan. 2 Stort antal förfrågningar på kort tid slår ut myndigheternas telefonväxlar Bakre ledningar får efterhand olika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Presentation av KrisSam Samverkan. 2 Stort antal förfrågningar på kort tid slår ut myndigheternas telefonväxlar Bakre ledningar får efterhand olika."— Presentationens avskrift:

1 1 Presentation av KrisSam Samverkan

2 2 Stort antal förfrågningar på kort tid slår ut myndigheternas telefonväxlar Bakre ledningar får efterhand olika lägesuppfattningar och lämnar därför olika upplysningar Grundproblemen vid Kris Fem skadade, en avliden Fem döda, en skadad ? ? ? ? ? ? ? ?

3 3 Detta är KrisSam KrisSam är ett informationssystem vars syfte är att ge snabb, samordnad och korrekt information i samband med särskilda händelser Ett regionalt samverkansprojekt i Kronobergs län mellan Länsstyrelsen, Landstinget, Polismyndigheten och Kommunförbundet Kronoberg.

4 4 Detta är inte KrisSam KrisSam är INTE.. en ersättning för alla andra kanaler som man idag har för att ge allmänheten information. KrisSam är ett komplement som ger den enskilde individen svar på sina frågor. en lösning på alla problem som kan uppstå rörande vem som har informationsansvaret KrisSam sätter dessa problem i fokus ett ledningssystem Det är ett delsystem i ett lednings system/organisation som hanterar extern information

5 5 Stöd från centrala myndigheter Överstyrelsen för civil beredskap, ÖCB Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF Statens Räddningsverk, SRV Socialstyrelsen, SoS Rikspolisstyrelsen, RPS

6 6 Syftet med KrisSam Skadeområde / Händelse - räddningsledare - polisinsatschef - ledningsläkare - operativt ansvarig Gemensam Informations- resurs Berörda individer (Allmänheten) ??? i Lsty i Sjukhus Landst i i SOS Alarm i Polis i Kommun RäTJ i i i

7 7 Styrande krav Tillskapa en gemensam informationsresurs Utnyttja den normala arbetsplatsen Kräva ett minimum av installation Lätt att använda Minimum av utbildning Informationsutbyte

8 8 Systemlösning Händelse Central Webbserver Behörighetskontroll Polisen Räddningstjänsten Sjukhuset Länsstyrelsen Kommunledning Individer från allmänheten vill veta mer GAS Express TV CENTREX Kommunikatörer Telia vanlig växel Samverkansparter Redaktör

9 9 Telefonsvarare med valfritt meddelande Telia Centrex Telias nät Kommunikatörerna loggar in sig mot Centrex Kön är full CENTREX Svarsställen Allmänheten 077 - 186 86 86 Ingen ledig kommunikatör Kömeddelande

10 10 Skärmbild (Kommunikatör)

11 11 Säkerhet i KrisSam Krypterad förbindelse via webbläsaren 40 bitar USB nyckel (enkel installation) Användarnamn och lösenord USB nyckel

12 12 Varför inte lämna ut adressen till alla? ”När listan över omkomna i branden på Makedonska föreningen i Göteborg lades ut på Göteborgs stads hemsida gick servern ner – över 5.000 träffar på 10 minuter.” Källa SPF Krisinformation på Internet

13 13 Vad förändras med KrisSam? UpplysningscentralVirtuell upplysningscentral Med KrisSam

14 14 Stora vinster om du har små resurser Liten Kommun En liten kommun drabbas av en större händelse Genom att få hjälp med informationsarbetet kan resurser användas för arbetet med händelsen. En liten kommun drabbas av en större händelse Genom att få hjälp med informationsarbetet kan resurser användas för arbetet med händelsen.

15 15 Stab med KrisSam (Exempel kommun) Beslutsgrupp (befogenheter att fatta beslut och ge order) Beredningsgrupp (Beslutsgruppens planerande och verkställande organ) Lägesansvarig Dokumentansvarig Informationschef Beredningsgruppchef Varierande befattningshavare Omfallsgrupp Beslutsunderlag Resurser…

16 16 Kapacitet i KrisSam (Kronoberg) Idag finns 31 kommunikatörsplatser 2 köplatser Totalt kan man på kort tid skapa en virtuell informationsorganisation i Kronobergs län om 50 - 60 personer Ytterligare län kan öka denna väsentligt Centrex kan hantera flera tusen kommunikatörer grupperade i svarsgrupper Internetlösningen kan hantera det antal samverkansparter som idag är aktuella i Kronoberg

17 17 Projektledning och arbetssätt Länsstyrelsen Kronoberg - Lars-Peder Johansson Kommunförbundet Kronoberg - Åke Eklund / Stefan Linder Landstinget Kronoberg - Erik Finander Polismyndigheten i Kronobergs län - Donald Jönsson Tekniska konsulter från AerotechTelub, Arne Söderberg, Fredrik Svensson, Hanna Walleij Räddningstjänstexpert – Joakim Karlsson, Växjö Kommun Dessutom resurspersoner från de samverkande myndigheterna enligt projektledningens bestämmande

18 18 Mer information www.infosam.nu/samverkan

19 19 Prenumerera på krisinformation Allmänheten Prenumererande Landstinget Prenumererande Länsstyrelsen Prenumererande Kommun KrisSam server Samma information som en kommunikatör Automatisk uppdatering Alltid korrekt information Avlastar telefonisystemet Under utveckling (2001-06-14) Samma information som en kommunikatör Automatisk uppdatering Alltid korrekt information Avlastar telefonisystemet Under utveckling (2001-06-14) Bilaga 1

20 20 KrisSam – principer för krishantering PrincipKrisSam Ansvarsprincipen: ”Den som har ansvaret för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigsförhållanden” KrisSam är ett komplement till den normala verksamheten och gör ingen förändring i ansvarsförhållanden. Likhetsprincipen: ”En verksamhets organisation och lokalisering ska så långt som möjligt överensstämma i fred, kris och krig” Eftersom systemet möjliggör samverkan oberoende av plats kan staber och kommunikatörer fortsätta jobba i sin hemmamiljö. Närhetsprincipen: ”Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället” Genom att använda KrisSam kan en kommun med begränsade resurser få avlastning i informations- hanteringen och koncentrera sig på att leda verksamheten. Bilaga 2

21 21 Projektplan Hösten 1996Projektstart Juni 1997Projektbeskrivning Sep 1997Förankring av projektet hos Kommuner, Landsting, Länsstyrelse, Polismynd, ÖCB, SoS, CB och SRV Dec 1997Förstudie påbörjas av AerotechTelub April 1998Förstudie klar Aug 1998Anslagstilldelning från ÖCB, SoS och SRV för prototyp Mars 1999Förhandsvisning med demonstration Juni 1999Anslagstilldelning för implementering i hela länet Dec 1999Teknikdelen i en första version klar Aug 2000Driftsättning Bilaga 3

22 22 Informationen i KrisSam (exempel) Bilaga 4

23 23 När kan systemet användas? Bilaga 5


Ladda ner ppt "1 Presentation av KrisSam Samverkan. 2 Stort antal förfrågningar på kort tid slår ut myndigheternas telefonväxlar Bakre ledningar får efterhand olika."

Liknande presentationer


Google-annonser