Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandling av snöproduktionssystem En beskrivning av processen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandling av snöproduktionssystem En beskrivning av processen."— Presentationens avskrift:

1 Upphandling av snöproduktionssystem En beskrivning av processen

2 Upphandlingsprincip Urvalsupphandling enligt LOU, 2007:1091, 15 kap Nära samverkan mellan Upphandlingsenhet och beställaren Lugnetenheten

3 Förutsättningar Hög grad av teknisk utveckling på området Kommunen besitter inte kunskap att kunna projektera anläggningen Inga konsulter har tillräckligt med kunskap & erfarenhet för att kunna projektera anläggningen Relativt liten bransch => ”alla känner alla”

4 Syfte med upphandlingen Effektivisera snöproduktionen med avseende på energiåtgång Effektivisera snöproduktionen med avseende på personaltid och därigenom personalkostnad

5 Processen september 2009 Val av upphandlingsmodell 2009-10-02 Inbjudan om urvalsupphandling går ut 2009-10-29 Urval/kvalificering av inkomna anmälningar 4 anmälningar ARECO Liftbyggarna Lenko Snowtech 2009-11-15 – 2010-03-30 Falu k:n hyr in av var och en av de fyra anmälda leverantörerna 1st högtryckakanon/lans och 1st lågtryckskanon/fläkt för testning av: Teknisk kapacitet Tekniska driftsegenskaper Leverantörernas svarstid/leverans av service, reparation och suport

6 Processen forts. 2010-01-13 – 14 Gemensamt möte med samtliga 4 leverantörer Mötet inleds med en generell genomgång av beställarens mål och syfte med upphandlingen Var och en av de fyra leverantörerna redogör individuellt för sina planer för systemlösning för kommunen Kommunen redovisar beslut om avgränsningar och gör klargöranden i samråd med alla leverantörerna Lågtryckssystem Dimensionerande temperatur Datum för när olika delar i anläggningen skall vara snölagda årligen 2010-03-31 Sista dag för inlämnande av anbud 2010-03-22 Utvärdering av inkomna anbud Teknisk kvalitet på inhyrd utrustning Uppfyllelse av serviceåtagande under hyrestiden Föreslagen systemlösning för ombyggnation 60% pris; 40% kvalitet

7 ARECO Kostnadseffektivaste lösning Låg investering Låg driftskostnad Högt engagemang i upphandlingsprocessen Hög teknisk kompetens

8 Teknisk beskrivning Automatiserat system Minskad personalresurs från idag 2man 24h till två man dagtid inkl prep Distribuerad produktion Inga transporter av snö Nedgrävt system under mark Nuvarande synliga rörledningar försvinner Tidigare färdig anläggning Snöproduktion vid högre temperaturer Effektivare nyttjande av korta köldperioder Effektivare produktionsenheter 20-40% lägre energikostnader Högre kvalitet på producerad snö Nya produktionsenheter ger snö av högre kvalitet som kan prepareras effektivare


Ladda ner ppt "Upphandling av snöproduktionssystem En beskrivning av processen."

Liknande presentationer


Google-annonser