Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan vi utveckla en profil för regionens miljöteknik? Docent Olof Hjelm Industriell miljöteknik, IKP, LiU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan vi utveckla en profil för regionens miljöteknik? Docent Olof Hjelm Industriell miljöteknik, IKP, LiU."— Presentationens avskrift:

1 Hur kan vi utveckla en profil för regionens miljöteknik? Docent Olof Hjelm Industriell miljöteknik, IKP, LiU

2 Utgångspunkter Till nytta för inblandade parter. Originalitet. Tillväxt. Långsiktigt hållbart. Näringsliv i samverkan med offentliga aktörer. Förutsättningar att bli världsledande.

3 Exempel på existerande nätverk ÖRM, Östergötlands miljönätverk Norrköpings miljönätverk NMC, Näringslivets miljöchefer Miljömålsarbetet

4 Exempel på andra regioners profiler Västra Götaland.Västra Götaland Skåne.Skåne Småland

5 Industriell ekologi?

6 Vad är Industriell ekologi? Industriell ekologi är en forskningsinriktning inom miljöteknikområdet som handlar om att sträva i riktning mot industriella system där användningen av energi och material är optimerad, uppkomsten av avfall är minimerad och där det som faller ur en process blir råvara för en annan process. Centralt inom industriell ekologi är att försöka vända miljöproblem till affärsmöjligheter genom att ha en vid systemsyn, utnyttja resurser effektivt och samverka genom resursdelning.

7 Industriell ekologi i teori och praktik Industriell ekologi är väl etablerat inom forskarvärlden. forskarvärlden 5 miljoner träffar på Google på Industrial ecology 7500 träffar på Google på ”Industriell ekologi” (Borde varit 50 000) Svagt med implementering i praktiken I Sverige finns inga motsvarande satsningar där man använt begreppet industriell ekologi

8 Regionens förutsättningar, kort rekapitulation Cirka 400 miljöteknikföretag - Avfall och återvinning samt förnybar energi är viktiga branscher Norrköping – centrum för återvinningsindustri Linköping – centrum för förnybar energi Stark livsmedelssektor Stark jordbrukssektor Ydre, Söderköping, Kinda LiU, Kommuner, Östsam, Länsstyrelsen

9 Exempel på industriell ekologi i Östergötland Econova Svensk Biogas och annan verksamhet inom Tekniska Verken Skogsindustriellt ekosystem i Kisa........

10 Ett förslag till profilering

11 Svenskt Initiativ för Industriell Ekologi (SIIE) Samarbetsorganisation som genom samverkan mellan forskning, utveckling och praktik verkar för genomförandet av ett hållbart nyttjande av energi och material i en region Teknikutveckling och näringslivsutveckling samtidigt med lösande av miljöproblem Det långsiktiga målet ska vara en koldioxidneutral region Östergötland ska vara en förebild för andra regioner att ta efter. Internationell vallfärdsort.

12 Förutsättningar för SIIE Vi skulle vara först med att använda begreppet Industriell ekologi i detta sammanhang Stor potential för profilering Steget före i näringslivsutveckling Stor potential för miljöförbättringar Stort steg i det regionala miljömålsarbetet

13 Fokusområden för SIIE Primärt: Systemlösningar för nyttiggörande av avfall, restprodukter och grödor för produktion av fordonsbränslen, värme, kyla, el, växtnäring med mera. Sekundärt: Promotor för utveckling av miljöteknik generellt.

14 Aktiviteter för SIIE Idégenererande Samordnande Synliggörande Marknadsförande

15 Möjliga parters olika roller Näringsliv: Framtagande av olika tekniklösningar. Demonstrationsprojekt. Kommersialisering Kommuner och Länsstyrelse: Systemlösningar, finansieringsfrågor, marknadsföring. LiU: FoU. Demonstrationsprojekt tillsammans med andra aktörer.

16 SIIE Industriell ekologi i praktiken!


Ladda ner ppt "Hur kan vi utveckla en profil för regionens miljöteknik? Docent Olof Hjelm Industriell miljöteknik, IKP, LiU."

Liknande presentationer


Google-annonser